Home informatie: Jan van den Noort 010-4366014

Archieven

De Agger

tot 1995

Noordkil van Ossendrecht

kaart West-Brabant

kaart De Agger

kaart De Dongestroom

kaart De Ham

kaart Mark-Vlietlanden

kaart Mark en Weerijs

kaart Vierlinghpolders

kaart Zoomvliet

Kies een gebied op de kaart of kies een combinatie van gebieden met behulp van de 'links' hieronder
combinaties

= Gecombineerde uitwateringswerken voor de Woensdrechtse Kil 1822-1981

= Noordkil van Ossendrecht en voorgangers 1811-1988

Waterschap De Agger 1988-1995

Waterschap "De Geertruidapolder" 1941-1976 zie kaart West-Brabant

Bron
Anno 1843:
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband
('s-Hertogenbosch 1843)

 
 
Waterschappen tot 1988
1843
  BIJ BERGEN OP ZOOM Anno 1843
Augusta
Ma-487: Augusta, 1709-1988  
Zoom
Ma-494: Zoom, 1946-1988  
     
  BIJ WOENSDRECHT Anno1843
Prins Karelpolder
Ma-491: Prins Karelpolder, 1545-1988
Zuidpolder van Woensdrecht / Oud-Hinkelenoord
Ma-496: Zuidpolder van Woensdrecht gemeen met Oud-Hinkelenoord, 1685-1988  
Caterspolder / vd Eijndenpolder
Ma-488: Caterspolder gemeen met de Van den Eijndenpolder, 1867-1988  
Uitwateringswerken Woensdrechtse Kil
Ma-485: Gecombineerde uitwateringswerken voor de Woensdrechtse Kil, 1822-1988  
     
  BIJ OSSENDRECHT Anno1843
Noordpolder onder Ossendrecht
Ma-490: Noordpolder onder Ossendrecht, 1651-1988  
Zuidpolder onder Ossendrecht
Ma-495: Zuidpolder onder Ossendrecht, 1740-1988  
Nieuwe Zuidpolder onder Ossendrecht
Ma-486: Nieuwe Zuidpolder onder Ossendrecht 1939-1988  
Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf
Ma-497: Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf, 1811-1988  
Vijdtpolder
Ma-493: Vijdtpolder, 1854-1988  
Van der Duijnspolder
Ma-492: Van der Duijnspolder, 1907-1988  
Noordkil van Ossendrecht
Ma-484: Gecombineerde buitenwerken voor de Ossendrechtse Kil  
 
Ma-489: Noordkil van Ossendrecht, 1948-1988  
     
 
Waterschappen vanaf 1988
 
Agger 1988-1995
Ma-481: Agger (1924) 1988-1995  
Scheldekwartier 1995-2003
geen inventaris
Brabantse Delta vanaf 2004
geen inventaris
 
terug naar
Kaart West-Brabant
Kaart
De Agger