home publicaties bewonersorganisaties stedengeschiedenis milieugeschiedenis Rotte-Dam Waterstaatsgeschiedenis

Jan van den Noort

 
Cartografie
info Jan van den Noort 06-4970 6455 Terug
 
kaart als wegwijzer

Originele oude kaarten zien er soms prachtig uit, maar voor het begrijpen van de geschiedenis zijn ze vaak ontoereikend. Het loont de moeite om nieuwe kaartjes te tekenen met de gewenste inhoud, een bruikbaar formaat en een zinvolle schaal.
Ik teken kaartjes voor mijn eigen historische publicaties.Daarnaast bied ik collega's mijn diensten aan. Met een paar kaartjes zet je in een wetenschappelijk artikel de puntjes op de i.

 
kaart als breekijzer

Kaarten kunnen een uitstekend hulpmiddel zijn bij het ontsluiten van archieven, met name binnen een ruimtelijke context. Met kaarten ontsloot ik bijvoorbeeld de archieven van wijken en waterschappen.

Bewonersorganisaties in Rotterdamse Stadsvernieuwingswijken
De archieven van de bewonersorganisaties in de Rotterdamse stadsvernieuwingswijken werden door Jan van den Noort geïnventariseerd. De archieven bevinden zich grotendeels in het Rotterdamse Gemeentearchief. De inventarissen vindt u hier.
Waterschap Brabantse Delta
Brabantse Delta is een van de jongste waterschappen van Nederland. Maar schijn bedriegt, het waterschap is een zeer rijke bron voor de watertstaatsgeschiedenis van West-Brabant: tweehonderd polderarchieven met stukken die tot in de middeleeuwen reiken. De archieven waren verspreid over drie archiefdepots. Het Waterschap heeft de archieven inmiddels geconcentreerd in het eigen depot in Breda. De toegang op die archieven vindt u hier.
Hoogheemraadschap van Delfland
In de regio Rotterdam-Den Haag ligt het Hoogheemraadschap van Delfland, een van de oudste waterschappen van Nederland. In Delfland liggen een honderdtal polders, waarvan grote delen inmiddels verstedelijkt zijn. Sommige poldernamen vindt u terug in de namen van de nieuwbouwwijken, maar als u echt wil weten waar deze of gene polder lag of welke polder nu precies daar lag, dan vindt u hier het antwoord en een berg informatie over de polders en de polderarchieven.
naar boven