Bronnen voor Waterstaatsgeschiedenis
waterstaatsgeschiedenis bewonersorganisaties Rotte-Dam stedengeschiedenis milieugeschiedenis

webmaster Jan van den Noort
home
 

 

Overige bronnen voor
Waterstaatsgeschiedenis

Th.P.M. van der Fluit, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen tussen 1991 en 2005 • samenvatting van 15 bibliografieën in Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 1992-2006 •(Heiloo 2007)  
   
  Helga S. Danner, Ben van Rijswijk, Chris Streefkerk en Frits David Zeiler, Polderlands, Glossarium van waterstaatstermen. Uitgeverij Noord-Holland, Wormer en Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis 2009. ISBN 9879078381389. 184 blz.. € 9,95. Vijfenvijftighonderdentwaalf  woorden zijn geselecteerd en van een definitie voorzien. Het resultaat mag er zijn, een degelijk en mooi uitgevoerd stuk poldergereedschap. Onmisbaar voor wie wil weten waar het in ons polderland om gaat.
   

Waterstaat Cultuur en Geschiedenis
In samenwerking met uitgeverij Verloren te Hilversum realiseert de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis een serie monografieën: Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis. De reeks beoogt de uitgave van publicaties waarin de waterstaatsgeschiedenis van de Lage Landen vanuit verschillende invalshoeken in een globale context wordt behandeld.

• Op 13 oktober 2011 werd te Brakel het eerste exemplaar van het eerste werk uit de reeks gepresenteerd. Alfons Fransen schreef de studie Dijk onder spanning. De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864. Verloren, Hilversum. ISBN 9789087041915. 404 blz. geïll. €40,-.
 Op vrijdag 7 november 2014 verscheen deel 2 van Waterstaat Cultuur en geschiedenis, een bewerking van het proefschrift van Chris de Bont met de titel, Amsterdamse boeren; een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen. Verloren Hilversum ISBN: 9789087044589. 250 blz. geïll. € 35,-.

• Op 7 april 2015 verscheen deel 3, een dissertatie van Carla de Wilt, Landlieden en hoogheemraden. De bestuurlijke ontwikkeling van de organisatie van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw. Verloren Hilversum ISBN: 9789087045128. 410 blz. geïll. € 40,-.

   
Heeft u suggesties voor verbetering dan wel voor het plaatsen van andere digitale bronnen, laat het me weten. webmaster
naar boven