foto Jan
- Jan van den Noort -

Schoonderloostraat 77
3024 TT Rotterdam
t: 06-4970 6455
e: jan@jvdn.nl

 

Jan rustfoto Jan
Achilles de KhotinskyCartografie Milieugeschiedenis Waterstaatsgeschiedenis Stedengeschiedenis Comité Rotte-DamBewonersorganisatiesPublicaties
 
Jan van den Noort werd op 25 januari 1949 geboren te Made in Noord-Brabant.
Hij studeerde geschiedenis, geografie, economie en sociologie en promoveerde in 1990 aan de Letterenfaculteit van Universiteit Leiden op het proefschrift Pion of pionier, Rotterdam - gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende eeuw.
Jan van den Noort is Rotterdammer.
Dr. Jan van den Noort is werkzaam als zelfstandig historisch onderzoeker en cartograaf. Hij coördineert de activiteiten van de Werkgroep Stedengeschiedenis, is voorzitter van de Stichting Net Werk voor de geschiedenis van hygiëne en milieu, contactpersoon voor het Comité Rotte-Dam, secretaris-penningmeester van de Stichting PK (Uitgeverij) en woonachtig naast het park de Schat van Schoonderloo.
 
Hij verrichtte onderzoek in opdracht van KEMA • NV Nederlandse Spoorwegen • Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam • Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting Rotterdam • NV GEB Rotterdam • Gemeentearchief Rotterdam • Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA), Amsterdam • Nederlands, Normalisatie Instituut (NNI), Delft • Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) • Sint Laurens Instituut, Rotterdam • Waterbedrijf Europoort (WBE), Rotterdam • Hoogheemraadschap van Delfland, Delft • Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden • Made's Manufacturenhandel Willem van den Noort, Made • Erfgoedhuis Zuid-Holland, Leiden • Eneco, Rotterdam • Stichting Wijk Ontwikkelings Maatschappij (WOM), Rotterdam • Theodora Wilhelmina Termaat Stichting, Rotterdam • Van den Herik BV, Sliedrecht • Waterschap Brabantse Delta, Breda • Stichting Daadkracht, Rotterdam • Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef, 's-Hertogenbosch • Stichting Cultuur Moerdijk, Zevenbergen • Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING), 's-Gravenhage • Stichting PK, Rotterdam • Advokatenkollektief Rotterdam • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem • Wageningen University & Research, Social Sciences Group, Wageningen • Instituut Geschiedenis, Universiteit Utrecht • Aktiegroep Het Oude Westen, Rotterdam • Mr. H.C. ter Kuile-Van der Hoeve, Rotterdam • Van den Noort Fiscaliteiten, Made • Comité 750 jaar Dam, Rotterdam • Rotterdam Programma Rivieroevers en Staatsbosbeheer • de Schat van Schoonderloo •