informatie: Jan van den Noort: 010-436 6014  

Archieven
Delfland

kaart Delfland
kaart Noord
Kaart Oost

Oost

kaart West
kaart Zuid
Kies een gebied op de kaart of kies een combinatie van gebieden met behulp van de 'links' hieronder
Biesland 1776-1973

Broekpolders 1566-1976

Delfgauw 1500-1976

Nootdorp 1642-1976

Pijnacker 1794-1976

Schieveen 1584-1976

archief
Akkerdijksche Polder 1616-1976
Toegang-011: J.D. van Tuyl, Inventaris archieven Akkerdijksche Polder 1616-1976 (1978) (Delft 1994) pdf-820kb
Polder Berkel 1858-1976
Toegang-013: M.C. van Leeuwen-Canneman en P.F.A. Vrolijk, Inventaris van het Archief van het bestuur van de polder Berkel (1754) 1858-1976 (Delft, 1996) pdf-960kb
Tedingerbroekpolder 1605-1976
Toegang-080: P. van Rheineck Leyssius-Jansen, Inventaris van het archief van de Tedingerbroekpolder 1605-1930 (‘s-Gravenhage 1941); met supplement door J.H. Streefland (‘s-Gravenhage 1964; bewerkt door J.D. van Tuyl, Delft 1981) pdf-scan-1,5Mb
Toegang-080: J.G.A. Jongeneel, Inventaris van het archief van het bestuur van de Tedingerbroekpolder (onder Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk) tweede gedeelte 1931-1976 (Delft, 1981; bewerkt door J.D. van Tuyl, Delft 1988) pdf-scan-3Mb
combinaties
Biesland 1776-1973
Bieslandse Bovenpolder 1776-1973
Toegang-014: M.C. van Leeuwen-Canneman, Inventaris van het archief van de Bieslandse Bovenpolder (Delft 1974) pdf-1,1Mb
Polder van Biesland 1793-1976
Toegang-015: G.J. Klapwijk, Inventaris van het archief van de Polder van Biesland 1793-1976 (Delft 2005) pdf-265kb
Broekpolders 1566-1976
Oude Broekpolder 1616-1877
Toegang-041: J.D. van Tuyl, ‘Archief Oude Broekpolder (of Schaappolder/ Schapenolder) 1616-1877’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 14-25 pdf-180kb
Nieuwe Broekpolder 1566-1877
Toegang-040: J.D. van Tuyl, ‘Archief Nieuwe Broekpolder 1566-1877’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 1-13 pdf-351kb

Droogmaking in de Oude- en in de Nieuwe Broekpolders 1864-1876

Toegang-042: J.D. van Tuyl, ‘Archief Droogmaking in de Oude en de Nieuwe Broekpolder 1864-1876 (-1877)’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 82-90 pdf-145kb
Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1877-1922
Toegang-039: J.D. van Tuyl, ‘Archief Broekpolder (1875-) 1877-1922’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 26-43 pdf-230kb
Hoge Broekpolder 1923-1976
Toegang-037: J.D. van Tuyl, ‘Archief Hoge Broekpolder (1922-) 1923-1976 (-1978)’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 44-64 pdf-270kb
Lage Broekpolder 1923-1976
Toegang-038: J.D. van Tuyl, ‘Archief Lage Broekpolder (1922-) 1923-1976 (-1978)’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 65-81 pdf-225kb
Delfgauw 1500-1976
Noordpolder van Delfgauw 1587-1976
Toegang-056: G.J. Klapwijk, Inventaris van het archief van de Noordpolder van Delfgauw (Delft) pdf-470kb
Zuidpolder van Delfgauw 1500-1976
Toegang-107: J. van Tuyl, Zuidpolder van Delfgauw Inventarislijst (Aanwinsten 6 aug. 1975 en 1978/77 (zp Delft 1978) met supplement * in bewerking * pdf-scan-715kb
Droogmaking in den Zuidpolder van Delfgauw 1858-1976
Toegang-108: G.J. Klapwijk, Inventaris van de Archieven van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw 1863-1976 (1979) en De maatschap/commissie tot droogmaking der veenplassen in den Zuidpolder van Delfgauw 1856-1863 (1864, 1879, 1884, 1903) en Deelhebbers in de onverdeelde vaste goederen gelegen in de bergboezem van de droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw 1863-1943 (Delft 2006) pdf-410kb
Veenplassen in de Zuidpolder van Delfgauw (Droogmaking in den Zuidpolder van Delfgauw)
Toegang-127: zie inventaris Droogmaking in den Zuidpolder van Delfgauw zie hierboven
Bergboezem in de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw
Toegang-128: zie inventaris Droogmaking in den Zuidpolder van Delfgauw zie hierboven
Nootdorp 1642-1976
Polder van Nootdorp 1642-1976
Toegang-057: C. Postma, ‘Polder van Nootdorp, Aanwinsten 19 juni 1975 en 1977/66, Inventarislijst ‘, In: Inventarislijsten Polder van Nootdorp en Droogmaking der Nootdorpsche Plassen c.a. (zp Delft 1980), 1-45 pdf-200kMb
Droogmaking der Nootdorpsche Plassen c.a. 1836-1850
Toegang-058: C. Postma, ‘Droogmaking der Nootdorpsche Plassen c.a., Aanwinsten 19 juni 1975 en 1977/66, Inventarislijst ‘, In: Inventarislijsten Polder van Nootdorp en Droogmaking der Nootdorpsche Plassen c.a. (zp Delft 1980), 46-64 met supplement pdf-1Mb
Polder Klein Vrijenban 1811-1960
Toegang-047: H.H. Scholtens, Polder Klein Vrijenban (gem. Delft), Inventarislijst (zp Delft 1981) pdf-1,1Mb
Pijnacker 1794-1976
Oude Polder van Pijnacker 1794-1976
Toegang-071: G.J. Klapwijk, Inventaris van het archief van de Oude Polder van Pijnacker (Delft 2004) pdf-685kb
Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker 1856-1976
Toegang-072: G.J. Klapwijk, Inventaris van het archief van de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker 1856-1976 (Delft 2004) pdf-355kb
Nieuwe- of Drooggemaakte Polder van Pijnacker 1794-1976

Toegang-049: G.J. Klapwijk, Inventaris van het archief van de Nieuwe- of Drooggemaakte Polder van Pijnacker 1794-1976 (Delft)

pdf-1,1Mb
Schieveen 1584-1976
polder Schieveen 1584-1976
Toegang-077: J.D. van Tuyl, ‘Archief van het bestuur van de polder [Schieveen]’, In: Inventaris van de archieven van de voormalige polder Schieveen (onder Overschie / Rotterdam) 1584-1976 (Delft 1992), 1-102 pdf-1,1Mb
Oude Droogmakerij in Schieveen 1786-1858
Toegang-125: J.D. van Tuyl, ‘ Archief van het bestuur van de Oude Drogmakerij [in de polder Schieveen], 1786-1858’, In: Inventaris van de archieven van de voormalige polder Schieveen (onder Overschie / Rotterdam) 1584-1976 (Delft 1992), 103-110 zie hierboven
Nieuwe Droogmakerij "Commissie tot droogmaking van de overgebleven veenplassen in Schieveen" 1850-1858
Toegang-126: J.D. van Tuyl, ‘Archief van het bestuur van de Nieuwe Droogmakerij (“Commissie tot droogmaking van de overgebleven veenplassen in Schieveen”) (1799) 1850-1858 (1861)’, In: Inventaris van de archieven van de voormalige polder Schieveen (onder Overschie / Rotterdam) 1584-1976 (Delft 1992), 111-119 zie hierboven
kaart Delfland
Kaart Oost