Home informatie: Jan van den Noort 010-4366014

Archieven

Vierlingh-
polders

tot 1995

kaart
West-Brabant

kaart Agger

kaart
Dongestroom

kaart Ham

kaart Mark-Vlietlanden

kaart
Mark en Weerijs

kaart
Vierlinghpolders

kaart Zoomvliet

Kies een gebied op de kaart of kies een combinatie van gebieden met behulp van de 'links' hieronder
combinaties Gezamenlijke secretarie der polders onder Fijjnaart en Heijningen 1718-1832

De Commissie noodregeling waterschappen Fijnaart en Willemstad, 1953-1959

Waterschap De Striene 1958-1987

Waterschap Vierlinghpolders 1989-1995

Bron
Anno 1843:
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband
('s-Hertogenbosch 1843)

 
 
Waterschappen tot 1987
1843
 
TUSSEN VLIET EN DINTEL
Oude Prinslandse Polder
Ou-1531: Oude Prinslandse Polder, 1606-1987 Anno 1843
Volkerakpolders
Ou-1533: Dintelpolder 1679-1937 Anno 1843
 
Ou-1534: Koningsoordpolder, (1714) 1748-1937  
 
Ou-1535: Volkerakpolders, 1937-1987  
Willemspolder
Ou-1532: Inventaris Willemspolder 1665-1987 Anno 1843
     
TUSSEN DINTEL, MARK EN ROODE VAART
Oude Fijnaart
Ou-1501: De Oude Fijnaart, 1548-1958 Anno 1843
Ruigenhil
Ou-1502: Ruigenhil, 1563-1958 Anno 1843
Oude Heijningen
Ou-1503: Oude Heijningen, 1581-1958 Anno 1843
Oude Appelaar
Ou-1504: Oude Appelaar, 1597-1958 Anno 1843
Jufvrouwenpolder
Ou-1505: De Jufvrouwenpolder, 1614-1958 Anno 1843
Nieuwland of Mancia Winterpolder
Ou-1528: Nieuwland of Mancia Winterpolder, 1617-1958 Anno 1843
Sabina Henricapolder
Ou-1509: Sabina Henricapolder, 1786-1958 Anno 1843
Elisabethspolder
Ou-1506: Elisabethspolder, 1648-1958 Anno 1843
 
'Ou-1538: Slobbegors, 1648-1880  
Aanwassen Fijnaart
RAWB-001-0421:Aanwassen onder Fijnaart, 1651-1975 Archief in Regionaal Archief West-Brabant Anno 1843
Oudland van Standdaarbuiten
Ou-1527: Oudland van Standdaarbuiten, 1692-1958 Anno 1843
Polders onder Fijnaart en Heijningen
Ou-1500: Gezamenlijke secretarie der polders onder Fijnaart en Heijningen, 1718-1832  
Groote Torenpolder
Ou-1507: Groote Torenpolder, 1849-1958 Anno 1843
Prins Hendrik of Mancia Zomerpolder
Ou-1529: Prins Hendrik of Mancia Zomerpolder, 1862, 1921-1958 Anno 1843
Mooie Keene
Ou-1510: Mooie Keene, 1886-1958 Anno 1843
Beaumondspolder
Ou-1508: Beaumondspolder, 1897-1958 Anno 1843
Noodregeling Fijnaart en Willemstad
Ou-1511: Commissie noodregeling waterschappen Fijnaart en Willemstad, 1953-1959  
     
  NIERVAERT Anno 1843
  Ou-1512-1522: algemene inleiding  
Bloemendaal
Ou-1512: Bloemendaal en Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1576-1845  
 
Ou-1513:Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1884-1946  
Vier Polders
Ou-1514: Klundertse Dijkring, later genaamd Vier Polders, 1558-1891  
 
Ou-1515 Vier Polders, 1892-1946  
Drie Polders
Ou-1516:Grote Polder, Zandberg en Nieuwendijk, later genaamd Drie Polders, 1586-1891  
Grote Polder van Niervaert
Ou-1517: Grote Polder van Niervaert, 1576-1825  
Zandberg en Nieuwendijk
Ou-1518: Zandberg en Nieuwendijk, 1599-1893  
Nieuwe of Kleine Fijnaart
Ou-1519: Nieuwe of Kleine Fijnaart, 1579-1882  
Landeke van Hoogstraten en Baziuslandeke
Ou-1520: Landeke van Hoogstraten en Baziuslandeke, 1586-1946  
Kleine Noord- of Slikpolder
Ou-1521: Kleine Noord- of Slikpolder, 1613-1946  
Niervaert
Ou-1522: Niervaert, 1946-1958  
     
OUDE NOORD-, TOREN, OOST- EN WEST MEEREN POLDERS Anno 1843
  Ou-1523-1526: algemene inleiding  
Oost- en West Meeren Polder
Ou-1525: Oost- en West Meeren Polder, 1606-1740  
Oude Noordpolder
Ou-1523: Oude Noordpolder, 1673-1713  
Oude Noordpolder en Torenpolder
Ou-1524: Oude Noordpolder en Torenpolder 1693, 1714-1740  
Oude Noord-, Toren-, Oost- en West Meeren Polder
Ou-1526: Gecombineerde Oude Noordpolder, Torenpolder, Oost- en West Meeren Polder, 1740- 1958  
     
  STRIENE  
Striene
Ou-1530: Striene, 1958-1987  
     
 
Waterschappen vanaf 1988
 
Vierlinghpolders, 1988-1994.
Ou-1537: Vierlinghpolders, 1988-1994  
Land van Nassau 1995-2003
Ou-9999: Land van Nassau, 1995-2003  
Waterschap Brabantse Delta vanaf 2004
geen inventaris  
 
terug naar
kaart West-Brabant
kaart Vierlinghpolders