Licht op het GEB

publicaties
Jan van den Noort,
Licht op het GEB, Geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam
(Rotterdam 1993)
tekstcorrectie: Jet Matla, Utrecht
vormgeving: Jan Bolle, Rotterdam
zetwerk: Jan Vroege, Ro-Zet bv, Rotterdam
druk: Hoonte Holland, Utrecht
uitgave: NV GEB, Rotterdam
webversie (tekst + cartografie) pdf-1,6MB
webbeeldverhaal bladeren
Licht op het GEB (23 x 26 cm) is gedrukt in duotone. Het boek telt 172 pagina's en bevat 160 foto's en illustraties
Verkoop via de boekhandel (isbn 90 801167 1 8) € 15,00
U kunt Licht op het GEB ook bestellen door € 16,00 (prijs + porti) over te maken op bankrekeningnummer NL10 INGB 0002 4752 80 ten name van Jan van den Noort, Rotterdam (BIC: INGBNL2A)
info Jan van den Noort 010-4366014
In het in 1931 voltooide hoofdkantoor van het electriciteitsbedrijf aan de Rochussenstraat wachtte de bezoekers een stijlvolle ontvangst. (Archief GEB, fotoalbum 18)
Portier kantoor Rochussenstraat