Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis op jaargang
waterstaatsgeschiedenis bewonersorganisaties Rotte-Dam stedengeschiedenis milieugeschiedenis

<

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

webmaster Jan van den Noort
home
   
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2023-1
0'Omslag', TvW 32(6-2023) 1, 0.
00'Inhoudsopgave en Colofon', TvW 32(6-2023) 1, 00.
1-15Zwemer, Jan, 'Menselijk ingrijpen in het gebied oostelijk van Oostkapelle, Omkading achter de vroeg(ste) zeewaartse uitwateringen?', TvW 32(6-2023) 1, 1-15.
16-33Burgers, Ton, 'De waterwegen rond Maastricht, De strijd om het Maaswater, 1839-1939', TvW 32(6-2023) 1, 16-33.
34-41Ertsen, Maurits, 'Illusies die alleen in het heden bestaan, Gedachten over het nut van historische kennis', TvW 32(6-2023) 1, 34-41.
42-43Cruyningen, Piet van, 'Boekbespreking: Norbert Fischer (red.), Zwischen Wattenmeer und Marschenland, Deiche und Deichforschung an der Nordseeküste (Stade: Landschaftsverband der Ehemaligen Herzogtümmer Bremen und Verden 2021)', TvW 32(6-2023) 1, 42-43.
44Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Martin Berendse & Paul Brood, Historische wateratlas, De drijvende kracht van Nederland (Zwolle 2022)', TvW 32(6-2023) 1, 44.
45-46Knoester, Henk, 'Boekbespreking: J.G.M. Verhagen, Tussen de dam van Drusus en de zuilen van Hercules, Romeinse waterwerken in de Rijn-Maasdelta (Aalten 2022)', TvW 32(6-2023) 1, 45-46.
46-47Ertsen, Maurits W., 'Boekbespreking: Ad van Bemmel e.a. (red.), De dam bij Wijk en het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen (Hilversum 2022)', TvW 32(6-2023) 1, 46-47.
47-51Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Fons Meijer, Verbonden door rampspoed, Rampen en natievorming in negentiende-eeuws Nederland (Hilversum 2022) & Lotte jensen, Wij en het water, Een Nederlandse geschiedenis (Amsterdam 2022)', TvW 32(6-2023) 1, 47-51.
52'Over de auteurs', TvW 32(6-2023) 1, 52.
>52'Sponsors', TvW 32(6-2023) 1, >52.
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2022-1
0 'Omslag', TvW 31(6-2022) 1, 0.
00 'Inhoudsopgave en Colofon', , TvW 31(6-2022) 1, 00.
1 'Voorwoord van de redactie', TvW 31(6-2022) 1, 1.
2-15 Knoester, Henk, 'Het kanaal van Corbulo, Romeins waterbouwproject', TvW 31(6-2022) 1, 2-15.
16-26 Kraker, Adrie de en Karel Leenders, 'Moeren en moerdijken', TvW 31(6-2022) 1, 16-26.
27-40 Plantinga, Ronald, 'Van wateroverlast naar diepe ontwatering, Waterkwantiteitsbeheer in het Lage Midden van Friesland, 1945-2000', TvW 31(6-2022) 1, 27-40.
41-43 Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen (red.), De grote en vreselike vloed, De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021 (Amsterdam 2021)', TvW 31(6-2022) 1, 41-43.
43-44 Knegtel, Jacob, 'Boekbespreking: Francien van den Heuvel, 's-Hertogenbosch, eiland in een onmetelijke zee, Omgangsstrategieën van de stedelijke overheid en de bevolking van 's-Hertogenbosch met hoogwater en overstromingen (1740-1995) (Oisterwijk 2021)', TvW 31(6-2022) 1, 43-44.
>44 'Over de auteurs', TvW 31(6-2022) 1, 45.
>>44 'Sponsors', TvW 31(6-2022) 1, >45.
 
2022-2
<45 'Omslag', TvW 31(12-2022) 2, <45.
<<45 'Inhoudsopgave en colofon', TvW 31(12-2022) 2, <<45.
45-62 Schultz, Bart, 'De droogmaking van het Haarlemmermeer, Terugblik en de latere ontwikkelingen in de Haarlemmermeerpolder', TvW 31(12-2022) 2, 45-62.
63-77 Leeuwen, Marion van, 'De droogmaking van het Haarlemmermeer, De ommezwaai naar stoomkracht', TvW 31(12-2022) 2, 63-77.
78-86 Leenders, K.A.H.W., 'Van Antwerpen over Turnhout naar Breda', TvW 31(12-2022) 2, 78-86.
87-88 Redactie, 'Oratie, Prof.mr.dr. Herman Havekes, Historisch besef belangrijk bij inrichting van ons waterbeheer', TvW 31(12-2022) 2, 87-88.
89-90 Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Arie Kok, Biografie van de Zuiderzee, 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen (Utrecht2021)', TvW 31(12-2022) 2, 89-90.
90-91 Cruyningen, Piet van, 'Boekbespreking: Aad de Klerk, Historische atlas van Zeeland, Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie (Zwoll 2021)', TvW 31(12-2022) 2, 90-91.
91-92 Cruyningen, Piet van, 'Boekbespreking: Bart Middelburg, Van Neck aff me de son om, De geschiedneis van de polder de Wijdewormer (zp, de Kring 2021)', TvW 31(12-2022) 2, 91-92.
92-94 Groen, Janneke , 'Boekbespreking: Leen Ouweneel, Regenten en de Waterlinie in het Rampjaar. Hoe de Hollandse Waterlinie tot stand kwam (Schoonhoven 2022)', TvW 31(12-2022) 2, 92-94.
94-95 Tielhof, Milja van, 'Boekbespreking: Marloes Wellenberg en Ad van der Zee (red.) Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland (Bussum 2021)', TvW 31(12-2022) 2, 94-95.
96 'Over de auteurs', TvW 31(12-2022) 2, 96.
>96 'Sponsors', TvW 31(12-2022) 2, >96.
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
 
2021-1
0'Omslag', TvW 30(6-2021) 1, 0.
00'Inhoudsopgave en Colofon', TvW 30(6-2021) 1, 00.
1-3'Voorwoord 1421-2021', TvW 30(6-2021) 1, 1-3.
4-12Jensen, Lotte, 'Het kindje in de wieg, Een iconisch beeld uit de Sint-Elisabethsvloed', TvW 30(6-2021) 1, 4-12.
13-25Schiereck, Gerrit Jan en Paul Visser, 'Het kindje in de wieg, Een iconisch beeld uit de Sint-Elisabethsvloed', TvW 30(6-2021) 1, 13-25.
26-38Leenders, K.A.H.W., 'Elisabeths kind, Jonge kleipolders aan weerszijden van het Hollands Diep', TvW 30(6-2021) 1, 26-38.
39-50Opschoor, J.B. (Hans), 'De Sint-Elisabethsvloed en de Krimpenerwaard, De ontwikkeling van het hoogheemraadschap 1420-1430', TvW 30(6-2021) 1, 39-50.
51-66Vervloet, J.A.J., 'De ligging van Dordrecht aan de Oude Maas (voorheen Merwede), Enkele beschouwingen over een heikel historisch-geografisch vraagstuk', TvW 30(6-2021) 1, 51-66.
67-72Dam, Petra van, 'Boekbesprekingen: Diederik Aten en Paul Schevenhoven, Het IJ rond, Geschiedenis van de oude zeedijken rond het IJ tot de opening van het Noordzeekanaal in 1876 (Heerhugowaard, Leiden, Wormer 2020)', TvW 30(6-2021) 1, 67-72.
72-73Havekes, Herman, 'Boekbesprekingen: Willem van der Ham, Johan van Veen, meester van de zee, Grondlegger van het Deltaplan (Amsterdam 2020)', TvW 30(6-2021) 1, 72-73.
74Ertsen, Maurits W., 'Boekbesprekingen: Wiro en Wim van Heugten, Watermolens in Noord-Brabant (Utrecht 2020)', TvW 30(6-2021) 1, 74.
75Dam, Petra van, 'Boekbesprekingen: Gaila Jehoel, Het culturele netwerk van Jan van Scorel, schilder, kanunnik, ondernemer en kosmopoliet (Hilversum 2020)', TvW 30(6-2021) 1, 75.
75-77Nobel, Arjan, 'Boekbesprekingen: Piet Martens, Visserij in Noord-Brabant (Hilversum 2020)', TvW 30(6-2021) 1, 75-77.
78Nobel, Arjan, 'Boekbesprekingen: Ian D. Rotherham, Peatlands, Ecology, Conservation and Heritage, (Abingdon / New York 2020)', TvW 30(6-2021) 1, 78.
78-80Woud, Auke van der, 'Boekbesprekingen: De mensen, het landschap, Nederland 1850-1940 (Amsterdam 2020)', TvW 30(6-2021) 1, 78-80.
80Toorians, Lauran, 'Boekbesprekingen: Eddy Wymenga & Ysbrand Galama, Waterland, Land van de toekomst (Gorredijk 2020)', TvW 30(6-2021) 1, 80.
na 80'Over de auteurs', TvW 30(6-2021) 1, >80.
na 80'Sponsors', TvW 30(6-2021) 1, >>80.
 
2021-2
0 'Omslag', TvW 30(6-2021) 2, 0.
00 'Inhoudsopgave en Colofon', TvW 30(6-2021) 2, 00.
81-91 Mennen, Kristian en Frank Saris, 'Rijkswaterstaat en haar wens tot algehele inpoldering van de Biesbosch (1946-1957)', TvW 30(6-2021) 2, 81-95.
92-95 Kleinhans, Maarten G., 'Ontstaan en vergaan van de Grote Waard, Denkmodel voor Nederland en andere 'delta's'', TvW 30(6-2021) 2, 92-95
96-110 Nonhof, Cor, 'Delfland en de Maasdijk 1100-1300', TvW 30(6-2021) 2, 96-110.
111-125 Burgers, Ton, 'Delfland en de Maasdijk 1100-1300', TvW 30(6-2021) 2, 111-125.
126-127 Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Willem van der Ham, 'Reuzenarbeid, De Bouw van het moderne Nederland in Beeld 1861-1918' (Rotterdam 2021)', TvW 30(6-2021) 2, 126-127.
127-128 Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Ties Poeth, 'De vloed, Het land van de kikkers en de kracht van water' (Venlo 2020)', TvW 30(6-2021) 2, 127-128.
128-129 Mostert, Erik, 'Boekbespreking: Milja van Tielhof mmv Piet van Cruyningen, 'Consensus en conflict, Waterbeheer in de Nederlanden 1200-1800' (Hilversum 2021)', TvW 30(6-2021) 2, 128-129.
130 Ertsen, Maurits W., 'Boekbespreking: Ton Vermeulen, 'De Driemanspolder, Boeren, baggeren, bouwen en bergen' (Zoetermeer 2020)', TvW 30(6-2021) 2, 130.
130-131 Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Tjirk van der Ziel en Albert Corporaal, 'Atlas van de IJsse' (Zwolle 2021)', TvW 30(6-2021 2, 130-131.
132 'Over de auteurs', TvW 30(6-2021) 2, 132.
na 132 'Erratum', TvW 30(6-2021) 2, 133.
na 132 'Sponsors', TvW 30(6-2021) 2, 134.
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2020-1
voor 1 'Omslag', TvW 29(6-2020) 1, voor 1. pdf-4,2Mb
voor 1 'Inhoudsopgave en Colofon', TvW 29(6-2020) 1, voor 1. pdf-102kb
1-2 'Voorwoord', TvW 29(6-2020) 1, 1-2. pdf-235kb
3-9 Heuvel, Francien van den, ''s-Hertogenbosch, een onneembare stad midden in een meer. Hulpverlening en preventie tijdens watersnoden 1740-1795', TvW 29(6-2020) 1, 3-9. pdf-1,3Mb
10-19 Bartels, Gijs, 'De dijkdoorbraak van 1960 in Amsterdam-Noord, Een 'nationale ramp' of niet? Reacties op en dicussies rond hetdebat', TvW 29(6-2020) 1, 10-19. pdf-1,1Mb
20-25 Toorians, Lauran, 'Waren de oudste kades heggen? Twee verwante woorden voor mogelijk ook verwante zaken', TvW 29(6-2020) 1, 20-25. pdf-1,4Mb
26-27 Nobel, Arjan, 'Boekbesprekingen: Loek Zoon (red.), Broek en Waterland, Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811 (Hilversum 2019', TvW 29(6-2020) 1, 26-27. pdf-175kb
27-28 Ertsen, Maurits W., 'Boekbesprekingen: Jan Renette, Mijn Holland. Tussen land en zee (Balma 2018)', TvW 29(6-2020) 1, 27-28. pdf-178kb
28-31 Toorians, Lauran, 'Boekbesprekingen: Marieke van Delft en Reinder Storm, De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten (Amsterdam 2019)', TvW 29(6-2020) 1, 28-31. pdf-577kb
32-36 'Peilingen', TvW 29(6-2020) 1, 32-36. pdf-1,1Mb
na 36 'Over de auteurs', TvW 29(6-2020) 1, na 36. pdf-102kb
na 36 'Sponsors', TvW 29(6-2020) 1, na 36. pdf-2,3Mb
 
2020-2
voor 37'Omslag', TvW 29(12-2020) 2, <37.pdf-396kb
voor 37'Inhoudsopgave en Colofon', TvW 29(12-2020) 2, <<37.pdf-104kb
37-48Knoester, Henk, 'De Moervaart in het zuidelijke Hulsterambacht, Watergangen tijdens de zestiende en zeventiende eeuw', TvW 29(12-2020) 2, 37-48.pdf-3,3Mb
49-57Knegtel, Jacob, 'Innoverende ingenieurs en radeloze raadsleden, De aanloop en aanleg van de Zuiderwaterlinie', TvW 29(12-2020) 2, 49-57.pdf-3Mb
58-67Borger, Guus J., 'Kanaalaanleg en turfwinning in het Gronings-Drentse veengebied', TvW 29(12-2020) 2, 58-67.pdf-4,1Mb
68-79Bakker, Alfred, 'De afdamming van het IJ en de vorming van Zeeburgereiland, Bouwen op een 'trouweloozen, modderigen ondergrond' tussen 1866 en 1894', TvW 29(12-2020) 2, 68-79.pdf-2,7Mb
80-85Krogt, Peter van der, 'De held van Haarlem gevonden. De mystificatie van Gerrit Verkuyl en een Franse anekdote uit 1821', TvW 29(12-2020) 2, 80-85.pdf-2,1Mb
86-87Cruyningen, Piet van, 'Boekbesprekingen: Linde Egberts & Meindert Schroor (red.) Waddenland outstanding, History, landscape and cultural heritage of the Wadden Sea (Amsterdam 2018)', TvW 29(12-2020) 2, 86-87.pdf-268kb
87-88Ertsen, Maurits W., 'Boekbesprekingen: Lotte Jensen & Adriaan Duiveman (red.), Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging (Nijmegen 2020)', TvW 29(12-2020) 2, 87-88.pdf-266kb
na 88'Over de auteurs', TvW 29(12-2020) 2, >88.pdf-98kb
na 88'Sponsors', TvW 29(12-2020) 2, >>88.pdf-131kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2019-1
voor 1 'Omslag', TvW 28(7-2019) 1, voor 1. pdf.2,3Mb
voor 1 'Inhoudsopgave en colofon', TvW 28(7-2019) 1, voor 1. pdf.2Mb
1-2 Ertsen, Maurits W., 'Voorwoord', TvW 28(7-2019) 1, 1-2. pdf.2,1Mb
3-16 Kraker, Adrie de, 'Dijkbouw in Zuidwest-Nederland 1400-1906, Naar veilige dijken in het krachtenveld van overstromingen, risiocobepaling en veranderde kennis', TvW 28(7-2019) 1, 3-16. pdf.2,7Mb
17-27 Opschoor, Hans, 'Kommer om kwellend water in de krimpenerwaard, Ouderkerk versus Lekkerkerk, 1560-1813', TvW 28(7-2019) 1, 17-27. pdf.2,5Mb
28-35 Reerink, Jan, 'Over Doorslag en Gein', TvW 28(7-2019) 1, 28-35. pdf.2,8Mb
36-39 Sloots en J.V. Witter, K., 'De ramp van 1953 en de dijken in West-Brabant', TvW 28(7-2019) 1, 36-39. pdf.2,2Mb
40-41 Zeiler, Frits David, 'Boekbespreking: Bert buizer, Piet Veel en Hans van Weenen (red.), Atlas van het Oer-IJ-gebied (Wormerveer 2018)', TvW 28(7-2019) 1, 40-41. pdf.2Mb
41-43 Schevenhoven, Paul, 'Boekbespreking: Daan van Rijn, Jaap van Raaij en Rutger Polderman, Tussen stoom en stroom, De rol van de verbrandingsmotor in de Nederlandse polder- en boezembemaling (Hilversum 2017)', TvW 28(7-2019) 1, 41-43. pdf.2,1Mb
43-44 Dam, Petra van, 'Boekbespreking: S. Gerritsen, met bijdragen van C.P. Schrickx en D.M. Duijn, Wonen aan een wiel, Archeologisch onderzoek naar de doorbraak van de Klamdijk en de 17de-eeuwse nederzetting Lutjesschardam tussen West-Friesland en de Zeevang, West-Friese Archeologische Rapporten 115 (Hoorn 2018)', TvW 28(7-2019) 1, 43-44. pdf.2,3Mb
44-45 Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Helga Ullrich-Scheyda en Bert Thissen, Johanna Sebus und das Hochwasser von 1809, Neues Licht auf das Heldenepos und auf die Katastrophe. Beiträge zur klevischen Geschichte 3 (Kleef 2017)', TvW 28(7-2019) 1, 44-45. pdf.2,3Mb
46-60 'Peilingen', TvW 28(7-2019) 1, 46-60. pdf.3Mb
na 60 'Over de auteurs', TvW 28(7-2019) 1, na 60. pdf.1,9Mb
na 60 'Sponsors', TvW 28(7-2019) 1, na 60. pdf.2,5Mb
 
2019-2
voor 61 'Omslag', TvW 28(12-2019) 2, voor 61. pdf.4,7Mb
voor 61 'Inhoudsopgave en colofon', TvW 28(12-2019) 2, voor 61. pdf.2Mb
61-62 Havekes, Herman, 'De Dijkgraaf toen en nu, Een hommage aan Jaap IJff (1929-2019)', TvW 28(12-2019) 2, 61-62. pdf.4,4Mb
63-77 IJff, Jaap, 'De Dijkgraaf: Toen en Nu', TvW 28(12-2019) 2, 63-77. pdf.16,3Mb
78-91 Jensen, Lotte, 'Zingen om het hoofd boven water te houden, Overstromingen en de Nederlandse liedcultuur', TvW 28(12-2019) 2, 78-91. pdf.9,9Mb
92-101 Kuiken, Kees, 'Zwartwoude op Ameland, Sporen van middeleeuwse veenontginning?', TvW 28(12-2019) 2, 92-101. pdf.4,5Mb
102-104 Mol, Chris de Bont en Kees Kuiken, Hans, 'Discussiedossier Zwartwoude', TvW 28(12-2019) 2, 102-104. pdf.2Mb
105-119 Burgers, Ton, 'Het Grand Canal du Nord, Voorloper van de Zuid-Willemsvaart en het Kempisch Kanaal', TvW 28(12-2019) 2, 105-119. pdf.18,5Mb
120-122 Ertsen, Maurits, 'Boekbespreking: Jos Arts e.a. (red.), Builders and planners, A history of land-use and infrastructure planning in the Netherlands (Delft 2016) en Bert Toussaint (red.), Modern wereldwonder, Geschiedenis van de Deltawerken (Amsterdam 2018)', TvW 28(12-2019) 2, 120-122. pdf.3,7Mb
122-124 Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Bas Bevaart e.a. (red.), Vier eeuwen militaire inundaties rond 's-Hertogenbosch, Water, eeuwenlang de beste verdediging, Een zegen, maar ook een kwelling ('s-Hertogenbosch 2018) en Joost Findhammer e.a. (red.), Zuidwaterlinie Noord-Brabant, Een open boek ('s-Hertogenbosch 2018)', TvW 28(12-2019) 2, 122-124. pdf.4,3Mb
124-125 Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Lotte Jensen, Wij tegen het water, Een eeuwenoude strijd (Nijmegen 2018)', TvW 28(12-2019) 2, 124-125. pdf.2,1Mb
126-130 Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Thea en Jan de Roos, Geen soldaat kan de polder regeren! DeNoord-hollandse waterschappen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis 35(Wormer 2019)', TvW 28(12-2019) 2, 126-130. pdf.4,7Mb
131-140 'Peilingen', TvW 28(12-2019) 2, 131-140. pdf.13,6Mb
141 'Over de auteurs', TvW 28(12-2019) 2, 141. pdf.2Mb
142 'Sponsors', TvW 28(12-2019) 2, 142. pdf.4,1Mb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2018-1/2
voor 1'Omslag', TvW 27(10-2018) 1/2, voor 1.pdf-9,6Mb
voor 1'Inhoudsopgave en colofon', TvW 27(10-2018) 1/2, voor 1.pdf-660kb
1-2'Voorwoord', TvW 27(10-2018) 1/2, 1-2.pdf-650kb
3-23Borger, Guus J., 'Staat van het water in de geschiedenis', TvW 27(10-2018) 1/2, 3-23.pdf-13,4Mb
24-46Hofstra, Maarten, 'Enkele observaties van beleidsontwikkelingen in het waterbeheer', TvW 27(10-2018) 1/2, 24-46.pdf-10 Mb
47-70Havekes, Herman, 'Verandering en continuïteit in de polder, De institutionel ontwikkeling van het aterschap in de periode 1999-2017', TvW 27(10-2018) 1/2, 47-70.pdf-13Mb
71-78Vervloet, J.A.J., 'Vijfentwintig jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis', TvW 27(10-2018) 1/2, 71-78.pdf-2,8Mb
79-80Cruyningen, Piet van, 'Boekbespreking: Eric H. Ash,The draining of the Fens. Projectors, politics and state building in early modern England. Baltimore: Johns Hopkins University Press 2017, 398 pp, ISBN 9781421422008.', TvW 27(10-2018) 1/2, 79-80.pdf-1,3Mb
81-86Dam, Petra van, 'Boekbespreking: Wim Hagoort, Het hoofd boven water. De geschiedenis van de Gelderse zeepolder Arkemheen, gemeenten Nijkerk en Putten 1356 (806)-1916 (Nijkerk: Nabij Producties 2018), 638 pp ISBN 9789492055521.', TvW 27(10-2018) 1/2, 81-86.pdf-3,8Mb
86-89Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Willem van der Ham, Ooggetuigen van de watersnood 1953 (Meppel: Boom Geschiedenis 2018) 272 pp, ISBN 9789024420414', TvW 27(10-2018) 1/2, 86-89.pdf-2,4MB
89-92Vervloet, Jelle, 'Boekbespreking: Willem van Ham en Karel Leenders, Polders in kaart in Noord-West Brabant 1565-1590 (Zwolle: WBooks ism Kunstcommissie Waterschap Brabantse Delta 2018) 128 pp + 2 losse uitvouwbare kaarten. ISBN 978-94-625-8257-6.', TvW 27(10-2018) 1/2, 89-92.pdf-1,6Mb
92-93Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Paul Kempeneers e.a., De Vlaamse waternamen, verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel I: de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling 29 (Leuven, Parijs, Bristol, CT: Peeters 2016) 426 pp, ISBN 978-90-429-3343-9. Ibidem Deel II: De provincies West- en Oost-Vlaanderen. Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling 30 (Leuven, Parijs, Bristol, CT: Peeters 2018) 533 pp, ISBN 978-90-429-3666-3.', TvW 27(10-2018) 1/2, 92-93.pdf-1,4Mb
93-96Wouda, Bertus, 'Boekbespreking: Heleen Kole, Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800. Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis IV (Hilversum: Verloren 2017) 332 pp. ISBN 978-90-8704-688-0.', TvW 27(10-2018) 1/2, 93-96.pdf-1,6Mb
96-98Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Reinoud Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden uit 1545-1575. Schakels tussen verleden en heden (Bussum: Thoth 2018) 516 pp. ISBN 989077699171. Cartografie Yvonne van Mil.', TvW 27(10-2018) 1/2, 96-98.pdf-1,9Mb
98-100Burgers, Ton, 'Boekbespreking: Rick Scholten, Geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal. Verleden, heden en toekomst van een koninklijke waterweg (Epe: Uitgeverij Gelderland 2017) 244 pp. ISBN 9789491826528.', TvW 27(10-2018) 1/2, 98-100.pdf-1,2Mb
101-110'Peilingen', TvW 27(10-2018) 1/2, 101-110.pdf-8,5Mb
111-112'Over de auteurs', TvW 27(10-2018) 1/2, 111-112.pdf-650kb
113'Aankondiging symposium 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis', TvW 27(10-2018) 1/2, 113.pdf-660kb
114'Sponsors', TvW 27(10-2018) 1/2, 114.pdf-9,6Mb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2017-1
1'Omslag', TvW 26(6-2017) 1, 1.pdf-5,6Mb
2'Inhoudsopgave en colofon', TvW 26(6-2017) 1, 2.pdf-640kb
3-12Knoester, Henk, 'Cornelis van Alphen en de afdamming van het Doelse gat, Een omstreden waterstaatkundige ingreep tijdens de Tachtigjarige Oorlog', TvW 26(6-2017) 1, 3-12.pdf-8Mb
13-24Opschoor, J.B. (Hans), 'Waarslieden in de Krimpenerwaard in de zeventiende eeuw', TvW 26(6-2017) 1, 13-24.pdf-5,2Mb
25-32Groot, R.W. de, 'Duikers, sluizen en kadewerken langs de Lek bij Vianen, Sporen van watermanagement bij archeologisch onderzoek in het kader van 'Ruimte voor de Lek'', TvW 26(6-2017) 1, 25-32.pdf-6,2Mb
33-42Schultz, Bart, 'Het verhaal van Hans Brinker, Was het wel zijn vinger? Was het wel een dijk?', TvW 26(6-2017) 1, 33-42.pdf-11,8Mb
43-46Schevenhoven, Paul, 'Boekbesprekingen: Guus J. Borger, Frits H. Horsten, Johan F. Roest, De dam bij Hoppenesse. Gevolgen voor de afwatering van het gebied tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel 1250-1600 (Verloren, Hilversum 2016)', TvW 26(6-2017) 1, 43-46.pdf-680kb
46-49Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Michiel Bartels (red.) Dwars door de dijk. Archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen (Publicaties Stichting Archeologie West-Friesland 2, Hoorn 2016)', TvW 26(6-2017) 1, 46-49.pdf-670kb
49-51Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Hans Buiter en Roger Staat, Nederland Kanalenland. Een reis langs twaalf kanalen (Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij, Amsterdam 2016)', TvW 26(6-2017) 1, 49-51.pdf-670kb
51-52Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Guido van den Eynde en Lauran Toorians (red.) Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Tilburg Zuidelijk Historisch Contact, Verloren, Hilversum 2016)', TvW 26(6-2017) 1, 51-52.pdf-640kb
53-62'Peilingen', TvW 26(6-2017) 1, 53-62.pdf-8,8Mb
na 62'Over de auteurs', TvW 26(6-2017) 1, na 62.pdf-630kb
na 62 'Sponsors', TvW 26(6-2017) 1, na 62. pdf-3,2Mb
 
2017-2
65'Omslag', TvW 26(12-2017) 2, 65.pdf-6,7Mb
66'Inhoudsopgave en colofon', TvW 26(12-2017) 2, 66.pdf-1,6MB
67-68Borger, Guus J., 'Bij het overlijden van prof.dr. G.P. van de Ven (1941-2017)', TvW 26(12-2017) 2, 67-68.pdf-2,4Mb
69-76Leenders, K.A.H.W., 'De waterhuishouding rond Oudenbosch', TvW 26(12-2017) 2, 69-76.pdf-8Mb
77-90Burgers, Ton, 'De Zeeuwse spoorweg en de afdammingen van Oosterschelde en Sloe, België tegen Nederland met drie internationale "arbiters"', TvW 26(12-2017) 2, 77-90.pdf-19,8Mb
91-104Siertsema, Roderick R., 'De Waterwolf en de Russische Beer, Uitvoering en effect van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (1952-1991) afgezet tegen het begrip meerlaagsveiligheid', TvW 26(12-2017) 2, 91-104.pdf-25,8MB
105-107Dam, Petra van, 'Boekbespreking: John Lonnquest, Bert Toussaint, Joe Manous Jr. en Maurits Ertsen (Eds.), Two centuries of Experience in Water Resources Management. A Dutch-US Retrospetive (Alexandria, Virginia 2014)', TvW 26(12-2017) 2, 105-107.pdf-1,6Mb
108-109Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Beatrijs van Dijk, Sil van Doornmalen, Ellen Nieboer en Hildo van Engen, Tussen Dijkstoel en dorpspolder. De 474 voorlopers van Waterschap Rivierenland (Tiel 2018)', TvW 26(12-2017) 2, 108-109.pdf-1,6Mb
110-118'Peilingen', TvW 26(12-2017) 2, 110-118.pdf-8,4MB
119'Over de auteurs', TvW 26(12-2017) 2, 119.pdf-1,6MB
120 'Omslag', TvW 26(12-2017) 2, 120 pdf-2,7MB
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2016-1
1'Omslag', TvW 25(7-2016) 1, 1.pdf-4,6Mb
2'Inhoudsopgave en colofon', TvW 25(7-2016) 1, 2.pdf-600kb
4-7 'Speech Deltacommissaris Wim Kuijken', TvW 25(7-2016) 1, 4-7. pdf-610kb
8-15Dam, Petra J.E.M. van, 'Waterstaatserfgoed en de grote verhalen van de waterstaatsgeschiedenis', TvW 25(7-2016) 1, 8-15.pdf-9,3Mb
16-23Nehmelman, Remco, 'Spijjkers op laag water? Financiële aspecten van het Nederlandse waterbeheer', TvW 25(7-2016) 1, 16-23.pdf-5,9Mb
24-33Rijswick, Marleen van, Willemijn van Doorn Hoekveld en Herman Kasper Gilissen, 'De rol van het recht bij het verwezenlijken van waterveiligheid, Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomst', TvW 25(7-2016) 1, 24-33.pdf-5,7Mb
34-38'Peilingen', TvW 25(7-2016) 1, 34-38.pdf-2,4Mb
na 38'Over de auteurs', TvW 25(7-2016) 1, na 38.pdf-600kb
na 38'Sponsors', TvW 25(7-2016) 1, na 38.pdf-2,1Mb
 
2016-2
voor 39'Omslag', TvW 25(12-2016) 2, voor 39.pdf-9,4Mb
voor 39'Inhoudsopgave en colofon', TvW 25(12-2016) 2, voor 39.pdf-1,6Mb
39-46Mostert, Erik, 'De bedijkers van de polder Charlois in 1460', TvW 25(12-2016) 2, 39-46.pdf-6,3Mb
47-58Schiereck, GerritJan, 'Buitenlandse inmenging in onze rivieren, Twee eeuwen Centrale Commissie voor de Rijnvaart', TvW 25(12-2016) 2, 47-58.pdf-8,7Mb
59-71Polderman, Rutger, 'Waardering en selectie van cultuurhistorische waardevolle duikers en sluizen in Zeeland', TvW 25(12-2016) 2, 59-71.pdf-12,9Mb
72-73Ertsen, Maurits, 'Boekbesprekingen: Han Meyer, De staat van de Delta. Waterwerken, stadsontwikkeling en natievorming in Nederland (Van Tilt, Nijmegen 2016)', TvW 25(12-2016) 2, 72-73.pdf-1,50Mb
73-74Ertsen, Maurits, 'Boekbesprekingen: Hillebrand Ehrenburg en Marcel Meyer, Bouwen aan de Wilde Kust. Geschiedenis van de civiele infrastructuur van Suriname tot 1945 (L.M. Publishers, Volendam 2015)', TvW 25(12-2016) 2, 73-74.pdf-1,5Mb
74-75Lases, Wil, 'Boekbesprekingen: Henk van de Laak, De Dienstkring. De voordeur van Rijkswaterstaat (Den Haag 2016)', TvW 25(12-2016) 2, 74-75.pdf-1,5Mb
76-77Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Bertus Wouda, Watervluchtelingen verzorgd en verguisd. Hulpverlening in Bunschoten, Eemdijk en Spakenburg na de overstroking van het eemland in 1916 (Spakenburg 2016)', TvW 25(12-2016) 2, 76-77.pdf-1,5Mb
77-78Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Jan Schild, Leven met water. Hoog water op Marken, de watersnood van 1916 en andere overstromingen (Schild & Peetoom ism Stichting Mooi Marken, Marken 2015)', TvW 25(12-2016) 2, 77-78.pdf-1,5Mb
79-86'Peilingen', TvW 25(12-2016) 2, 79-86.pdf-9Mb
87'Over de auteurs', TvW 25(12-2016) 2, 87.pdf-1,5Mb
88'Sponsors', TvW 25(12-2016) 2, 88.pdf-5,3Mb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2015-1
voor 1 'Omslag', TvW 24(6-2015) 1, 0. pdf-1,6Mb
voor 1 'Inhoudsopgave en colofon', TvW 24(6-2015) 1, 00. pdf-650kb
1-2 'Ten geleide', TvW 24(6-2015) 1, 1-2. pdf-630kb
3-10 Heuvel, Francien van den, 'Hulpverlening in 's-Hertogenbosch bij de watersnoden van 1740 en 1861', TvW 24(6-2015) 1, 3-10. pdf-1,5Mb
11-16 Sprang, Hans van, 'Waarom overkomt ons dit?! Religieuze perceptie van grootschalige overstromingen in het Gelders rivierengebied in de periode 1741-1861', TvW 24(6-2015) 1, 11-16. pdf-1,1Mb
17-23 Mooren, B.M. (Bas) van der, 'Ysdammen en ijkroppingen, Visie op ijsbestrijding in de grote rivieren gedurende de achttiende eeuw bij een geleerd genootschap', TvW 24(6-2015) 1, 17-23. pdf-1,3Mb
24-37 Boomsma, Gerrit R. en Petra J.E.M. van Dam, '"Voor de ongelukkigen van de watersnood", Historisch onderzoek naar de donormotieven bij watersnoden in de negentiende eeuw', TvW 24(6-2015) 1, 24-37. pdf-1,7Mb
38-46 Siegel, Judith, 'De overstromingsramp van 12/13 maart 1906 in het waterschap Oud-Vossemeer, Leerprocessen en omgangsstrategieën in de Zeeuwse polder', TvW 24(6-2015) 1, 38-46. pdf-1,2Mb
47-49 Toorians, Lauran, 'Boekbesprekingen: Jean Loicq, Les noms de rivières de Wallonie, y compris les régions germanophones. In: Dictionnaire analytique et historique. Mémoires de la Commission Royale de Toponymie en de Dialectologie, section Wallonne, 26. (Leuven en Parijs 2014)', TvW 24(6-2015) 1, 47-49. pdf-650kb
49-50 Ertsen, Maurits W., 'Boekbesprekingen: Ton Burgers, Nederlands grote rivieren, Drie eeuwen strijd tegen overstromingen (Utrecht 2014)', TvW 24(6-2015) 1, 49-50. pdf-630kb
50-51 Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Aad de Klerk, De oude kaarten van Zeeland, Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie (Zwolle 2015)', TvW 24(6-2015) 1, 50-51. pdf-630kb
51-52 Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: J.H. Notenboom, Verkwanseld erfgoed, Landbouwbedrijf van de Gemeente Groningen bij de Dollard, 1896-1986 (Bedum 2013)', TvW 24(6-2015) 1, 51-52. pdf-630kb
53-60 'Peilingen', TvW 24(6-2015) 1, 53-60. pdf-1,1Mb
na 60 'Over de auteurs', TvW 24(6-2015) 1, na 60. pdf-630kb
na 60 'Omslag, Sponsors', TvW 24(6-2015) 1, na 60. pdf-1,6Mb
 
2015-2
voor 61 'Omslag', TvW 24(12-2015) 2, voor 61. pdf-1,6Mb
voor 61 'Inhoudsopgave en colofon', TvW 24(12-2015) 2, voor 61. pdf-630kb
61-69 Knoester, Henk, 'Het ontstaan van Groot- en Klein-Kieldrecht (1680-1690), Bedijkingen in het Staats-Spaanse grensgebied bij Hulst', TvW 24(12-2015) 2, 61-69. pdf-1,2Mb
70-81 Brakel, Albert van, 'De paalworm in Hollandse zeedijken', TvW 24(12-2015) 2, 70-81. pdf-1,3Mb
82-86 Erdin, Vincent, 'Stoomgemaal bij Tacozijl vroeg voorbeeld van de Delftse school', 24(12-2015) 2, 82-86. pdf-1,1Mb
87-98 Tielhof, Milja van, 'Waterschappen als de oudste democratische instellingen van Nederland, Het ontstaan van een mythe', TvW 24(12-2015) 2, 87-98. pdf-1,2Mb
99-101 Schevenhoven, Paul, 'Boekbesprekingen: Carla de Wilt, Landlieden en hoogheemraden. De bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw(Verloren, Hilversum 2015)', TvW 24(12-2015) 2, 99-101. pdf-950kb
101-103 Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Diederik Aten en Frouke Wieringa, De Waterwolf in Waterland. De overstromingen van 1916 in Waterland en Zaanstreek (Pirola, Schoorl 2015)', TvW 24(12-2015) 2, 101-103. pdf-670kb
104-112 'Peilingen', TvW 24(12-2015) 2, 104-112. pdf-1,2Mb
113 'Over de auteurs', TvW 24(12-2015) 2, 113. pdf-630kb
114 'Sponsors', TvW 24(12-2015) 2, 114. pdf-1,6Mb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2014-1
voor 1 'Omslag', TvW 23(2014) 1, voor 1. pdf-2,5Mb
voor 1 'Inhoudsopgave en colofon', TvW 23(2014) 1, voor 1. pdf-1,6Mb
1-16 Kraker, Adrie de, 'Laatmiddeleeuwse waterstaatskundigen in Vlaanderen, Onderzoek naar effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514', TvW 23(2014) 1, 1-16. pdf-3Mb
17-38 Mijnssen-Dutilh, M., 'Een discussie met twee historisch geografen, Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes in de Waterschapskroniek Vallei & Eem 777-2011', TvW 23(2014) 1, 17-38. pdf-3,7Mb
39-44 'Peilingen', TvW 23(2014) 1, 39-44. pdf-2,1Mb
na 44 'Over de auteurs', TvW 23(2014) 1, na 44. pdf-1,6Mb
na 44 'Sponsors', TvW 23(2014) 1, na 44. pdf-2,5Mb
 
2014-2
voor 45 'Omslag', TvW 23(2014) 2, voor 45. pdf-938kb
voor 45 'Inhoudsopgave en colofon', TvW 23(2014) 2, voor 45. pdf-650kb
45-55 Plas, P.S.C. van der, 'De Heimanswetering en het Utrechts-Hollandse vredesverdrag van 1202', TvW 23(2014) 2, 45-55. pdf-1,5Mb
56-68 Chamuleau, S.J.J., 'Rijswerk in slikken, De rampzalige bedijkingen van het Verdronken Land van Zuid-Beveland, 1852-1863', TvW 23(2014) 2, 56-68. pdf-1,2Mb
69-81 Havekes, Herman, 'Het water aan de lippen, De geslaagde aanpal van de financiële malheur van de waterschappen in het midden van de vorige eeuw', TvW 23(2014) 2, 69-81. pdf-1,9Mb
82-90

Discussiedossier: De geheimen van het Eemland
• Bont, Chris de
, 'Dood tij'
• Zeiler, Frits David, 'Een moeras van 'eemoties'
Mijnssen-Dutilh, M., 'Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes, De discussie met de historisch-geografen voortgezet'
Borger, Guus J., 'De geheimen van het Eemland'
TvW 23(2014) 2, 82-90.

pdf-770kb
91-96 'Peilingen', TvW 23(2014) 2, 91-96. pdf-3Mb
97 'Over de auteurs', TvW 23(2014) 2, 97. pdf-650kb
98 'Sponsors', TvW 23(2014) 2, 98. pdf-940kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2013-1
voor 1 'Omslag', TvW 22(2013) 1, voor 1. pdf-5Mb
voor 1 'Inhoudsopgave en colofon', TvW 22(2013) 1, voor 1. pdf-2Mb
1-5 Winter, Johanna Maria van, 'Frederik Barbarossa en de Noda in 1165', TvW 22(2013) 1, 1-5. pdf-3Mb
6-17 Damme, Harold van, 'De Generale Prins Willempolder, bedijking en bevolking 1650-1655; investeringsmotieven en bevolkingspolitiek', TvW 22(2013) 1, 6-17. pdf-3,5Mb
18-25 Vleesschauwer, Marc de, 'Internationale polders in Zuidwest-Nederland, Een bijzonder aspect van de waterstaat van voor de grote fusiegolf', TvW 22(2013) 1, 18-25. pdf-3Mb
26-28 Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Marc de Vleesschauwer, Van water landt, van landt weder water, Waterstaat en waterhuishouding in midden-Zeeuws-Vlaanderen, 1600-1999, Geoarcheological en Bioarcheological Studies 14 (Amsterdam 2012)', TvW 22(2013) 1, 26-28. pdf-2Mb
28-30 Kraker, Adrie de, 'Boekbespreking: Margriet Mijnssen-Dutilh, Een vallei vol water, Waterschapskroniek Vallei & Eeem 1616-2011 (Utrecht/Leusden 2011)', TvW 22(2013) 1, 28-30. pdf-3Mb
31-35 'Peilingen', TvW 22(2013) 1, 31-35. pdf-3Mb
36 'Over de auteurs', TvW 22(2013) 1, 36. pdf-2Mb
na 36 'Sponsor', TvW 22(2013) 1, na 36. pdf-4,5Mb
 
2013-2
voor 37 'Omslag', TvW 22(2013) 2, voor 37. pdf-2,7Mb
voor 37 'Inhoudsopgave en colofon', TvW 22(2013) 2, voor 37. pdf-2,2Mb
37-44 Leenders, K.A.H.W., 'Amfibische cultuur, Een vierde strategie', TvW 22(2013) 2, 37-44. pdf-2,7Mb
45-56 Soetaert, Alexander, ''Pour servir de mémoire à la postérité', Herinneringscultuur en overstromingen in het vroegmoderne Namen', TvW 22(2013) 2, 45-56. pdf-2,8Mb
57-68 Hoving, J. en A. de Kraker, 'Cruquius' aanpak van het Goereese Gat, De casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuw', TvW 22(2013) 2, 57-68. pdf-3,3Mb
69-70 Kraker, A. de, 'Boekbespreking: Bram Steketee en Hans Willems, Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas, Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad 's-Hertogenbosch (Utrecht 2013)', TvW 22(2013) 2, 69-70. pdf-2,2Mb
70-74 Havekes, Herman en Bert Toussaint, 'Boekbespreking: Erik Driessen, Tranen op het land, Zeeuwen en Brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp (Lelystad 2013) en Eva Vriend, Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moet zijn (Amsterdam 2013)', TvW 22(2013) 2, 70-74. pdf-2,2Mb
75-80 'Peilingen', TvW 22(2013) 2, 75-80. pdf-2,6Mb
81 'Over de auteurs', TvW 22(2013) 2, 81. pdf-2,2Mb
82 'Sponsors', TvW 22(2013) 2, na 81. pdf-2,7Mb
 
2012-1/2
00-0 Omslag, Inhoudsopgave en Colofon, TvW21(2012) ,00-0. pdf-2,2Mb
1-10 Dam, Petra J.E.M. van, 'Denken over natuurrampen, overstromingen en de amfibische cultuur', TvW 21(2012) 1/2, 1-10. pdf-1,4Mb
11-22 Toebast, Judith, 'Voor als de dijken doorgingen, Maatregelen tegen rivieroverstromingen bij boerderijen, zeventiende-negentiende eeuw', TvW 21(2012) 1/2, 11-22. pdf-2,5Mb
23-38 Heezik, Alex van, '"Het voordeel eener dubbele defensie", Compartimentering van dijkringen als amfibische strategie', TvW 21(2012) 1/2, 23-38. pdf-1,8Mb
39-47 Bosch, Toon, 'Natuur en cultuur, Modernisering van hulpverlening na catastrofale overstromingen in de Nederlandse Delta, 1740-1861', TvW 21(2012) 1/2, 39-47. pdf-1,6Mb
48-57 Pieters, Harm, 'Herinneringscultuur van overstromingsrampen, Gedenkboeken van overstromingen van 1775, 1776 en 1825 in het Zuiderzeegebied', TvW 21(2012) 1/2, 48-57. pdf-1,4Mb
58-68 Kagchelland, A. en M. Kagchelland, 'Pennenstrijd over een watersnood, Een cultuur-historisch onderzoek naar de receptie van "Keert u tot Hem die slaat" (1825)', TvW 21(2012) 1/2, 58-68. pdf-1,6Mb
69 Over de auteurs, TvW21(2012) , 69. pdf-1,2Mb
70 Omslag en Sponsors, TvW21(2012) , 70. pdf-2,2Mb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2011-1
0 'Omslag', TvW 20(6-2011) <1, 0. pdf-0,7Mb
00 'Inhoudsopgave en Colofon', TvW 20(6-2011) 1, 1. pdf-0,1Mb
1-10 Reichgelt, A.F.M. (Ton), '"Omme sgmenen lants beste wylle" Het ontstaan van het Waterschap Veluwe (1328-1575)', TvW 20(6-2011) 1, 1-10. pdf-0,6Mb
11-23 Koese, Gert, '"In reddeloozen toestand gebragt" De geoctrooieerde Vervening in de Krimpenerwaard, 1778-1916', TvW 20(6-2011) 1, 11-23. pdf-0,6Mb
24-38 Ertsen, Maurits W., '"Een beter systeem is later nooit gevonden" De opleiding tot irrigatie-ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, 1850-1980', TvW 20(6-2011) 1, 24-38. pdf-0,5Mb
39-46 Zeiler, Frits David, 'Achter het Polderlands', TvW 20(6-2011) 1, 39-46. pdf-0,4Mb
47-51 'Peilingen', TvW 20(6-2011) 1, 47-51. pdf-0,3Mb
52 'Omslag (Over de auteurs)', TvW 20(6-2011) 1, 52. pdf-0,1Mb
na 52 'Omslag (Sponsors)', TvW 20(6-2011) 1, na 52. pdf-0,7Mb
 
2011-2
voor 53 'Omslag', TvW 20(12-2011) 2, voor 53. pdf-0,6Mb
voor 53 'Inhoudsopgave en colofon', TvW 20(12-2011) 2, voor 53. pdf-0,6Mb
53-61 Zuidhoff, Frieda en Juke Dijkstra, 'De oudste dijk van Zeeland? Vondst van een dijkje en terp uit de Romeinse tijd opWalcheren', TvW 20(12-2011) 2, 53-61. pdf-0,8Mb
62-74 Hoes, Olivier, 'Inundatie van de Wieringermeer in april 1945, Reconstructie van de dijkdoorbraak en overstroming', TvW 20(12-2011) 2, 62-74. pdf-0,4Mb
75-83 Zeiler, Frits David, 'Achter het Polderlands', TvW 20(12-2011) 2, 75-83. pdf-0,5Mb
84-86 Kraker, Adrie de, 'Boekbespreking: A.A.B. van Bemmel, De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland (Hilversum 2009)', TvW 20(12-2011) 2, 84-86. pdf-0,6Mb
86-88 Zeiler, Frits David, 'Boekbespreking: D.M. van der Schrier, Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken (Kampen 2011)', TvW 20(12-2011) 2, 86-88. pdf-0,6Mb
88-92 Ertsen, Maurits W., 'Boekbespreking: Alfons Fransen, Dijk onder spanning. De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 (Hilversum 2011)', TvW 20(12-2011) 2, 88-92. pdf-0,6Mb
92-94 Kraker, Adrie de, 'Boekbespreking: Alex van Heezik, De Kering, Over de bouwers van de Stormvloedkering Oosterschelde (Diemen 2011)', TvW 20(12-2011) 2, 92-94. pdf-0,6Mb
95-100 'Peilingen', TvW 20(12-2011) 2, 95-100. pdf-0,7Mb
na 100 'Omslag (Over de auteurs)', TvW 20(12-2011) 2, na 100 pdf-0,1Mb
na 100 'Omslag (Sponsors)', TvW 20(12-2011) 2, na 100 pdf-0,6Mb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2010-1
0'Omslag', TvW 19(6-2010) 1, 0.pdf-1,2Mb
00'Inhoudsopgave en Colofon', TvW 19(6-2010) 1, 00.pdf-0,5Mb
1-14Aten, Diederik, 'Drijven of drooghouden? Inundatie als landbouwmethode in Hollands Noorderkwartier, zestiende - negentiende eeuw', TvW 19(6-2010) 1, 1-14.pdf-1Mb
15-19Kraker, Adriaan M.J. de, 'Lage dijken, overstroming en bemesting, Het einde van de "bemesting" van de polders op en rond het Kampereiland tijdens de negentiende en twintigste eeuw', TvW 19(6-2010) 1, 15-19.pdf-755kb
20-32Siefers-Van Lijf, Cynthia, 'Gelegenheidsglazen van waterschappen, Een levend(ig)e traditie', TvW 19(6-2010) 1, 20-32.pdf-1,7Mb
33-35Schevenhoven, Paul, 'Boekbespreking: Tim Soens, De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580)(Gent 2009)', TvW 19(6-2010) 1, 33-35.pdf-0,5Mb
35-38Kraker, Adriaan M.J. de, 'Boekbespreking: Willem van der Ham, Hollandse polders (Amsterdam 2009)', TvW 19(6-2010) 1, 35-38.pdf-0,5Mb
39-43'Peilingen', TvW 19(6-2010) 1, 39-43.pdf-850kb
44'Auteursgegevens', TvW 19(6-2010) 1, 44.pdf-0,5Mb
na 44'Omslag: Sponsors', TvW 19(6-2010) 1, na 44.pdf-1,2Mb
 
2010-2
na 44'Omslag', TvW 19(12-2010) 2, na 44.pdf-2,2Mb
na 44'Inhoudsopgave en colofon', TvW 19(12-2010) 2, na 44.pdf-0,5Mb
45-56Kuiken, Kees, 'Van 'niemandsland' tot Meerschap, Duizend jaar waterstaat in Haren bewesten de Hondsrug', TvW 19(12-2010) 2, 45-56.pdf-1,1Mb
57-66Jong, Henk 't, 'Waar lag de Tieselenswaard? De liggging van een verdronken en vergeten polder onder Dordrecht nader bepaald', TvW 19(12-2010) 2, 57-66.pdf-1,3Mb
67-77Leenders, K.A.H.W., W.B.P.M. Lases en A.M.J. de Kraker, 'De verdieping van een artikel over de Westerschelde, Discussiedossier', TvW 19(12-2010) 2, 67-77.pdf-650kb
78-80Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Cordula Rooijendijk, Waterwolven, Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers (Amsterdam.Antwerpen 2009)', TvW 19(12-2010) 2, 78-80.pdf-0,5Mb
80-81Vleesschauwer, Marc de, 'Boekbespreking: Jan van den Noort, Langs de rand van het zand, Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta (Hilversum 2009)', TvW 19(12-2010) 2, 80-81.pdf-0,5Mb
82-87'Peilingen', TvW 19(12-2010) 2, 82-87.pdf-920kb
88'Over de auteurs', TvW 19(12-2010) 2, 88.pdf-480kb
na 88'Omslag: Sponsors', TvW 19(12-2010) 2, na 88.pdf-2,1Mb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
2009-1
0'Omslag', TvW 18(6-2009) 1, 0.pdf-700kb
00'Inhoudsopgave en Colofon', TvW 18(6-2009) 1, 00.pdf-500kb
1-6Gaens, Tom, 'Actieve ontginners of slimme investeerders? De kartuizers van Monnikhuizen bij Arnhem" goederenbezit en watermanagement', TvW 18(6-2009) 1, 1-6.pdf-580kb
7-19Kuiken, Kees, 'Het Bildt (1505), De oudste 'renaissancepolder' van Nederland?', TvW 18(6-2009) 1, 7-19.pdf-2,4Mb
20-21Toussaint, Bert, 'Boekbespreking: Paul de Schipper, De slag om de Oosterschelde (Amsterdam/Antwerpen 2008)', TvW 18(6-2009) 1, 20-21.pdf-506kb
22-24'Peilingen', TvW 18(6-2009) 1, 22-24.pdf-615Mb
na 24'Auteursgegevens', TvW 18(6-2009) 1, na 24.pdf-693kb
na 24'Omslag: Sponsors', TvW 18(6-2009) 1, na 24.pdf-1,5Mb
 
2009-2
voor 25'Omslag', TvW 18(12-2009) 2, voor 25.pdf-1,3Mb
voor 25'Inhoudsopgave en Colofon', TvW 18(12-2009) 2, voor 25.pdf-490kb
25-39Lases, Wil B.P.M. en Adriaan M.J. de Kraker, 'De Westerschelde, natuurlijk? Verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst', TvW 18(12-2009) 2, 25-39.pdf-3,0Mb
40-50Toussaint, Bert, 'Eerbiedwaardig of uit de tijd? De positie van de waterschappen tussen 1795 en 1870', TvW 18(12-2009) 2, 40-50.pdf-3,3Mb
51-52Zeiler, Frits David, 'Boekbespreking: J.P.A. Louman, Fries waterstaatsbestuur. Een geschiedenis van waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 (Amsterdam 2007', TvW 18(12-2009) 2, 51-52.pdf-520kb
53-56'Peilingen', TvW 18(12-2009) 2, 53-56.pdf-790kb
57'Auteursgegevens', TvW 18(12-2009) 2, 57.pdf-490kb
58'Omslag: sponsors', TvW 18(12-2009) 2, 58.pdf-1,5Mb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2008-1
00'Omslag', TvW 17(6-2008) 1, 0.pdf-280kb
0'inhoudsopgave colofon', TvW 17(6-2008) 1, 00.pdf-100kb
1-12Paesie, Ruud, '"De Stadsdocke van Middelburgh". De geschiedenis van het oudste getijdevrije havendok van Nederland', TvW 17(6-2008) 1, 1-12.pdf-390kb
13-21Aten, Diederik, 'Boden en bussen, Waterschapsboden en hun ambtsinsigne in Noord-Holland rond 1800', TvW 17(6-2008) 1, 13-21.pdf-290kb
22-31Ertsen, Maurits, 'Waardig voortbouwen in aangegeven richting, Ontwikkeling en voortbestaan van een Nederlands-Indische irrigatiebenadering', TvW 17(6-2008) 1, 22-31.pdf-3,7Mb
32-34Aten, Diederik, 'Boekbespreking: Willem van Ham, Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken (Amsterdam 2007)', TvW 17(6-2008) 1, 32-34.pdf-115kb
35'Peilingen', TvW 17(6-2008) 1, 35.pdf-100kb
36'Auteursgegevens', TvW 17(6-2008) 1, 36.pdf-4100kb
na 36'Sponsors', TvW 17(6-2008) 1, na 36.pdf-1,4MB
2008-2
voor 37'Omslag, Inhoudsopgave en Colofon', TvW 17(12-2008) 2, voor 37.pdf-1,2Mb
37-46Pleij, Herman, 'Vijfentwintig peilingen naar Nederland en het water', TvW 17(12-2008) 2, 37-46.pdf-165KB
47-61Wouda, Bertus, 'Boeren op het moer of blij met de klei, Disciplines in dicussie over de ontginningsgeschiedenis van Eemland', TvW 17(12-2008) 2, 47-61.pdf-6,6Mb
62-71Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Willem Jacobus Hendirkus Harmsen', TvW 17(12-2008) 2, 62-71.pdf-1,9Mb
72-74Aten, Diederik, 'Boekbespreking: Tom Sintobin (red.), 'Getemd maar rusteloos'. De Zuiderzee verbeeld - een multidisciplinair onderzoek (Uitgverij Verloren; Hilversum 2008)', TvW 17(12-2008) 2, 72-74.pdf-145kb
74-77Huisman, Pieter, 'Boekbespreking: Alex van Heezik, Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid of de opkomst en ondergang van het streven naar de normale rivier (HTN Historische Producties, Den Haag/Haarlem 2007)', TvW 17(12-2008) 2, 74-77.pdf-135kb
78-79'Peilingen', TvW 17(12-2008) 2, 78-79.pdf-130kb
80'Auteursgegevens', TvW 17(12-2008) 2, 80.pdf-115kb
82 'Sponsors pdf-1,2MB
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2007-1
00 Omslag, 'Inhoudsopgave en Colofon', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 00. pdf-880kb
1'Ten geleide', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 1.pdf-105kb
2-10Leenders, K.A.H.W., 'Lost villages - the Dutch way. De dynamiek van land en water en de verdronken oorden in westelijk Noord-Brabant', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 2-10.pdf-665kb
11-18Dam, P.J.E.M. van, 'New Orleans aan het IJ? Een waardering van moderne en oude dijkdoorbraken', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 11-18.pdf-355kb
19-26Zeiler, Frits David, '1825: de 'vergeten' watersnood', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 19-26.pdf-285kb
27-33Pollmann, Tessel, 'Dr.ir. J.A. Ringers en de landsverdediging, Of: hoe in 1939 een burger het leger te hulp schoot', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 27-33.pdf-240kb
34-45Nakazawa, Satoshi, 'The development of modern river management in Japan', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 34-45.pdf-590kb
46-55Huisman, Pieter, 'Rijnoeverstaten in de Europese Unie ondernemen acties na vergiftigings- en overstromingsrampen', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 46-55.pdf-175kb
56-60Vervloet, J.A.J., '"Een werkzaam leven in dienst van de waterstaatsgeschiedenis", laudatio uitgesproken op donderdag 2 november 2006 ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Gerard van de Ven als hoogleraar waterstaatsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 56-60.pdf-95kb
61-66Driessen, A.M.A.J., 'Lijst van publicaties van Gerard (G.P.) van de Ven', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 61-66.pdf-105kb
67-68'Auteursgegevens', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 67-68.pdf-85kb
na 68'advertentie: Waterbank', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, na 68.pdf-1,2Mb
na 68Omslag, 'Sponsors', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, na 68.pdf-880kb
2007-2
voor 69 Omslag pdf-1,6Mb
voor 69'Inhoudsopgave, Colofon', TVW 16(12-2007) 2, voor 69.pdf-100kb
69-92Wouda, Bertus, 'Doordachte dieptelijnen op Rotterdamse rivierkaarten, De Nieuwe Maas in 1697 door Pierre Ancelin gekarteerd', TVW 16(12-2007) 2, 69-92.pdf-1,3Mb
93-107Kingma, J., '"Het licht op den kandelaar en niet in de duisternis gewandeld" Hendrik Verdonk en andere negentiende-eeuwse plannenmakers', TVW 16(12-2007) 2, 93-107.pdf-695kb
108-119Bosch, Toon, '"'t voornaamste onderwerp in Holland", De betekenis van koning Lodewijk voor de nationale waterstaatszorg (1806-1810)', TVW 16(12-2007) 2, 108-119.pdf-205kb
120-122Tielhof, Milja van, 'Boekbespreking: Helga S. Danner e.a. (red.), Polder pioneers, The influence of Dutch engineers on water management in Europe, 1600-2000, Nederlandse Geografische Studies 338 (Utrecht 2005). 177 blz. geïll., ISBN 90-6809-378-9', TVW 16(12-2007) 2, 120-122.pdf-90kb
123-124'Peilingen', TVW 16(12-2007) 2, 123-124.pdf-135kb
125'Auteursgegevens', TVW 16(12-2007) 2, 125.pdf-90kb
126'Sponsors', TVW 16(12-2007) 2, 126.pdf-1,6Mb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2006-1
0-00 Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 15(8-2006) 1, 0-00. pdf-84kb
1-11 Zeischka, S., 'Besluitvorming rond de droogmaking van de Vierambachtspolder', TvW 15(8-2006) 1, 1-11. pdf-120kb
12-27 Ravesteijn, Wim, 'Een spiraal van waterbouw en natuurgeweld: de beteugeling van de Sampeanrivier, Oost-Java, vanuit ecologisch perspectief, 1832-1995', TvW 15(8-2006) 1, 12-27. pdf-250kb
28-37 Pollmann, Tessel, 'Van Waterstaat tot Wederopbouw, Het leven van dr.ir. Johannes Aleidis Ringers (1885-1965)', TvW 15(8-2006) 1, 28-37. pdf-190kb
38-39 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 15(8-2006) 1, 38-39. pdf-80kb
40-42 Soens, Tim, 'Boekbesprekingen: De Nieuwe Waterstaatsgeschiedenis, Themanummer Holland, Historisch Tijdschrift 36(2004)3, 128-312', TvW 15(8-2006) 1, 40-42. pdf-65kb
42-45 Zeischka, S., 'Boekbesprekingen: A. van 't Riet, Meeten, boren en besien. Turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800 (Verloren, Hilversum 2005)', TvW 15(8-2006) 1, 42-45. pdf-65kb
46 'Sponsors', TvW 15(8-2006) 1, 46. pdf-55kb
2006-2
46b-46c 'Omslag, Colofon, Inhoudsopgave, Over de auteurs', TvW 15(12-2006) 2, 46b-46c. pdf-108kb
47-65 Bont, Chris de, 'Onder de Biesbosch, Historisch-geografische en naamkundige bouwstenen voor een reconstructie van het in 1421 verdronken middeleeuwse cultuurlandschap van de Groote Waard', TvW 15(12-2006) 2, 47-65. pdf-400kb
66-77 Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Victor Jean Pierre de Blocq van Kuffeler', TvW 15(12-2006) 2, 66-77. pdf-895kb
78-82 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2005 (met aanvullingen uit 2002, 2003 en 2004)', TvW 15(12-2006) 2, 78-82. Bronnen
83-85 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 15(12-2006) 2, 83-85. pdf-385kb
87-88 Buijks, Henk, 'Boekbesprekingen: Tom van der Aalst e.a. Honderd jaar Bergsche Maas, de scheiding van Maas en Waal (Pictures Publishers, Wijk en Aalburg 2004)', TvW 15(12-2006) 2, 87-88. pdf-60kb
89-92 Disco, Cornelis, 'Boekbesprekingen: Maurits Willem Ertsen, Prescribing perfection, emergence of an engineering irrrigation design approach in the Netherlands East Indies and its lagacy, 1830-1990 (diss. Delft 2005)', TvW 15(12-2006) 2, 89-92. pdf-65kb
93-94 Engen, Hildo van, 'Boekbesprekingen: M. van Tielhof en P.J.E.M. van Dam, Waterstaat in stedenland, Het Hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 (Matrijs, Utrecht 2006)', TvW 15(12-2006) 2, 93-94. pdf-60kb
96 'Sponsors', TvW 15(12-2006) 2, 96. pdf-45kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005-1
0-00 Omslag, Colofon, Inhoudsopgave, ''Over de auteurs', Rectificatie TvW 14(8-2005) 1, 0-00. pdf-175kb
1-10 Bakker, G., 'De afsluiting van de Boorne naar de Middelzee, Een waterstaatkundige ommekeer in Zuidwest-Friesland omstreeks 1200-1220', TvW 14(8-2005) 1, 1-10. pdf-505kb
11-21 Linssen, Georges , 'Max Bongaerts', TvW 14(8-2005) 1, 11-21. pdf-130kb
22-26 Toussaint, Bert, 'Boekbesprekingen: W. van Ravesteijn en J. Kop (red.), Bouwen in de Archipel, Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000 (Walburg Pers, Zutphen 2004)', TvW 14(8-2005) 1, 22-26. pdf-65kb
26-28 Verhoeven, Gerrit, 'Boekbesprekingen: Jan van den Noort, De hand in eigen boezem, Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003 (Verloren, Hilversum 2003)', TvW 14(8-2005) 1, 26-28. pdf-60kb
29-30 Buijks, Henk, 'Boekbesprekingen: Hans Willems en Bram Steketee, Verboden Kringen, Vrije schootsvelden en innundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e eeuw (Adr. Heinen, 's-Hertogenbosch 2003)', TvW 14(8-2005) 1, 29-30. pdf-55kb
31-32 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 14(8-2005) 1, 31-32. pdf-70kb
34 'Sponsors', TvW 14(8-2005) 1, 34. pdf-50kb
2005-2: Mens, water en landschap,
De Sint-Elisabethsvloed van 1404
34b-34c Omslag, Colofon, Inhoudsopgave, TvW 14(8-2005) 2, 34b-34c. pdf-85kb
35-36 Engen, Hildo van en Tim Soens, 'Woord vooraf', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 35-36. pdf-50kb
37-47 Vervloet, Jelle en Erik Thoen, 'Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaanderen, Een interdisciplinair onderzoeksproject van het Vlaams-Nederlands Comité', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 37-47. pdf-100kb
48-58 Boer, Geuch de, 'Het fysisch-geografisch onderzoek en de ontstaansgeschiedenis van westelijk Zeeuws-Vlaanderen: een status quaestionis', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 48-58. pdf-150kb
59-68 Lehouck, Alexander, 'Het verzwolgen cultuurlandschap, Archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 59-68. pdf-230kb
69-78 Vanslembrouck, Nele, 'Het reconstrueren van verdronken middeleeuwse landschappen: een utopie? Een methodologische bijdrage toegepast op een deel van westelijk Zeeuws-Vlaanderen', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 69-78. pdf-185kb
79-89 Soens, Tim, '1404 in Vlaanderen, De eerste Sint-Elisabethsvloed in het licht van de waterstaatsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 79-89. pdff-285kb
90-95 Henderikx, Peter, 'Walcheren en de stormvloed van 19 november 1404', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 90-95. pdf-190kb
96-106 Dierendonck, Robert M. van, 'Van Boterzande tot Wevelswaele, Archeologische gegevens van verdronken dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 96-106. pdf-180kb
107-115 'Literatuurlijst', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 107-115. pdf-85kb
116-120 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2004 (met aanvullingen uit 2003)', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 116-120. Bronnen
121-123 Zeischka, S., 'Boekbesprekingen: W. van der Ham en I. Jacobs (red.), Hoge dijken, diepe gronden, Land en water tussen Rotterdam en Gouda: een geschiedenis van Schieland (Matrijs, Utrecht 2004)', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 121-123. pdf-65kb
123-126 Aten, Diederik, 'Boekbesprekingen: J. Drewes e.a. (red.), Alkmaar, stad en regio, Alkmaar en omgeving in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd. Alkmaarse historische reeks XII (Verloren, Hilversum 2004)', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 123-126. pdf-70kb
127-128 'Over de auteurs', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 127-128. pdf-50kb
129 'Sponsors', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 129. pdf-50kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2004-1
0-00 Omslag, colofon, inhoudsopgave, TvW 13(8-2004) 1, 0-00. pdf-170kb
1-12 Aten, D. en P. Smit, 'Petrus de Sonnaville (1765-1837), Heemraad en dijkgraaf van de Schermeer, stadsarts en politicus', TvW 13(8-2004) 1, 1-12. pdf-155kb
13-28 Lintsen, Harry, Nil Disco en Frank Geels, 'Hoe innovatief is de Rijkswaterstaat? Een langetermijn-analyse van de wegen, rivieren en kustverdediging (1950-2000)', TvW 13(8-2004) 1, 13-28. pdf-175kb
29-36 Ham, Willem van der, 'Kwetsbaar Holland, Of: hoe de laagste delen van Nederland steeds net aan een ramp ontsnapten', TvW 13(8-2004) 1, 29-36. pdf-190kb
37-40 Beekman, F., 'Boekbesprekingen: J.L. Kool-Blokland, De Rand van 't Land, Waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Werken deel 13 (Middelburg 2003)', TvW 13(8-2004) 1, 37-40. pdf-65kb
41-42 Rijn, C.D. van, 'Boekbesprekingen: Reactie op 'Gemalen bekeken en gewogen' door A.F.J. Niemeijer in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12 (2003), p. 43-44', TvW 13(8-2004) 1, 41-42. pdf-55kb
43-44 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 13(8-2004) 1, 43-44. pdf-70kb
45 'Over de auteurs', TvW 13(8-2004) 1, 45. pdf-30kb
46 'Sponsors', TvW 13(8-2004) 1, 46. pdf-30kb
2004-2
46b-46c Omslag, Colofon, Inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 13(12-2004) 2, 46b-46c. pdf-50kb
47-59 Tielhof, Milja van, 'Eendenkooien in Rijnland in de vroegmoderne tijd', TvW 13(12-2004) 2, 47-59. pdf-200kb
60-68 Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Hendrik Wortman, Geboren te Amersfoort 25 maart 1859, overleden te Den Haag 21 oktober 1939. Ongehuwd. Kreeg bekendheid door havens en de Zuiderzeewerken', TvW 13(12-2004) 2, 60-68. pdf-145kb
69-75 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2003 (met aanvullingen uit 2001 en 2002)', TvW 13(12-2004) 2, 69-75. Bronnen
76-77 Zeiler, Frits David, 'Boekbesprekingen: Wim Coster, Leven met het water in de IJsseldelta, Een waterschapsgeschiedenis. IJsselacademie publicatie nr. 158 (Kampen 2002)', TvW 13(12-2004) 2, 76-77. pdf-55kb
77-80 Kuys, Jan, 'Boekbesprekingen: Willem van der Ham, Meester van de Zee, Johan van Veen waterstaatsingenieur 1893-1959 (Balans, Amsterdam 2003)', TvW 13(12-2004) 2, 77-80. pdf-60kb
80-81 Buijks, Henk, 'Boekbesprekingen: J. Hagen, Waterschappen, veenpolders en particuliere polders in Midden- en Zuid-Friesland, Verzamelinventaris van de gedeponeerde archieven van het voormalige waterschap Boarnferd 1754-1983 (Wetterskip Boarn en Klif, Joure 2000)', TvW 13(12-2004) 2, 80-81. pdf-55kb
82-83 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 13(12-2004) 2, 82-83. pdf-70kb
84 'Sponsors', TvW 13(12-2004) 2, 84. pdf-50kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2003-1
0-00 Omslag, inhoudsopgve, TvW 12(5-2003) 1, 0-00. pdf-175kb
1-10 Aten, D., 'Leeghwater, Schabaelje en Hoejewilt, De eerste en tweede druk van Leeghwaters Kleyne Chronycke vergeleken', TvW 12(5-2003) 1, 1-10. pdf-170kb
11-20 Zellem, J. van, '"Nooyt gehoorde hooge waeteren", Bestuurlijke, technische en sociale aspecten, in het bijzonder de hulpverlening, van de overstromingsramp in de Over-Betuwe in 1740-1741', TvW 12(5-2003) 1, 11-20. pdf-220kb
21-31 Ham, Willem van der, 'Watersnoodramp van 1953 was te voorkomen', TvW 12(5-2003) 1, 21-31. pdf-180kb
32-38 Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Anton Adriaan Mussert, Geboren 11 mei 1894 te Werkendam, overleden 7 mei 1946 te 's-Gravenhage. Gehuwd met M. Witlam. Kreeg als ingenieur vooral bekendheid door het Amsterdam-Rijnkanaal en de wegenproblematiek', TvW 12(5-2003) 1, 32-38. pdf-165kb
39-40 Rutte, Reinout, 'Boekbesprekingen: P. Vesters (red.), De Stelling van Amsterdam, Harnas voor de hoofdstad (Matrijs, Utrecht 2003)', TvW 12(5-2003) 1, 39-40. pdf-55kb
41-42 Tielhof, Milja van, 'Boekbesprekingen: Ludy Giebels, Hollands water, Het Hoogheemraadschap van Rijnland na 1857 (Matrijs, Utrecht 2002)', TvW 12(5-2003) 1, 41-42. pdf-55kb
43-44 Niemeijer, A.F.J., 'Boekbesprekingen: R. Polderman en C.J.M. Tak, Gemalen ... het behouden waard (Nederlandse Gemalenstichting en Tak Architectenbureau, Arnhem 2001)', TvW 12(5-2003) 1, 43-44. pdf-60kb
45-46 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 12(5-2003) 1, 45-46. pdf-75kb
47 'Over de auteurs', TvW 12(5-2003) 1, 47. pdf-50kb
48 'Sponsors', TvW 12(5-2003) 1, 48. pdf-50kb
2003-2: Rijnland onbegrensd
0 Omslag, TvW 12(5-2003) 2, 0. pdf-130kb
00 Colofon, inhoudsopgave, TvW 12(5-2003) 2, 00. pdf-60kb
49 Tuyll van Serooskerken, E.H. van, 'Voorwoord', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 49. pdf-45kb
50-58 Dam, Petra van, 'Rijnland onbegrensd: watergrenzen en kennisgrenzen', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 50-58. pdf-125kb
59-68 Ven, Gerard van de, 'Rijnland en Woerden', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 59-68. pdf-195kb
69-78 Brink, Paul van den, 'Rijnland en de rivieren. Inrichting en vormgeving van de Hollandse rivierzorg in de achttiende eeuw', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 69-78. pdf-275kb
79-88 Jeurgens, Charles, 'Het weer in Rijnland, Beschrijven of meten: een wereld van verschil', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 79-88. pdf-140kb
89-98 Noort, Jan van den, 'Eerst het zout en dan het zoet, Verzilting en de aanvoer van zoet water voor Zuid-Holland', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 89-98. pdf-350kb
99-106 Blauw, Maili, 'Een buur van formaat, Twintigste-eeuws waterbeheer in Amsterdam-West', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 99-106. pdf-160kb
107-111 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2002 (met aanvullingen uit 2000 en 2001)', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 107-111. Bronnen
112-113 'Over de auteurs', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 112-113. pdf-50kb
114 Sponsor', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 114. pdf-15kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2002-1
0-00 Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 11(5-2002) 1, 0-00. pdf-80kb
1-5 Klerk, A.P. de, 'Waterstaat bij Van Deventer, Uitwateringssluizen en -duikers op de Zeeuwse stadsplattegronden van Jacob van Deventer', TvW 11(5-2002) 1, 1-5. pdf-165kb
6-11 Ravesteijn, W., 'Een ingenieur met visie, prof.dr.ir. Willem Johan van Blommestein (1905-1985)', TvW 11(5-2002) 1, 6-11. pdf-130kb
12-24 Aten, D., 'Waterschapsconcentratie in Noord-Holland, De oprichting van Waterschap Het Lange Rond (1997)', TvW 11(5-2002) 1, 12-24. pdf-400kb
25-27 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 11(5-2002) 1, 25-27. pdf-85kb
28 'Sponsors', TvW 11(5-2002) 1, 28. pdf-50kb
2002-2
28b-28c Omslag, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 11(12-2002) 2, 28b-28c. pdf-80kb
29 Klerk, A.P. de en H.C. Toussaint, 'In memoriam ir. J.J. (Jan) Pilon (Amsterdam, 17 mei 1928 - Rotterdam, 5 juli 2002)', TvW 11(12-2002) 2, 29. pdf-45kb
30-38 Giebels, Ludy, 'Het Hoogheemraadschap van Rijnland en zijn buren in de negentiende en twintigste eeuw', TvW 11(12-2002) 2, 30-38. pdf-215kb
39-46 Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Cornelis Willem Lely, Geboren 9 juni 1885 te Deventer, overleden 8 april 1932 te Aintree bij Liverpool. Gehuwd met C.W. Lodder. Kreeg vooral bekendheid door (berekeningen voor) rivierverbetering', TvW 11(12-2002) 2, 39-46. pdf-180kb
47-50 Wilt, Carla de, 'Boekbesprekingen: B. Dolfing, Waterbeheer geregeld? Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800 (zp, zd. ([diss. Leiden] 2000)', TvW 11(12-2002) 2, 47-50. pdf-60kb
50-55 Huisman, Pieter, 'Boekbesprekingen: K. d'Angremond en G.J. Schiereck (red.), Het verjaagde water, Roman van A. den Doolaard bezorgd door K. d'Angremond en G.J. Schiereck (Delft University Press, Delft 2001)', TvW 11(12-2002) 2, 50-55. pdf-75kb
56-62 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2001 (met aanvullingen uit 2000)', TvW 11(12-2002) 2, 56-62. Bronnen
63-64 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 11(12-2002) 2, 63-64. pdf-70kb
65 'Sponsors', TvW 11(12-2002) 2, 65. pdf-50kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2001-1
0-00 Omslag, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 10(5-2001) 1, 0-00. pdf-75kb
1-11 Ibelings, Bart, '"Scuren ende diepen", De strijd tegen de verlanding van de Hollandse IJssel als gevolg van de afdamming in 1285, tot circa 1550', TvW 10(5-2001) 1, 1-11. pdf-220kb
12-15 Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Een Biografisch Woordenboek van de Waterstaat van de twintigste eeuw ', TvW 10(5-2001) 1, 12-15. pdf-65kb
16-20 Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Johan van Veen, Geboren 21 december 1893 te Uithuizermeeden, overleden 9 december 1959 te 's-Gravenhage. Werd onder meer bekend door: Studiedienst Benedenrivieren, Deltaplan', TvW 10(5-2001) 1, 16-20. pdf-90kb
21-32 Dolfing, Birgitta, 'Tijd voor waterkwaliteit, Wetgever, waterschap en de waterkwaliteitszorg 1900-1970', TvW 10(5-2001) 1, 21-32. pdf-190kb
33-39 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letter w', TvW 10(5-2001) 1, 33-39. glossarium
40-41 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 10(5-2001) 1, 40-41. pdf-60kb
42 'Sponsors', TvW 10(5-2001) 1, 42. pdf-50kb
2001-2
42b-42c Omslag, , colofon, inhoudsopgave, TvW 10(12-2001) 2, 42b-42c pdf-85kb
43-47 Kuys, Jan, 'Aflaat en waterstaat, Bekommerde paus Leo X zich om de toestand van de Nederlandse zeedijken?', TvW 10(12-2001) 2, 43-47. pdf-150kb
48-53 Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Gerrit Jan van den Broek, Geboren 8 november 1879 te Dordrecht, overleden 6 oktober 1935 te Bad Nauheim. In 1909 gehuwd met jonkvrouw R.G.C. van Beijma thoe Kingma. Werd onder meer bekend door havenaanleg en het Rijkswegenplan', TvW 10(12-2001) 2, 48-53. pdf-115kb
54-66 Bakker, G., 'Het ontstaan van het Sneekermeer in relatie tot de ontginning van een laagveengebied, 950-1300', TvW 10(12-2001) 2, 54-66. pdf-280kb
67-68 Gerding, Michiel, 'Boekbespreking: J.N.H. Elerie, Weerbarstig land, Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest (diss. Groningen 1998)', TvW 10(12-2001) 2, 67-68. pdf-55kb
69-75 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2000 (met aanvullingen uit 1999)', TvW 10(12-2001) 2, 69-75. Bronnen
76-77 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 10(12-2001) 2, 76-77. pdf-65kb
78-83 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letter z', TvW 10(12-2001) 2, 78-83. glossarium
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2000-1
0 Omslag, TvW 9(5-2000) 1, 0. pdf-60kb
00 Colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 9(5-2000) 1, 00 pdf-60kb
1-18 Disco, Cornelis, 'De natuur herboren, De ecologische wending in het Nederlandse waterbeheer', TvW 9(5-2000) 1, 1-18. pdf-170kb
19-33 Niemeijer, A.F.J., 'Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (3), Overige objecten en slot', TvW 9(5-2000) 1, 19-33. pdf-340kb
34-47 Kamphuis, H.A., 'Tussen algemeen en plaatselijk belang, De verwerping van Tak van Poortvliets ontwerp-Kanalenwet in 1879', TvW 9(5-2000) 1, 34-47. pdf-190kb
48-52 Danner, H.S, B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letters t en u', TvW 9(5-2000) 1, 48-52. glossarium
53 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 9(5-2000) 1, 53. pdf-55kb
54 'Sponsors', TvW 9(5-2000) 1, 54. pdf-50kb
2000-2
54b-54c Omslag, colofon, inhoudsopgave, TvW 9(11-2000) 2, 54b-54c. pdf-75kb
55-66 Bakker, G., 'Rijkswaterstaat en kerkenbouw in Friesland, 1824-1868', TvW 9(11-2000) 2, 55-66. pdf-200kb
67-76 Arentz, B., 'Schadevergoeding bijj militaire inundaties, Van het ontzet van Leiden tot de Tweede Wereldoorlog', TvW 9(11-2000) 2, 67-76. pdf-220kb
77-88 Bijl, Aart, 'Een dilemma: de Lek of de Linge? De afwatering van de Vijfheerenlanden (1750-1825)', TvW 9(11-2000) 2, 77-88. pdf-240kb
89-93 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1999 (met aanvullingen uit 1996, 1997 en 1998)', TvW 9(11-2000) 2, 89-93. Bronnen
94-99 Danner, H.S, B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letter v', TvW 9(11-2000) 2, 94-99. glossarium
100-101 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 9(11-2000) 2, 100-101. pdf-60kb
102 'Over de auteurs', TvW 9(11-2000) 2, 102. pdf-50kb
103 'Sponsors', TvW 9(11-2000) 2, 103. pdf-50kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1999-1
0 Omslag, TvW 8(5-1999) 1, 0. pdf-130kb
00 Colofon, inhoudsopgave en 'Over de auteurs', TvW 8(5-1999) 1, 00. pdf-60kb
1-9 Aten, D., 'Oorlog in het Noord-Hollandse polderland, Waterlinies en waterschappen tijdens de invasie van 1799', TvW 8(5-1999) 1, 1-9. pdf-750kb
10-22 Ridder, Tim de, 'De oudste deltawerken van West-Europa, Tweeduizend jaar oude dammen en duikers te Vlaardingen', TvW 8(5-1999) 1, 10-22. pdf-760kb
23-35 Niemeijer, A.F.J., 'Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (1)', TvW 8(5-1999) 1, 23-35. pdf-1,5Mb
36-37 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 8(5-1999) 1, 36-37. pdf-140kb
38 'Overzicht van functionarissen van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis d.d. januari 1999', TvW 8(5-1999) 1, 38. pdf-45kb
39-45 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterschapstermen [waterstaatstermen], De letter s: eerste gedeelte', TvW 8(5-1999) 1, 39-45. glossarium
46 'Sponsors', TvW 8(5-1999) 1, 46. pdf-50kb
1999-2
46b Omslag, TvW 8(11-1999) 2, 46b. pdf-55kb
46c Colofon, inhoudsopgave, TvW 8(11-1999) 2, 46c. pdf-60kb
47-56 Stierp-Impink, A.C. en D. Aten, 'Claes Vastersz. Stierp (circa 1615-circa 1685), Landmeter te Akersloot in Noord-Holland', TvW 8(11-1999) 2, 47-56. pdf-230kb
57-66 Veur, W.Th. van der en E. van Wijk, 'De getijmolens van Middelburg', TvW 8(11-1999) 2, 57-66. pdf-210kb
67-80 Niemeijer, A.F.J., 'Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (2), Scheepvaartsluizen', TvW 8(11-1999) 2, 67-80. pdf-340kb
81-88 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letter s: tweede gedeelte', TvW 8(11-1999) 2, 81-88. glossarium
89-94 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1998 (met aanvullingen uit 1996 en 1997)', TvW 8(11-1999) 2, 89-94. Bronnen
95 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 8(11-1999) 2, 95. pdf-50kb
96-97 Aten, D., 'Boekbespreking: Petra J.E.M. van Dam, Vissen in veenmeren, De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530, Hollandse Studiën 34 (Verloren, Hilversum 1998)', TvW 8(11-1999) 2, 96-97. pdf-55kb
98 'Over de auteurs', TvW 8(11-1999) 2, 98. pdf-50kb
99 'Sponsors', TvW 8(11-1999) 2, 99. pdf-50kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1998-1
0 Omslag, TvW 7(5-1998) 1, 0. pdf-135kb
00 Colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 7(5-1998) 1, 00. pdf-60kb
1-6 Beekman, Frans en Bert van der Valk, 'Merktekens van stormvloeden aan de Nederlandse kust', TvW 7(5-1998) 1, 1-6. pdf-scan-1,9Mb
7-16 Dam, Petra J.E.M. van, 'Een terugblik op de eerste tien jaar van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis (1986-1996)', TvW 7(5-1998) 1, 7-16. pdf-720kb
17-28 Wolters, W., 'De levensloop van het gemaal Oude Rijn', TvW 7(5-1998) 1, 17-28. pdf-795kb
29-31 Nijhof, P., 'Op het gemaal: tien jaar Nederlandse Gemalenstichting 1987-1997', TvW 7(5-1998) 1, 29-31. pdf-485kb
32-34 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 7(5-1998) 1, 32-34. pdf-255kb
35-37 Kuys, Jan, 'Boekbespreking: Johannes Schreiner, Der Schauzwang auf Deich und Schleuse: 'Die dwanck op den dijck ind sluese', Die Entwicklung der Deichschauen am unteren Niederrhein vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (Verlag fr Regionalgeschichte, Kalkar: Heresbach Stiftung, Bielefeld 1995)', TvW 7(5-1998) 1, 35-37. pdf-60kb
38 'Sponsors', TvW 7(5-1998) 1, 38. pdf-50kb
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat
38b Omslag pdf-75kb
38c-39 Inhoudsopgave pdf-60kb
40 Klerk, Aad de en Willem Wolters, 'Ten geleide', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 40. pdf-45kb
41-42 'Over de auteurs', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 41-42. pdf-50kb
43-53 Bosch, A., 'Naar eenheid en eenvoud, De oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat 1798-1850', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 43-53. pdf-645kb
54-62 Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Rijkswaterstaat en de waterschappen, Wetgeving en procedures rond de verlening van vergunningen voor openbare werken', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 54-62. pdf-170kb
63-74 Heezik, Alex van, 'Subsidiën of andere beneficiën uit de publieke schatkist, Subsidieverlening voor de waterstaatszorg in de negentiende en twintigste eeuw', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 63-74. pdf-690kb
75-87 Toussaint, H.C., 'Uitgetekend en uitgemeten, De Algemene Dienst van Rijkswaterstaat', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 75-87. pdf-640kb
88-96 Ham, Willem van der, 'J.A. Ringers: grondlegger van de moderne waterstaat', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 88-96. pdf-810kb
97-105 Berkers, Eric, 'De handen van 'het genie', Polderwerkers in de negentiende eeuw', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 97-105. pdf-370kb
106-115 Ravesteijn, Wim, 'Nederlandse ingenieurs overzee, De ontwikkeling van de moderne irrigatie op Java, 1832-1942', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 106-115. pdf-345kb
116-124 Lintsen, H.W., 'Twee eeuwen Rijkswaterstaat, Een geschiedenis van drie golven van op- en neergang', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 116-124. pdf-490kb
125-129 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterschapstermen [waterstaatstermen], De letters q en r', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 125-129. glossarium
130-135 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1997 (met aanvullingen uit 1995 en 1996)', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 130-135. Bronnen
136 'Sponsors', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 136. pdf-50kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1997-1
0 Omslag, TvW 6(5-1997) 1, 0. pdf-150kb
00 Colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 6(5-1997) 1, 00. pdf-60kb
1-7 Kort, J.C., 'Landverlies aan de noordzijde van de Haarlemmermeer voornamelijk in de vijftiende en zestiende eeuw', TvW 6(5-1997) 1, 1-7. pdf-505kb
8-18 Hall, Alfred van, 'Dijkzorg, een continuüm en opmaat tot geïntegreerd waterbeheer, Beschouwingen naar aanleiding van de geschiedenis van een waterschap', TvW 6(5-1997) 1, 8-18. pdf-1,1Mb
19-26 Streefkerk, C., 'Een kunstenaar in de waterstaat: interview met cineast Louis van Gasteren', TvW 6(5-1997) 1, 19-26. pdf-190kb
27-28 'Peilingen', TvW 6(5-1997) 1, 27-28. pdf-280kb
29-33 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterschapstermen [waterstaatstermen], De letter o', TvW 6(5-1997) 1, 29-33. glossarium
34 'Sponsors', TvW 6(5-1997) 1, 34. pdf-50kb
1997-2
34b Omslag, TvW 6(11-1997) 2, 34b. pdf-145kb
34c Colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 6(11-1997) 2, 34c. pdf-60kb
35-45 Giebels, Ludy, 'Het recht op boezem, Rijnland en Rutgers van Rozenburg, De droogmaking van de Oosteinderpoel', TvW 6(11-1997) 2, 35-45. pdf-660kb
46-52 Moelker, H.P., 'De Diemerdijk, De gevolgen van paalwormvraat in de 18e eeuw', TvW 6(11-1997) 2, 46-52. pdf-460kb
53-54 'Peilingen, Mededelingenrubriek', TvW 6(11-1997) 2, 53-54. pdf-60kb
55-56 TeBrake, William H., 'Landschapsontwikkeling in Brabant', TvW 6(11-1997) 2, 55-56. pdf-50kb
57-61 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterschapstermen [waterstaatstermen], De letter p', TvW 6(11-1997) 2, 57-61. glossarium
62-67 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1996 (met aanvullingen uit 1995)', TvW 6(11-1997) 2, 62-67. Bronnen
68 'Sponsors', TvW 6(11-1997) 2, 68. pdf-50kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1996-1
0-00 Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 5(5-1996) 1, 0-00. pdf-scan-530kb
1-10 Tuin, J.D. van der, 'Studies naar het ontstaan van stormvloeden in Nederland, Een beknopt historisch overzicht tot 1980, met biografische aantekeningen', TvW 5(5-1996) 1, 1-10. pdf-scan-3,1Mb
11-18 Verhoef, Frans C., 'Zoeken naar ruimte', TvW 5(5-1996) 1, 11-18. pdf-scan-2,7Mb
19-30 Keunen, G.H., 'Stoomgemalen als industrieel erfgoed', TvW 5(5-1996) 1, 19-30. pdf-scan-3,3Mb
31-36 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letters l, m, n', TvW 5(5-1996) 1, 31-36. glossarium
37 'Sponsors', TvW 5(5-1996) 1, 37. pdf-scan-100kb
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530
38b Omslag, TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 38b. pdf-110kb
38c Colofon, inhoudsopgave, TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 38c. pdf-35kb
39 'Ten geleide', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 39. pdf-95kb
40 'Over de auteurs', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 40. pdf-30kb
41-47 Ven, Gerard van de, 'Turfwinning in Laag-Nederland in de Middeleeuwen, Een inleiding op het thema en enige aspecten uit de geologische geschiedenis van het kustgebied', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 41-47. pdf-105kb
48-59 Broeke, P.W. van den, 'Turfwinning en zoutwinning langs de Noordzeekust, Een verbond sinds de ijzertijd?', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 48-59. pdf-695kb
60-66 Dekker, C., 'De moernering op de Zeeuwse eilanden', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 60-66. pdf-125kb
67-73 Leenders, K.A.H.W., 'Noord-Vlaanderen en de Noordwesthoek: een vergelijking', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 67-73. pdf-105kb
74-80 Ibelings, Bart, 'Turfwinning en waterstaat in het Groene Hart van Holland vóór 1530', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 74-80. pdf-245kb
81-91 Dam, Petra J.E.M. van, 'De tanden van de waterwolf, De rol van de turfwinning bij het ontstaan van het Haarlemmermeer in de vijftiende eeuw', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 81-91. pdf-215
92-97 Buitelaar, A.L.P., 'Turfwinning in het Nedersticht vóór 1530, Beheerst gebruik van onontgonnen venen', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland vóór 1530] 5(12-1996) 2, 92-97. pdf-95kb
98-104 Dekker, Jennie J.C. en Petra J.E.M. van Dam, 'Discussieverslag studiedag turfwinning vóór 1530', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 98-104. pdf-250kb
105-109 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1995 (met aanvullingen uit 1993 en 1994)', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 105-109. Bronnen
110 'Sponsors', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 110. pdf-25kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)]
0-00 Omslag, colofon, inhoudsopgave, TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 0-00. pdf-scan-210kb
1 'Voorwoord', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 1. pdf-scan-125kb
2 'Over de auteurs', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 2. pdf-scan-65kb
3-8 Schultz, Bart, 'Historie van de waterbeheersing in de Nederlandse droogmakerijen', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 3-8. pdf-scan-734kb
9-20 Volker, A., 'De twee belangrijkste uitdagingen in de geschiedenis van de waterbeheersing en de inpoldering in Nederland', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 9-20. pdf-scan-1,4Mb
21-32 Stamhuis, E., 'Het afsluiten van stroomgeulen in de rivieren en estuaria, De ontwikkeling van deze techniek in Nederland', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 21-32. pdf-scan-1,5Mb
33-40 Kramer, Johann, 'Albert Brahms, de eerste zeewerende ingenieur aan de Duitse Noordzeekust', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 33-40. pdf-scan-945kb
41-44 Jakubowski-Tiessen, Manfred, 'Economische en sociale gevolgen van de stormvloed in 1717', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 41-44. pdf-scan-555kb
45-46 Frielinghaus, Martin, 'Grepen uit de geschiedenis van de drainage in noordoost-Duitsland', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 45-46. pdf-scan-275kb
47-52 Döring, Mathias, 'Eeuwenoude irrigatiesystemen in Wallis, Zwitserland', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 47-52. pdf-scan-855kb
53-58 Knauss, Jost, 'De prehistorische landontginning in het dal van de Thisvi in zuidwest-Boeotie/midden Griekenland', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 53-58. pdf-scan-815kb
59-62 Tsuk, Tsvika en Etan Ayalon, 'Poleg en Herzliya: twee antieke afwateringssystemen in Israël', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 59-62. pdf-scan-550kb
63-65 Peleg, Yehuda, 'De verbetering van het Kabaramoeras', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 63-65. pdf-scan-420kb
66 'Sponsors', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 66. pdf-scan-60kb
1995-2
66b-66c Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 4(11-1995) 2, 66. pdf-scan-225kb
67-82 Driessen, A.M.A.J., 'De hulpverlening door de Oeconomische Tak na de watersnood van 1784', TvW 4(11-1995) 2, 67-82. pdf-1Mb
83-97 Engelse, L. den, 'De Graftermeerpolder, Een negentiende-eeuwse droogmakerij tussen Schermer en Beemster', TvW 4(11-1995) 2, 83-97. pdf-scan-2Mb
98-99 Wolters, Willem, 'Boekbespreking: A.M.A.J. Driessen, Watersnood tussen Maas en Waal, overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1810 (Walburgpers Zutphen 1994)', TvW 4(11-1995) 2, 98-99. pdf-scan-245kb
100-105 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letters c en k', TvW 4(11-1995) 2, 100-105. glossarium
106-110 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1994 (met aanvullingen uit 1991 en 1993)', TvW 4(11-1995) 2, 106-110. Bronnen
111 'Sponsors', TvW 4(11-1995) 2, 111. pdf-scan-60kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1994-1
0-00 Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 3(5-1994) 1, 0. pdf-scan-145kb
1-12 Rossum, H. van, 'Dijken en dijkvakken, De ketting en de schakels', TvW 3(5-1994) 1, 1-12. pdf-scan-1,3Mb
13-21 Stol, Taeke, 'Schaalvergroting in de polders in Amstelland in de 17e en 18e eeuw', TvW 3(5-1994) 1, 13-21. pdf-scan-1Mb
22-36 Niemeijer, A.F.J., 'Binnenscheepvaartwegen in Nederland tot 1940, De moeizame integratie van een netwerk', TvW 3(5-1994) 1, 22-36. pdf-scan-2Mb
37-41 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letters e, f g', TvW 3(5-1994) 1, 37-41. glossarium
42 'Sponsors', TvW 3(5-1994) 1, 42. pdf-scan-140kb
1994-2
42b-42c Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 3(11-1994) 2, 42b-42c. pdf-scan-180kb
43-51 Jeurgens, Charles, 'Vreemde pennen en buitenlandse handen, De Nederlandse negentiende-eeuwse openbare werken in internationaal perspectief', TvW 3(11-1994) 2, 43-51. pdf-scan-1Mb
52-64 Moelker, H.P. en W.Wolters, 'Bedijking en droogmaking van de "Drie Waterlandsche Meeren" tot aan de scheiding der gronden in 1628', TvW 3(11-1994) 2, 52-64. pdf-scan-1,7Mb
65-84 Schoute, C.R., 'Dijken en dijkrechten van de Krimpenerwaard voor 1430', TvW 3(11-1994) 2, 65-84. pdf-scan-2,2Mb
85-89 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letter h, i, j', TvW 3(11-1994) 2, 85-89. glossarium
90-95 Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1993 (met aanvullingen uit 1991 en 1992)', TvW 3(11-1994) 2, 90-95. Bronnen
96 'Sponsors', TvW 3(11-1994) 2, 96. pdf-scan-65kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1993-1
1-2 Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 2(6-1993) 1, 1-2. pdf-scan-215kb
3-4 Streefkerk, C., 'In memoriam Prof.dr. J.L. van der Gouw', TvW 2(6-1993) 1, 3-4. pdf-scan-270kb
5-9 Gouw, J.L. van der, 'De oudste dijk van Nederland', TvW 2(6-1993) 1, 5-9. pdf-scan-705kb
10-20 Giebels, Ludy, 'Rijnlands bemoeienis met de hoedanigheid van het boezemwater van 1927 tot 1965', TvW 2(6-1993) 1, 10-20. pdf-scan-1,6Mb
21-25 Leenders, K.A.H.W., 'Een voormalige veenkoepel bij De Zwaluwe (Gemeente Hoge en Lage Zwaluwe, N.Br.)', TvW 2(6-1993) 1, 21-25. pdf-scan-1,6Mb
26-37 Kraker, Adrie de, 'Een kwestie van geld en organisatie, Dijkaanleg en dijkherstel in noordoost-Vlaanderen tijdens de zestiende eeuw', TvW 2(6-1993) 1, 26-37. pdf-scan-1,7Mb
38-43 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letter b', TvW 2(6-1993) 1, 38-43. glossarium
44 'Sponsors', TvW 2(6-1993) 1, 44. pdf-scan-55kb
1993-2
45-46 Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 2(11-1993) 2, 45-46. pdf-scan-285kb
47-57 Kaptein, Herman, 'De landschappelijke ontwikkeling van het Schermereiland tot 1500', TvW 2(11-1993) 2, 47-57. pdf-scan-2,2Mb
58-74 Coert, G.A., 'Een mislukte kolonisatie te Hoogersmilde, Werken en wonen in de Smildervenen in de zeventiende eeuw', TvW 2(11-1993) 2, 58-74. pdf-scan-3,5Mb
75-79 Linden, H. van der, 'Hollandse middeleeuwer in Duitsland geëerd', TvW 2(11-1993) 2, 75-79. pdf-scan-1Mb
80-84 Danner, H.S., B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letter d', TvW 2(11-1993) 2, 80-84. glossarium
85-90 Fluit, Th.P.M. van der, 'Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1992 (met aanvullingen uit 1991)', TvW 2(11-1993) 2, 85-90. Bronnen
91 'Boekaankondiging [Leefbaar Laagland]', TvW 2(11-1993) 2, 91. pdf-scan-115kb
92 'Sponsors', TvW 2(11-1993) 2, 92. pdf-scan-100kb
jaartallen top 2019 op alfabet 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 2010 2009 2008 1999 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1992-1
1-2 Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 1(5-1992) 1, 1-2. pdf-scan-620kb
3 'Van de redactie, Ten geleide', TvW 1(5-1992) 1, 3. pdf-scan-250
4-14 Schmal, Henk, 'De geur van water, De Haagse grachten en het Verversingskanaal', TvW 1(5-1992) 1, 4-14. pdf-scan-1,4Mb
15-23 Heemskerk, W.F.A., 'Oude molen- en stuwrechten, Relicten van regalia minora', TvW 1(5-1992) 1, 15-23. pdf-scan-1,1Mb
24-33 Vreugdenhil, D., 'Waterkracht in Nederland, Van waterrad tot buisturbine', TvW 1(5-1992) 1, 24-33. pdf-scan-1,2Mb
34-38 Danner, H.S., J. Kuijs, B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, Inleiding op de eerste proeve', TvW 1(5-1992) 1, 34-38. glossarium
39 'Sponsors', TvW 1(5-1992) 1, 39. pdf-scan-220kb
1992-2
41-42 Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs', TvW 1(11-1992) 2, 41-42. pdf-scan-590kb
43 'Ten geleide', TvW 1(11-1992) 2, 43. pdf-scan-255kb
44-46 Ormeling, F.J., 'De dreigende teloorgang van de Waterstaatskaart', TvW 1(11-1992) 2, 44-46. pdf-scan-885kb
47-58 Fluit, Th.P.M. van der, 'Het plan voor een net van doorgaande wegen in de provincie Noord-Holland van 1925', TvW 1(11-1992) 2, 47-58. pdf-scan-1,8Mb
59-69 Answaarden, R. van, 'De lasten van 'het Hondsbossche' in de oude jurisprudentie', TvW 1(11-1992) 2, 59-69. pdf-scan-1,6Mb
70-75 Dijk, Beatrijs van, 'Leeghwater en de Bijlmermeer', TvW 1(11-1992) 2, 70-75. pdf-scan-870kb
76-78 Danner, H.S., J. Kuijs, B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, De letter a', TvW 1(11-1992) 2, 76-78. glossarium
79-83 Fluit, Th.P.M. van der, 'Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1991', TvW 1(11-1992) 2, 79-83. Bronnen
84 'Sponsors', TvW 1(11-1992) 2, 84. pdf-scan-145kb
naar boven