de hand in eigen boezem

publicaties
Jan van den Noort,
Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfand 1888-2003 (Delft 2003)
tekstcorrectie: Jet Matla, Arnhem
vormgeving en productie: Ekkers en Paauw, Groningen
drukwerk: Van Liere Emmen, bindwerk: Witlox boekbinders Groningen
uitgave: Hoogheemraadschap van Delfland
webversie (tekst + cartografie) pdf-2,5MB
webbeeldverhaal: Joop Reijngoud e.a. bladeren
De hand in eigen boezem (27,8 x 23,5 cm) is in full colour gedrukt, gebonden en voorzien van een stofomslag. Het boek telt 200 pagina's en bevat ruim honderd foto's en illustraties.
Verkoop via de boekhandel en Uitgeverij Verloren (isbn 90 6550 778 7) prijs € 25
U kunt De Hand in eigen boezem ook bestellen door € 27,- (prijs + porti) over te maken op bankrekeningnummer NL10 INGB 0002 4752 80 ten name van Jan van den Noort, Rotterdam (BIC: INGBNL2A).
info Jan van den Noort 010-4366014
plompenbladeren
Poldervaart, Schiedam (Fotografie: Joop Reijngoud, 2003)