Home informatie: Jan van den Noort 010-4366014

Archieven

Mark-Vlietlanden

tot 1995

kaart West-Brabant

kaart De Agger

kaart De Dongestroom

kaart De Ham

kaart Mark-Vlietlanden

kaart Mark en Weerijs

kaart Vierlinghpolders

kaart Zoomvliet

Kies een gebied op de kaart of kies een combinatie van gebieden met behulp van de 'links' hieronder
combinaties Mark-Vlietlanden 1986-1995

Bron
Anno 1843:
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband
('s-Hertogenbosch 1843)

 
 
Waterschappen tot 1985
Heer Jansland
Ma-510: Heer Jansland gezegd Nieuw Gastel, 1550-1941 Anno 1843
 
Ma-511:Heerjansland, 1941-1985  
Oude en Nieuwe Landen
Ma-507: Oude en Nieuwe Landen, 1670-1959 Anno 1843
 
Ma-508: Oude en Nieuwe Landen, (1959) 1960-1985  
St. Maartenspolder
RAWB-001-240: Sint Maartenspolder, 1483-1828 Archief in Regionaal Archief West-Brabant Anno 1843
 
Ma-509: St. Maartenspolder, (1758) 1811-1985  
Hoevense Beemden
RAWB-001-218: Hoevense Beemden (1409) 1591-1810 Archief in Regionaal Archief West-Brabant Anno 1843
 
Ma-506: Gecombineerde Hoevense Beemden C.A., 1811-1985  
betreft

Hoevensche Beemden, 1811-1932
Goed van Ykel, 1846-1932
Trippenpoldertje, 1862-1932
Gecombineerde Hoevense Beemden, 1932-1985

 
 
   
 
Waterschappen vanaf 1986
Mark-Vlietlanden 1986-1995
Ma-483: Mark-Vlietlanden (1738) 1986-1995  
Scheldekwartier 1995-2003
geen inventaris
Brabantse Delta vanaf 2004
geen inventaris
 
terug naar
 
kaart West-Brabant
 
kaart Mark-Vlietlanden