Home informatie: Jan van den Noort 010-4366014

Archieven

Mark

en

Weerijs

tot 1995

kaart West-Brabant

kaart De Agger

kaart De Dongestroom

kaart De Ham

kaart Mark-Vlietlanden

kaart Mark en Weerijs

kaart Vierlinghpolders

kaart Zoomvliet

Kies een gebied op de kaart of kies een combinatie van gebieden met behulp van de 'links' hieronder
combinaties Waterschap Markgronden en voorgangers ( Laakse Vaart + Haagsche Beemden) 1550-1995

Bron
Anno 1843:
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband
('s-Hertogenbosch 1843)

     
 
Waterschappen tot 1994
1843
BOVEN-MARK
 
Hooge en Lage Vugt
Br-533: Ho(o)ge en Lage Vugt (1472) 1578-1985 Anno 1843
Crogten en Galderse Vugt
Br-233: Crogten en Galderse Vugt, 1753-1945 [Stadsarchief Breda]  
Markhoek
Br-238: Markhoek, 1862-(1958) [Stadsarchief Breda]  
Boven Mark
Br-534a: Boven Mark, 1879-1994 [1995]  
 
Br-534b: Boven Mark1950-2000  
     
 
AA OF WEERIJS
 
Aa of Weerijs
Br-425-a: Aa of Weerijs (1861) 1879-1979 (1989 Anno 1843
 
Br-425c: Aa of Weerijs 1960-1995  
Boeimeer
Br-425b: Boeimeer (1818) 1883-1953 (1954)  
     
 
MARKGRONDEN
Laakse Vaart
Br-494: Laakse Vaart" (1550)-1985 Anno 1843
betreft
het polderke van de Achterboerkens [ca. 1751-1852]
de polder "De Hoge en Lage Hillekens" [ca. 1613-1874]
het Waterschap "De HIllekens en de Achterboerkens" [ca. 1883-1941]
het Waterschap "De Polder van Krijtenburg" [ca 1554-1941]
het Waterschap "De Westpolder" [ca. 1550-1941]
de samenwerkende waterschappen "De Westpolder" en "De Polder van Krijtenburg" [ca. 1841-1939]
de commissie tot ontwatering van Etten-Leur [ca. 1937-1942]
het Waterschap "De Ettense Beemden" [ca. 1938-1963]
het Waterschap 'De Ettense, Rucphense en Hoevense gronden" [ca. 1952-1963]
Archief Laakse Vaart ca 1959-1985
Haagse Beemden
Br-277: Haagse Beemden, 1790-1985 (2003) Anno 1843
betreft
Waterschap Abroek [ca. 1791-1947]
met daarin opgenomen Heemraadschap van Mark en Dintel [ca. 1824 en 1881]
Waterschap Hintelaken [ca. 1879-1947]
Waterschap Asterd [ca. 1878-1947]
Waterschap Buitendijks Slangwijk [ca. 1842-1942]
Waterschap Lange Bunders en Slangwijk [ca. 1841-1942]
Waterschap Rooskensdonk, Hooydonk, Werf en Kraayennest [ca. 1841-1946]
Waterschap Weimeren [ca. 1846-1942]
Waterschap Halle en Strijpen [ca. 1887-1946]
Waterschap De Polder van Zwartenberg [ca. 1842-1947]
Waterschap De Oostpolder [ca. 1844-1946]
Commissie uit de waterschappen in de Haagse Beemden tot verbetering van de waterstaatkundige toestand in de Haagse Beemden [ca. 1934-1940]
Varia: Waterschap Boeimeer [ca. 1902-1905]
Varia: Waterschap De Hillekens en de Achterboerkens [ca. 1902-1927]
Varia: Waterschap De Aa of Weerijs [1901]
Waterschap De Haagsche Beemden (1921) 1942-1985 (2003)
Markgronden 1986-1995
Br-495a: Markgronden. 1986-1993  
 
Br-495b: Markgronden, 1966-1997  
   
 
Waterschappen vanaf 1995
 
Mark en Weerijs1995-2003
geen inventaris  
Brabantse Delta vanaf 2004
geen inventaris  
   
terug naar
Kaart West-Brabant
Kaart Mark en Weerijs