informatie: Jan van den Noort: 010-436 6014  

Archieven
Delfland

kaart Delfland
kaart Noord
Kaart Oost

Noord

kaart West
kaart Zuid
Kies een gebied op de kaart of kies een combinatie van gebieden met behulp van de 'links' hieronder
Eshofpolder en voorgangers 1750-1976

Plaspoel- en Schaapweipolder 1617-1976

Veen- en Binkhorstpolder en voorgangers 1612-1976

Woudse polder en Droogmakerij 1707-1976

archief
Harnaschpolder 1826-1976
Toegang-033: J. P. Rogier, 'Inventaris archief Harnaschpolder 1826-1958, Inleiding', In: Inventaris van de Waterschapsarchieven berustende in de archiefbewaarplaats der gemeente Delft (Delft 1961) [invnr opgenomen in inventaris Van Tuyl]
J. van Tuyl, Harnaschpolder, Aanwinsten 6 augustus 1975, 1979/55 & 89, 1928/81 (zp Delft 1980) met supplement
pdf-108kb
Hoekpolder 1566-1976
Toegang-036: D. van Baalen, Inventaris van het archief van de Hoekpolder ('s-Gravenhage 1953)
J. van Tuyl, Hoekpolder (aanwinsten 1977/43 en 1977/201) (zp Delft 1977) met supplement
pdf-163kb
Klein-Plaspoelpolder 1852-1968
Toegang-046: Inventaris van het archief van de Klein-Plaspoelpolder 1852-1968 pdf-55kb
Klein-Vrijenban 1811-1960
Toegang-047: H.H. Scholtens, Polder Klein Vrijenban (gem. Delft), Inventarislijst (zp Delft 1981) pdf-1,1Mb
Noordpolder 1532-1976
Toegang-055: D. van Baalen, Inventaris van het archief van de Noordpolder ('s-Gravenhage 1953)
J. van Tuyl, Noordpolder (Rijswijk) (aanwinsten 1976/325, 1977/45 & 202) (zp Delft 1977) met supplementen
pdf-150kb
Oostmade 1590-1976
Toegang-061: J.E.J. Geselschap, 'Inleiding', In: Inventaris van de polderarchieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-Gravenhage (zp 's-Gravenhage 1956), 36-40. 'Bijlage VI Archivalia betreffende de Oostmadepolder in Delfland's archief (D.A.) en het oud archief van Monster (H. en R.)', In: Ibidem 50-51
J. van Tuyl, Oostmade (aanwinsten 1977/1 & 88 en 1979/85) (zp Delft 1981) met supplementen
pdf-130kb
Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder w.o. de Droogmakerij 1843-1976
Toegang-063: C. Postma, Oud - en Nieuw Wateringveldsche Polder (waaronder begrepen de Droogmakerij) aanwinsten 1970/1, 1971/1, 1977/9 (zp Delft 1979) met aanvullingen pdf-125kb
Voordijkshoornse polder 1819-1976
Toegang-100: J.P. Rogier, 'Het archief van de Voordijkshoornse Polder 1820-1959, Inleiding', In: Inventaris van de Waterschapsarchieven berustende in de archiefbewaarplaats der gemeente Delft (Delft 1961)
J. van Tuyl, Voordijkshoornse Polder (aanwinsten 6 augustus 1975, 1979/56 & 91, 1982/79) (zp Delft 1981) met supplement
pdf-885kb
Wippolder 1628-1976
Toegang-104: J. van Tuyl, Wippolder (aanwinst 1970/2, 1972/1 & 1977/8) (zp Delft 1979) met supplement pdf-860kb
Zusterpolder 1697-1928
Toegang-109:J.E.J. Geselschap, 'Zusterpolder', In: Inventaris van de polderarchieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-Gravenhage (zp 's-Gravenhage 1956), 7-8
J.J. 't Mannetje, Inventaris van het archief van de in het jaar 1927 opgeheven Zusterpolder betreffende de jaren 1697, 1762-1928 de nos. 1 t/m 194 ('s-Gravenhage 1963)
scanpdf-2,4Mb
Combinaties
Eshofpolder en voorgangers 1750-1976
Uithofspolder (of West-Lozerdijkse polder) 1786-1970
Toegang-029: J.E.J. Geselschap, 'Uithofspolder', In: Inventaris van de polderarchieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-Gravenhage (zp 's-Gravenhage 1956), 41.
C. Postma, Uithofspolder (aanwinst 1977/29) (zp Delft 1979) met supplement 1980/337
pdf-1,1Mb
Zwarte-polder 1828-1973
Toegang-111: J.E.J. Geselschap, 'Zwartepolder', In: Inventaris van de polderarchieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-Gravenhage (zp 's-Gravenhage 1956), 41
M.C. van Leeuwen-Canneman, Inventaris van het archief van de Zwarte Polder (Zwarte Poldertje, Kleine Uithofspolder (Delft 1974)
scanpdf-1,6Mb
West-Eskamppolder 1750-1878
Toegang-027: zie hieronder bij Eskamppolder pdf-1,1Mb
Oost-Eskamppolder 1810-1878
Toegang-026: zie hieronder bij Eskamppolder pdf-1,1Mb
Gecombineerde Oost- en West-Eskamppolders 1858-1878
Toegang-028:zie hieronder bij Eskamppolder pdf-1,1Mb
Eskamppolder 1878-1971
Toegang-025: J.E.J. Geselschap, 'Eskamp', In: Inventaris van de polderarchieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-Gravenhage (zp 's-Gravenhage 1956), pdf-1,2MB
Eshofpolder 1970-1976
Toegang-024: C. Postma, Eshofpolder - aanwinsten 1977/12 & 78 (zp Delft 1978) met supplement pdf-1,1Mb
Plaspoel- en Schaapweipolder 1617-1976
Schaapweipolder 1617-1949
Toegang-075: D. van Baalen, Inventaris van het archief van de Schaapweipolder [1617-1949] ('s-Gravenhage 1953) met supplement pdf-1,2Mb
Plaspoelpolder 1620-1949
Toegang-074: D. van Baalen, Inventaris van het archief van de Plaspoelpolder [1620-1949] ('s-Gravenhage 1953) met supplement pdf-130kb
Plaspoel- en Schaapweipolder 1950-1976
Toegang-073: C. Postma, Plaspoel- en Schaapweipolder, Aanwinsten 1976/326, 1977/44 & 203 (zp Delft 1979) met supplementen pdf-85kb
Veen- en Binkhorstpolder en voorgangers 1612-1976
Binkhorstpolder 1612-1879
Toegang-082: J.E.J. Geselschap, Inventaris van het archief van de Binkhorst (of: Binnen-)polder (zp 's-Gravenhage 1956)
Toegang elders: Gemeentearchief 's-Gravenhage, Oud-archief der gemeente 's-Gravenhage, 1313 - 1815. Zie: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage; Titel XIX ('s-Gravenhage 1957)
geen
Bovenveenpolder 1662-1858
Toegang-085: J.E.J. Geselschap, Inventaris van het archief van de Bovenveenpolder, 1662-1858 ('s-Gravenhage 1956)
Toegang elders: Gemeentearchief 's-Gravenhage, Oud-archief der gemeente 's-Gravenhage, 1313 - 1815. Zie: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage; Titel XIX ('s-Gravenhage 1957)
geen
Bezuidenhoutsche Veenpolder 1778-1858
Toegang-084: J.E.J. Geselschap, Inventaris van het archief van de Bezuidenhoutsche Veenpolder, 1778 - 1858 ('s-Gravenhage 1956)
Toegang elders: Gemeentearchief 's-Gravenhage, Oud-archief der gemeente 's-Gravenhage, 1313 - 1815. Zie: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage; Titel XIX ('s-Gravenhage 1957)
geen
Veenpolder 1858-1879
Toegang-083: J.E.J. Geselschap, Inventaris van het archief van de Veenpolder, 1858 - 1879 (zp 's-Gravenhage zj 1956)
Toegang elders: Gemeentearchief 's-Gravenhage, Oud-archief der gemeente 's-Gravenhage, 1313 - 1815. Zie: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage; Titel XIX ('s-Gravenhage 1957)
geen
Veen- en Binkhorstpolder 1879-1976
Toegang-081: J.D. van Tuyl, Inventaris archieven Veen- en Binkhorstpolder (1879) 1880-1976 (-1979( en rechtsvoorgangers Veenpolder 1601-1879, Binkhorstpolder 1620-1879 (Delft 2007) pdf-11,4Mb
Woudse polder en Droogmakerij 1707-1976
Woudse polder 1707-1976
Toegang-105: J.P. Rogier, 'Het archief van de Woudse Polder 1801-1958, Inleiding' In: Inventaris van de Waterschapsarchieven berustende in de archiefbewaarplaats der gemeente Delft (Delft 1961) [invnr opgenomen in inventaris Van Scholtens]
H. Scholtens, Woudse Polder (aanwinsten 7 augustus 1975, 1979/40, 1979/93, 1979/150 en 1982/78) (zp Delft 1981) met supplement
pdf-1,3Mb
Woudse Droogmakerij 1849-1976
Toegang-106: J.P. Rogier, 'Het archief van de Woudse Droogmakerij 1855-1959, Inleiding' In: Inventaris van de Waterschapsarchieven berustende in de archiefbewaarplaats der gemeente Delft (Delft 1961)[invnr opgenomen in inventaris Van Scholtens]
H. Scholtens, Woudse Droogmakerij (aanwinsten 7 augustus 1975, 1979/42, 1979/92) (zp Delft 1981) met supplement
pdf-1,2Mb
kaart Delfland
kaart Noord