Langs de rand van het zand

overige
publicaties
Jan van den Noort, Langs de rand van het zand,
Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta
(Breda 2009)
Presentatie donderdagmiddag 26 november 2009 in het Kasteel van Breda,
programma en foto's
vervaardigd in opdracht van Waterschap Brabantse Delta, Breda 2009
werktitel: Boeren, burgers en buitenlui, Waterschapsgeschiedenis in de Brabantse Delta
tekst, cartografie en productiebegeleiding © Jan van den Noort, Rotterdam 2009
tekstcorrectie Jet Matla, Arnhem
fotografie © Joop Reijngoud, Rotterdam 2009
vormgeving Karin ter Laak, Rotterdam
in full colour gedrukt door Drukkerij De Maasstad, Rotterdam
genaaid en gebonden door Callenbach en Van Wijk, Nijkerk
formaat 200 pagina's 21,5 x 28 cm
beeldmateriaal: ruim honderd foto's en kaarten
distributie Jan van den Noort ism Uitgeverij Verloren, Hilversum
isbn 978-90-8704-132-8
prijs € 25
U kunt Langs de rand van het zand bestellen door € 27 over te maken op bankrekeningnummer NL10 INGB 0002 4752 80 ten name van Jan van den Noort, Rotterdam (BIC: INGBNL2A). U krijgt het boek dan zonder verdere kosten toegezonden.
 
info Jan van den Noort 010-4366014 of jan@jvdn.nl
Hooge Zwaluwe, haven bladeren
Hooge Zwaluwe, haven (Fotografie: Joop Reijngoud, 2009)