Bladwijzer Waterstaatskaart
waterstaatsgeschiedenis bewonersorganisaties Rotte-Dam stedengeschiedenis milieugeschiedenis
 
Waterstaatskaart 1e editie (1865-ca. 1935)

home
home

       
 

De kaart is indertijd gemaakt om kennis over de waterstaatkundige situatie in Nederland  in beeld te brengen.
Nodig voor waterstaatkundige werken ter verbetering  van de waterstaatkundige situatie in het land. Maar ook voor de aanleg van de spoorwegen. Verder zou het ook goede diensten kunnen bewijzen aan de militaire verdedigers van ons land en bovendien kunnen bijdragen aan verbreiding van de kennis over de waterstaatkundige toestand.
Met de laatste en 5e uitgave is begin jaren 90 van de vorige eeuw een einde gekomen aan de papieren Waterstaatskaart.
De laatste editie is te raadplegen via Waterstaatsgeschiedenis.nl. Hieronder de bladwijzer van de allerleerste editie.

 
  bladwijzer Waterstaatskaart  
   
01 01 05 02 06 07 04 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 48 48 49 49 50 51 52 53 54 55 55 57 58 60 60 61 62 61 62 62 42 29 34 15 12 13 00-2 00-1 03 03 08 05