home cartografie bewonersorganisaties stedengeschiedenis milieugeschiedenis Rotte-Dam Waterstaatsgeschiedenis

Jan van den Noort - Publicaties

Terug
info Jan van den Noort 010-4366014  
  Boeken en hoofdstukken: boek (b) hoofdstuk (h)
2009 b Langs de rand van het zand, Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta (Breda 2009) ATTENTIE: 19 Mb

info

2003 b De hand in eigen boezem, Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003 (Delft 2003). info
2000 b Met Maili Blauw, Water naar de Zee, Geschiedenis van Waterbedrijf Europoort 1874-1999 (Rotterdam 2000).

info

1999 b Blokken op de bres, geschiedenis van planning en bouw van het nieuwe Academisch Ziekenhuis Groningen (1967-1997) (Groningen 1999).
1993 b Licht op het GEB, geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam (Rotterdam 1993). info
  h 'De verrassend veelzijdige geschiedenis van overheidsbedrijven', Historische Bedrijfsarchieven Openbare Nuts- en Communicatiebedrijven. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Amsterdam 1993), 13-70.
1990 b

Pion of Pionier, Rotterdam - gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende eeuw (dissertatie Rijksuniversiteit Leiden; Rotterdam 1990).

 
    Pawn or pioneer, Rotterdam - municipal activity in the 19th century - Summary (thesis Rijksuniversiteit Leiden; Rotterdam 1990) english
   

Deelstudies voor Pion of pionier (1982-1990; webversies 2006-2017)
• Gemeentereiniging en Gemeentelijke Drinkwaterleiding: Een Quaestie van Geloof, Rotterdams worsteling met de materie
• Gemeentelijk Havenbedrijf: Het Nieuwe Rotterdam, public-private enterprise in de negentiende eeuw
• Gemeente Gasfabriek: De 'Gasquaestie', Conflicten rond de wieg van het Gemeente Gasbedrijf van Rotterdam
• Gemeente-Elektriciteitsbedrijf: Gemeentelijke elektriciteit - Rotterdam 1895
• Stadshistorische studies over gemeentebedrijven: Stadsgeschiedenis en gemeentelijke activiteit
• Berekening bedrijfswaarde Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek: Bedrijfsgeschiedenis en bedrijfswaarde
 Theorieën over openbare financiën: Ongemerkt aan zijne financiën ontwassen, Een model voor de analyse van het toenemend aantal gemeentetaken

1989 h 'Gemengde gevoelens, vijftig jaar in de relatie NS-Overheid', In: J.A. Faber (red.), Het Spoor, Honderdvijftig jaar spoorwegen in Nederland (Utrecht 1989; webversie 2005) [Jubileumboek NS]
     
    Alle publicaties: boek (b) dissertatieonderzoek 1982-1990 (do) hoofdstuk (h) inventaris (i) tv-programma (tv) webpagina's (w)
2022   Kunst in de Schat (Rotterdam 2022)
    'Rotte-R-Dam: Droogmaken van land en afvoeren van water', Rotterdams Jaarboekje 12e reeks, 10e jaargang (2022) 186-212.
    Groene Slinger 2.0 (Rotterdam 2022)
   
    'Stroom op de bon, Elektriciteit in oorlogstijd', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; januari 2022) nr. 31, 36-40.
2021   'Rotte-R-Dam, afvoer van water en land', Rotterdams Jaarboekje 12e reeks, 9e jaargang (2021) 192-216.
    'Krijg de klere, Cholera, tyfus en water', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; maart 2021) nr. 28, 4-11.
2020   'Veel zweten en af en toe een bescheiden resultaat', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; december 2020) nr. 27, 14-18.
  'Een dynamische wijjk: Akttegroep Het Oude Westen (1970)', In: Rotterdams jaarboekje 12e reeks, 8e jaargang (2020) 218-236.
    'De Aktiegroep heeft vele vaders', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; maart 2020) nr. 24, 40-42
    Rotte-R-Dam, verhalen over de Rotte en de Dam (Rotterdam 2020; tgv 750 jaar Dam in de Rotte)
  w 1. 'Stenka Razin en de Rotte'
  w 2. 'Rotta'
  w 3. 'Meer dan een daalder waard'
  w 4. 'Zo oud als...'
  w 5. Drie Rottedammen en een Deltadijk
  w 6. Schielands sluizen
  w 7. Stad en Schie
  w 8. Schieland of Schiewater
  w 9. Voor de wind
  w 10. Kopje onder voor Leidens ontzet
  w 11. Kampioen droogmakerijen
  w 12. Lage, Hoge en Reserveboezem
  w 13. Stoom in de stad
  w 14. Via de Rotte naar België
  w 15. Binnenlangs en buitenom
  w 16. Veel zweten en soms een bescheiden resultaat
2019   De groene slinger (Rotterdam 2019)
2018   Inventarisatie van de collectie Van der Hoeven (Rotterdam 2018)
    Archiefinventaris bewonersorganisatie Aktiegroep Het Oude Westen (1969-2011): aanvulling (Rotterdam 2018)
2017   Cartografie voor het themanummer 'A global comparison of Pre-Modern Institutions for water Management, in: Environment and history, 23(augustus 2017) nr. 3.
2014   met Ton Rhijnsburger, 'Conclusie van antwoord inzake 8 bewoners van het Bajonetblok [Rotterdam] tegen Woonstad' (Rotterdam; Rolzitting 8 mei 2014)
2013   'Zonnemaire, De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen (2)', Buurtkrant Oude Westen 43(juli 2013), 2.
    'Woonstad tegen Maria', 13 bidprentjes tgv de rechtzaak van Woonstad tegen bewoners van de Sint-Mariastraat (Rotterdam 2012/2013)
    'Bajonetstraat, Dure vierkante meters', Buurtkrant Oude Westen 43(mei 2013), 1
    'Nog lang en gelukkig...', Buurtkrant Oude Westen 43(mei 2013), 1
    'Dit programma wordt mede mogelijkgemaakt door de PvdA', Ideaal, Informatie & discussie magazine PvdA Rotterdam 11(ferbruari 2013) nr. 1, 7
    'Zes jaar in de pijplijn', Buurtkrant Oude Westen 43(februari 2013), 3
2012   'Rotterdams geld in bodemloze putten', Buurtkrant Oude Westen 42(november 2012), 2.
    'Woonstad tegen Maria', Buurtkrant Oude Westen 42(oktober 2012), 3
    'Geen cadeautje', Buurtkrant Oude Westen 42(oktober 2012), 3
    'Woonstad tegen Maria', Buurtkrant Oude Westen 42(september 2012), 3
    'Huur, tijdelijke huur en bruikleen', Buurtkrant Oude Westen 42(september 2012), 2.
  w 'Boven Water', www.CanonvanMoerdijk.nl (september 2012)
  w 'Onder Water', www.CanonvanMoerdijk.nl (september 2012)
    125 jaar in de Sint-Mariastraat, reactie op een dagvaarding (Rotterdam 30 juli 2012)
    'Steun Maria', Buurtkrant Oude Westen 42(juli 2012), 2.
    'Uit huis maar aan tafel', Buurtkrant Oude Westen 42(juni 2012), 2.
    'Ipadparticipatie', Buurtkrant Oude Westen 42(juni 2012), 4.
    'Dikke onvoldoende', Buurtkrant Oude Westen 42(april 2012), 2.
    '3 Vrienden',Buurtkrant Oude Westen 42(april 2012), 1.
    'Wij zijn er klaar voor', Buurtkrant Oude Westen 42(maart 2012), 2.
    'Wassen neus', Havenloods 22 februari 2012.
    'Samen bouwen in Het Oude Westen', Buurtkrant Oude Westen 42(februari 2012), 1.
    'Veel bomen in het participatiebos, maar geen participatie' (Rotterdam 15 januari 2012
2011   'Masterplan minder meesterlijk', Buurtkrant Oude Westen 41(december 2011), 1.
    'Niet meer te redden' [inspreken bij de Commissie Welstand](Rotterdam 12 oktober 2011)
    'Sprong in het duister', Buurtkrant Oude Westen 41(oktober 2011), 1.
    'Toespraak bij bezoek aan Het Oude Westen door de gemeenteraadscommissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte' op 15 september 2011.
    'Een ding is zeker: de onzekerheid blijft. Verhuurstop voor Bajonetstraat, Adrianastraat en Adrianaplein', Buurtkrant Oude Westen 41(juli 2011), 1en 3.
    'The Dentist', In: Kees Denik en Stefan van Hees (red), Zhong [locatievoorstelling van Rotterdams Wijktheater in Het Oude Westen](Rotterdam 3 april 2011) 16-17.
    'Voorjaar in de Drievriendendwarsstraat', Buurtkrant Oude Westen 41(juni 2011), 1.
    'Bewonerscomité met de lange naam', Buurtkrant Oude Westen 41 (mei 2011), 1.
    'Nee, Nee en nog eens Nee, Evaluatie participatiaanpak Masterplan Oude Westen' (Rotterdam 27 april 2011)
    'Evaluatie participatieaanpak fysieke projecten' inspreken bij de Rotterdamse raadscommissie Fysieke Infrastructuut en Buitenruimte op 13 april 2011
    'Het Oude Westen staat te koop', Buurtkrant Oude Westen 41 (februari 2011), 1.
    'Hele hoge heggen (2)', Buurtkrant Oude Westen 41 (februari 2011), 6.
2010   'Begroest, beseght ofte met riet bewasschen', Grienduil (uitgave Vereniging Behoud Biesbosch), 34 (winter 2010), 4, 12-19.
    'De Aktiegroep heeft vele vaders', Buurtkrant Oude Westen 40 (november 2010), 1 en 3.
    met Wim Roovers, 'Buurtkrant Oude Westen', Buurtkrant Oude Westen 40 (november 2010), 2.
    'Hele hoge heggen', Buurtkrant Oude Westen 40 (november 2010), 6.
    'Langs de rand van het zand' Archievenblad 114 (oktober 2010), nr. 8, 26-29. 'Aanvulling', Archievenblad 114 (november 2010),nr. 9, 9.
    'Een ingewikkeld breiwerkje', Buurtkrant Oude Westen 40 (oktober 2010), 3.
    'Wederopbouw, krotopruiming en wijksanering [2]', Buurtkrant Oude Westen 40 (september 2010), 3.
    'Wederopbouw, krotopruiming en wijksanering [1]', Buurtkrant Oude Westen 40 (juli 2010), 1.
  'Verhuurstop Sint-Mariastraat', Buurtkrant Oude Westen 40 (juli 2010), 1.
  'Dromen van een geitje', Buurtkrant Oude Westen 40 (juni 2010), 1.
  'Een wijk met een geheugen', Buurtkrant Oude Westen 40 (mei 2010), 1.
2009 b Langs de rand van het zand, Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta (Breda 2009) ATTENTIE: 19 Mb

info

2008   Archieven Brabantse Delta (Rotterdam 2008)
2007 i Inventaris archief Sint Laurensinstituut Rotterdam (1782) 1950-1990 (1999) (Rotterdam 2007).
  w Waterstaat Delfland: Toegang op de archieven van het Hoogheemraadschap van Delfland
2006   Historisch onderzoek naar de versterking van de Molendijk te Krimpen aan de Lek na de watersnoodramp van 1953 (Rotterdam juni 2006)
  w Waterstaat West-Brabant: Toegang op de archieven van Waterschap Brabantse Delta en op het Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843) van A. de Geus en E.C.B. van Rappard
  'Rotte-Dam', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; mei 2006) 155, 3.
  Korte cursus auteursrecht van een auteur voor archivarissen (Rotterdam 2006; discussielijst DIVA, 27 februari, 6 en 9 maart 2006)
2005   'De laatste loodjes wegen het zwaarst! Energievoorziening tijdens de oorlog', Energiek (Eneco) (2005)1, 4-5.
2005 w Net Werk, contactblad van de Stichting Net Werk voor de geschiedenis van hygiëne en milieu nr. 01-69 (redactie: Myriam Daru 1986-2001; webversie Jan van den Noort 2005) info
i Archief Made's Manufacturenhandel Willem van den Noort(1907-1974) - inventaris 1907-1992 (Rotterdam 2005).
2004 i Archief Bronwaterleiding Hoeksche Waard (BHW) 1887-1994 - inventaris (Rotterdam 2004).
2003 b De hand in eigen boezem, Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003 (Delft 2003). info
    'Eerst het zout en dan het zoet, Verzilting en de aanvoer van zoet water voor Zuid-Holland', Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12(december 2003) 2, 89-98.
  [Recensie van T. Witte, Tussen Coolsingel en Binnenhof, Stadsregionale capriolen in Rotterdam Rijnmond (Den Haag 2002)], In: BMGN 118(2003)3, 445-446.
2002   Men neme ... Recept voor een boek over Zuid-Hollands water (Rotterdam 2002)
2001   '1963, De Zoutinvasie', Cora Boele e.a. (red.), Een eeuw Rotterdam, 101 fragmenten uit de 20ste eeuw (Zaltbommel 2001), 173-175.
  '2000, Levenslang, op water en brood', Cora Boele e.a. (red.), Een eeuw Rotterdam, 101 fragmenten uit de 20ste eeuw (Zaltbommel 2001), 271-273.
  [Recensie van Len de Klerk, 'Mooi Werk' Geschiedenis van de Maatschappij voor Volkswoningen, Rotterdam 1909-1999 (Rotterdam 1999)], in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TvSG) 27 (2001) 2, 232-233.
2000   'Creatieve alternatieven voor de vertrouwde methodes van gisteren', Archievenblad 104 (december 2000) 10, 32-35.  
  Iedere maand een meter ...Kwaliteit en kwetsbaarheid van de Rotterdamse stadsvernieuwingsarchieven (Rotterdam 1997-2000) opzet en evaluaties
  'Een brug naar Zuid: rijksinitiatief en gemeentelijke schroom bij de uitbreiding van Rotterdam', Rotterdams Jaarboekje 2000, 321-366.
  'Een brug naar Zuid: particulier initiatief en gemeentelijke exploitatie van de Rotterdamse havens', Rotterdams Jaarboekje 2000, 367-395.
   

'Een geluk bij een ongeluk', Monumentenlezing Rotterdam 6 september 2000

  tv Drie korte programma's voor TV Rijnmond over de drinkwatervoorziening in het Rijnmondgebied en over de loop van de Rotte.

i Archiefinventarissen van Rotterdamse bewonersorganisaties in Feijenoord, Katendrecht en Overschie (HVO en BOOS)
  b Met Maili Blauw, Water naar de Zee, Geschiedenis van Waterbedrijf Europoort 1874-1999 (Rotterdam 2000).

info

1999 b Blokken op de bres, geschiedenis van planning en bouw van het nieuwe Academisch Ziekenhuis Groningen (1967-1997) (Groningen 1999).
    'Een quaestie van geloof: Waterproject en waterleiding', Rotterdams Jaarboekje 1999, 215-254.
  'Een quaestie van geloof: Gemeentereiniging en riolering', Rotterdams Jaarboekje 1999, 255-283.
  i Archiefinventarissen van Rotterdamse bewonersorganisaties in Cool, Heijplaat, Liskwartier, Nieuwe Westen, Oud-Charlois, Provenierswijk en Spangen
1998 i

Archiefinventarissen van Rotterdamse bewonersorganisaties in Agniesebuurt, Bloemhof, Bospolder Tussendijken, Crooswijk, Delfshaven / Schiemond, Hillesluis, Kralingen*, Middelland, Noordereiland, Oude Noorden, Oude Westen (2018), Tarwewijk en Vreewijk.
*Kralingen = Wijkraad, West, Bewonersvereniging Kralingen incl. Buurtgroep Lusthof, Vlinderbuurt en Gasfabriekterrein

1997   [Recensie van H. Bonke, De kleyne mast van de Hollandse coopsteden. Stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795 (Amsterdam 1996] in: De Zeventiende eeuw 13(december 1997) nr.2, 461.
1995   'Afvalverwerking in Rotterdam', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; september 1995) 98, 3-4.
1994   [Recensie van Cor Wagenaar, Welvaartsstad in wording, De wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952 (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 1993)], BMGN 109 (1994) 4, 688-690.
  'Test uw kennis van Rotterdam' [multiple choice over Rotterdams maritieme geschiedenis], Wereldhaven Magazine 1 (september 1994 ), 18-20.
  'Reizen met reuzen', Port of Rotterdam Magazine 33 (augustus 1994) 4, 46-47 (verscheen in Nederlandse, Engelse en Duitse versie).
  'Spoorbrug op de schroothoop', Port of Rotterdam Magazine 33 (augustus 1994) 4, 34-35 (verscheen in Nederlandse, Engelse en Duitse versie).
  'Iedereen de deur uit voor bodemsanering, Sanering gasfabriekterrein Kralingen' De Ingenieur 106 (7 juni 1994) 10, 16-19.
  'Hink-stap-sprong over de Maas, Sloop van de oude spoorbrug over de Maas', De Ingenieur 106 (12 april 1994) 6, 23-25.
  'Een complexe driehoeksverhouding', Gas, Tijdschrift in de energiemarkt 114 (maart 1994) 3, 156-160.
1993 b Licht op het GEB, geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam (Rotterdam 1993). info
  h 'De verrassend veelzijdige geschiedenis van overheidsbedrijven', Historische Bedrijfsarchieven Openbare Nuts- en Communicatiebedrijven. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Amsterdam 1993), 13-70.
    'Waardering voor Achilles de Khotinsky', Ons Rotterdam 15 (1993) 5, 20-21.
  'Straatnamen in Oud-Charlois', Ons Rotterdam 15 (1993) 4, 14-15.
  'Ons drinkwater en de Biesbosch', Ons Rotterdam 15 (1993) 3, 21.
  'Van stadsgas naar aardgas', Ons Rotterdam 15 (1993) 1, 25.
  'Kousjes en zelfwerkers', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; mei 1993) 86, 4.
  'Een Quaestie van geloof, vuil en stank in Rotterdam', Spiegel Historiael 28 (juni 1993) 6, 242-247 en 284-285.
  'Alles stroomt, stadswater op de voet gevolgd', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek (ESHJ), 56 (1993), 45-59.
  'Achilles de Khotisnky, pionier van de Rotterdamse elektriciteitsvoorziening', Normalisatie Magazine 68 (december 1992/januari 1993) 12/1, 6-7.
1992   Jan van den Noort, Pioneers of Electricity in Rotterdam, Lecture held at the 56th General Assembly of the International Electrotechnical Commission in Rotterdam, 1 October 1992 english
Jan van den Noort, Elektriciteitspioniers in Rotterdam, Nederlandse versie van de lezing voor de 56ste Algemene vergadering van de International Electrotechnical Commission te Rotterdam, 1 oktober 1992
  'Alles stroomt, stadswater op de voet gevolgd', In: Jan van den Noort (red), Onvoltooid verleden tijd, geschiedenis en milieu (Rotterdam 1992), 45-59. english
  'Foresight is not the essence of government', In H. Diederiks, P. Hohenberg and M. Wagenaar (red.), Economic Policy in Europe Since the Middle Ages; The visible hand and the fortune of cities (Leicester 1992), 124-146. english
  'Nieuwe straten bij de Oude Haven', Ons Rotterdam 14 (1992) 1, 4-5.
  tv Kort programma voor Stads-TV Rotterdam over Drinkwater.
1991   'De Kop van Zuid', Ons Rotterdam 13 (1991), 11.
  'Straatnamen rond de Kruiskade', Buurtkrant Oude Westen (april 1991), 8.
  Namen voor de kop van Zuid uit de kop van Van den Noort (Rotterdam 1991).
  tv Drie korte programma's voor Stads-TV Rotterdam over straatnamen.
1990 tv Zes korte programma's voor Stads-TV Rotterdam over gemeentebedrijven (water, elektriciteit, gemeentereiniging, havenbedrijf) en over de Stationswijk (de stations, de Diergaarde).
    'Van stinkende singels tot hygiënische riolen; Rotterdamse gemeentebedrijven hebben grillige geschiedenis', De Havenloods/Het Zuiden 27-12-1990 en 10-1-1991.
  'Tegenvaller opbrengst mensenmest aanleiding aanleg rioolstelsel', De Havenloods/Het Zuiden 27-12-1990 en 10-1-1991.
  'Handelsvereeniging kostte gemeente slechts een schijntje', De Havenloods/Het Zuiden 27-12-1990 en 10-1-1991.
  'Water, afvalwater en afval', Wetenschapsweek Scholierenmanifestatie 9-12 oktober 1990, 19.
1990 b

Pion of Pionier, Rotterdam - gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende eeuw (dissertatie Rijksuniversiteit Leiden; Rotterdam 1990).
Pawn or pioneer, Rotterdam - municipal activity in the 19th century - Summary (thesis Rijksuniversiteit Leiden; Rotterdam 1990)
De deelstudies, die tussen 1982 en 1990 voor NWO werden verricht, zijn hieronder verantwoord.

english
  'Pion of pionier', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; september 1990) 72, 1-2.
  'Pion of Pionier, Rotterdam - gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende eeuw', Ons Rotterdam 12 (1990) 3, 4-5.
  'Pion of Pionier, Rotterdam - gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende eeuw', Stadstimmernieuws 21 (augustus 1990) 8, 4-5.
  'Verwennerij' [recensie 'Als de dag van gisteren'], Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; april 1990) 70, 6-7.
1989 do Een Quaestie van Geloof, Rotterdams worsteling met de materie (Rotterdam 28 april 1989; webversie 2017)
  do Het Nieuwe Rotterdam, public-private enterprise in de negentiende eeuw (deelstudie dissertatieonderzoek NWO 1982-1990; 3 april 1989; webversie 2017)
  h 'Gemengde gevoelens, vijftig jaar in de relatie NS-Overheid', In: J.A. Faber (red.), Het Spoor, Honderdvijftig jaar spoorwegen in Nederland (Utrecht 1989; webversie 2005) [Jubileumboek NS]
1988   'Een fantastisch gezicht', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; januari 1988) 59, 7.
  'Bedrijfsgeschiedenis en bedrijfswaarde', Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 5 (1988), 469-481 (webversie 2005)
  'Foresight is not the essence of government', Colloquium of the International Urban History Group, Leyden 17-19 november 1988; The fortunes of the city and the visible hand. papers 1 (Leyden 1988). english
1987   [Recensie van P.F. Maas, Sociaal-democratische gemeentepolitiek 1894-1929], Tijdschrift voor sociale geschiedenis 13 (mei 1987) 2, 231-232.
  do 'Stadsgeschiedenis en gemeentelijke activiteit' (deelstudie dissertatieonderzoek NWO 1982-1990; Rotterdam 1987; webversie 2017)
  'Veertig jaar "Roterodamum". Inkeer en aanpakken', Rotterdams Jaarboekje 1987, 302-308.

do

 

'Bedrijfsgeschiedenis en bedrijfswaarde', Bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis. Bijdragen aan de 10e conferentie Maatschappijgeschiedenis op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei 1987 te Soesterberg; deel 2 (z.p. Amsterdam z.j. 1987; deelstudie dissertatieonderzoek NWO 1982-1990; webversie 2005; tevens gepubliceerd in Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 5 (1988), 469-481. webversie 2005
  'Warme Broodjes' [Recensie 'Ach Lieve Tijd'], Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; april 1987) 56, 5.
  'Roterodamum, Veertig jaar het historische geheugen én geweten van Rotterdam', Dagblad Scheepvaart 101 (25-3-1987), 3.
  'Rotterdams historische schatten', De Ingenieur 99 (januari 1987) 1, 44-45.
1986 do 'Ongemerkt aan zijne financiën ontwassen' Een model voor de analyse van het toenemend aantal gemeentelijke taken (deelstudie dissertatieonderzoek NWO 1982-1990; Rotterdam 1986; webversie 2006).
  'Delfshaven 100 jaar bij Rotterdam', Rotterdam-Europoort-Delta (1986) 5, 15-17 (verscheen in Nederlandse, Engelse en Duitse versie).
  'Een nieuwe parel aan Rotterdams museumketting', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; november 1986) 53, 7.
  'In het spoor van de "Liefde", Japan-Nederlandse betrekkingen sinds 1600' Rotterdam-Europoort-Delta (1986) 4, 17-20 (verscheen in Nederlandse, Engelse en Duitse versie).
  'Gemeentelijke elektriciteit in Rotterdam', Spiegel Historiael 21 (juli/augustus 1986) 7/8, 344-350.
  'Vanuit het "Schielandshuis" dalen geen boetes meer op stad- en streekgenoten neer', Rotterdam-Europoort-Delta (1986) 1, 24-27.  
  'The "Schielandshuis" no longer imposes fines on local residents', Rotterdam-Europoort-Delta (1986)1, 24-27. english
  'Vom "Schielandshuis" hagelt es keine Bußen mehr für Menschen aus Stadt und Umgebung', Rotterdam-Europoort-Delta (1986)1, 24-27. deutsch
  'Het lijk in de tapperij', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; januari 1986) 49, 3-4.
1985 do De 'Gasquaestie', Conflicten rond de wieg van het Gemeente Gasbedrijf van Rotterdam (deelstudie dissertatieonderzoek NWO 1982-1990; Rotterdam 1985; webversie 2017)
    'Elektrifikatie in fasen' [recensie van Thomas P. Hughes, Networks of Power, Electrification in Western Society 1880-1930], Tijdschrift voor geschiedenis 98 (1985), 618-619.
  'Bolbliksems kunnen ze worden opgewekt en aan de praat gehouden?', Rotterdam-Europoort-Delta (1985) 2, 28-30.  
  'Ball lightning: can it be generated and maintained?', Rotterdam-Europoort-Delta (1985) 2, 28-30 english
  'Kugelblitze: wie erzeugt man sie, und kann man sie stabilisieren?', Rotterdam-Europoort-Delta (1985) 2, 28-30. deutsch
  Honderd jaar elektriciteitsvoorziening 1884-1984 (Rotterdam 1985).
1984   'Rotterdams Oude Haven heeft na zes eeuwen alwéér een ingrijpend veranderd gezicht', Rotterdam-Europoort-Delta (1984) 5, 20-25.
    'Rotterdam's Old Port gets another new face after six centuries', Rotterdam-Europoort-Delta (december 1984) 5, 20-25. english
    'Rotterdams Oude Haven hat nach 600 Jahren wiederum ein eingreifend verändertes Gesicht', Rotterdam-Europoort-Delta (1984) 5, 20-25. deutsch
  'Laten wij onzen tijd afwachten', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; december 1984) 44, 7-8.  
  'Laten wij onzen tijd afwachten', De Ingenieur 96 (december 1984) 22-23.  
  'Het begin van het Rotterdams gemeentelijk elektriciteitsbedrijf (1895)', Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 1 (1984) 288-310.
  'Bedrijfsgeschiedenis - vakkundig beoefend - kan beleid steunen', Het Financieele Dagblad 20/22 oktober 1984, 19.
  'In Rotterdamse huizen honderd jaar geleden: "Hoeveel akku's hebt U nodig vandaag?"', Rotterdam-Europoort-Delta (1984) 4, 21-23  
  'One hundred years ago in the port of Rotterdam: "How many batteries will you need today?"',Rotterdam-Europoort-Delta(1984) 4, 21-23. english
  'Vor hundert Jahren in Rotterdamer Häusern: "Wie viele Akkus brauchen Sie heute?"', Rotterdam-Europoort-Delta(1984) 4, 21-23. deutsch
  'De Geest van Maju', Energie (GEB Rotterdam; juni 1984), 2-3.  
  '101 jaar openbare elektriciteitsvoorziening', Kroniek (uitgave van Historisch Genootschap Roterodamum; mei 1984) 42, 3-5.  
  '"Eene groote machine uit Amerika" in Rotterdam', Energie (GEB Rotterdam; mei 1984), 4-5.  
1982 do Gemeentelijke elektriciteit; Rotterdam 1895 (deelstudie dissertatieonderzoek NWO 1982-1990; doctoraal scriptie economische geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden; Rotterdam 1982; webversie 2017).  
    met Gerrite Spiering, Spoorwegbuurten: Rotterdam (werkcollege Rijksuniversiteit Leiden, Rotterdam 1982)  
1981   'Olie in de Noordzee, olie uit de Noordzee', De Nieuwe Geografenkrant 5 (Januari 1981) 20-22.
1980   Noordzee olie en gas, Eindverslag van een GE-leeronderzoek (doctoraal scriptie geografie Rijksuniversiteit Utrecht; Rotterdam 1980).  
1979   OPIC, from fairy-tale to fair price (Essay-contest Ministry of Foreign Affairs, Japan; Rotterdam 1979) english
    Aardolieraffinaderijen, West-Europa - Rotterdam (Werkstuk Geografie Rijksuniversiteit Utrecht, Rotterdam 1979)
1975   met Wim Noordegraaf, 'Het Oude Westen', In: Enige opmerkingen over buurtwerk (scriptie Sociale Academie Rotterdam 1975; De Moker), OW1-OW33.
naar boven