Bronnen voor Waterstaatsgeschiedenis
waterstaatsgeschiedenis bewonersorganisaties Rotte-Dam stedengeschiedenis milieugeschiedenis

webmaster Jan van den Noort
home
 

 

Waterschapsarchieven

   

Ludy Giebels en Chris Streefkerk, Waterschapsarchieven database (WAD) (zj zp ca. 1990; webversie 2007)
De werkzaamheden aan de Waterschapsarchieven database (WAD) werden omstreeks 1990 gestaakt. De WAD biedt niettemin bruikbare informatie voor de kritische gebruiker.

 
   
  Hoogheemraadschap van Delfland
In de regio Rotterdam-Den Haag ligt het Hoogheemraadschap van Delfland, een van de oudste waterschappen van Nederland. In Delfland liggen een honderdtal polders, waarvan grote delen inmiddels verstedelijkt zijn. Sommige poldernamen vindt u terug in de namen van de nieuwbouwwijken, maaar als u echt wil weten waar deze of gene polder lag of welke polder nu precies daar lag, dan vindt u hier het antwoord en een berg informatie over de polderarchieven.
 
   
  Waterschap Brabantse Delta is een van de jongste waterschappen van Nederland. Maar schijn bedriegt, het waterschap is een zeer rijke bron voor de watertstaatsgeschiedenis van West-Brabant: tweehonderd polderarchieven met stukken die tot in de middeleeuwen reiken. De archieven zijn inmiddels geconcentreerd in het eigen depot in Breda. De toegang op de archieven vindt u hier.  
   
Heeft u suggesties voor verbetering dan wel voor het plaatsen van andere digitale bronnen, laat het me weten. webmaster
   
naar boven