Home info: Jan van den Noort 010-4366014

Archieven

Dongestroom
tot 1995

kaart West-Brabant

kaart De Agger

kaart De Dongestroom

kaart De Ham

kaart Mark-Vlietlanden

kaart Mark en Weerijs

kaart Vierlinghpolders

kaart Zoomvliet

Kies een gebied op de kaart of kies een combinatie van gebieden met behulp van de 'links' hieronder
combinaties

= Langs de Bergsche Maas

= Langs de Donge

Zuiveringschap De Donge 1950-1970 (zie West-Brabant)

Waterschap De Donge 1965-1976

Waterschap de Dongestroom 1976-2004

Bron
Anno 1843:
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband
('s-Hertogenbosch 1843)

 
 
Waterschappen tot 1976
1843
LANGS DE BERGSCHE MAAS
Raamsdonk
Ti-2710: Raamsdonk, 1616-1813 [in Regionaal Archief Tilburg]
Groot Waspik en Raamsdonkse polders
Ti-1161: Groot Waspik en Raamsdonkse polders, 1752-1953 (1957) Anno 1843
Klein Waspik
Ti-1163: Klein Waspik, 1820-1953 (1957, 1979) Anno 1843
 
Ti-1159: Buitendellen, 1827-1925 (1926)  
Tussen Klein Waspik en de Oude Straat
Ti-1171: Oostense en Westense Buitenpolder [correctie: Buitendellen], 1718-1940 (1941) Anno 1843
 
Ti-1178: Ten Westen van de Capelse Vaart [tot 1940 & het Veerpad], 1836-1953  
 
Ti-1180: Ten Westen van de Vrijhoevense Vaart, 1837-1953  
 
Ti-1179: Ten Westen van de Nieuwendijk met de Aanwassen, 1840-1940 (1942)  
 
Ti-1173: De Overdiepse Polders, 1940-1953 (1958)  
De Oude Straat
Ti-1143: Binnen de Oude Straat, 1846-1940 Anno 1843
 
Ti-1162: Groote Oude Straat (na 1940 Oude Straat), 1803-1953  
Binnenpolder van Capelle
Ti-1147: Binnenpolder van Vrijhoeve-Capelle, 1840-1953 Anno 1843
 
Ti-1146: Binnenpolder van( 's Grevelduin)-Capelle, (1862) 1877-1953  
Polders van Zuidewijn en Cappel
Polders van Zuidewijn en Cappel, 1577-1800  
Binnenpolder van Sprang
Ti-1145:Binnenpolder van Sprang, 1950-1953 Anno 1843
Binnen- en Buitenpolder van Besoyen
Ti-1150: Buitenpolder van Besoyen, 1820-1953 Anno 1843
 
Ti-1144: Binnenpolder van Besoyen, 1840-1953  
Binnenpolder van Waalwijk
Ti-1148: Binnenpolder van Waalwijk, 1823-1976 Anno 1843
Zuiderafwateringskanaal
Ti-1181: Het Zuiderafwateringskanaal 1928-1976 (1977)  
 
 
 
LANGS DE DONGE
Gecombineerde aanwassen
Ti-1174: Achter De Hoeven, 1783, 1847-1940 (1941) Anno 1843
 
Ti-1166:Nieuwe Dombosch, 1842-1940  
 
Ti-1168: Nieuwe Klapoorpolder, 1847-1852  
 
Ti-1156: Gecombineerde Aanwassen, 1847-1964  
Nieuwe Hooipolder
Ti-1167:Nieuwe Hooipolder, voor 1940 Nieuwe Buitendijkse Hooipolder, 1790-1953 Anno 1843
Gecombineerde Dongepolders
Ti-1157: Gecombineerde Dongepolders, (1935) 1940-1950 (1953) Anno 1843
 
Ti-1149: Boterpolder, 1888-1940  
 
Ti-1151: Carthuizer Polder, 1847-1940  
 
Ti-1160: Goeden Aarts- en Eendrachtspolder, 1764, 1791, 1847-1940  
 
Ti-1169: Nieuwe Polder, 1847-1940 (1941)  
 
Ti-1170: Noord-. Zuid- en Sint Antoniepolder, 1713-1717, 1846-1942  
 
Ti-1177: De Sandoelsche Polder, 1868-1940'  
Oostpolder
Ti-1172: Oostpolder, 1721-1950 Anno 1843
 
Ti-1165: Lage Weg met de Velden, 1915-1940 (1941)  
Kromgat
Ti-1164: Kromgat, 1890-1950 Anno 1843
Republiekpolder
Ti-1176: Republiekpolder, 1785-1950 Anno 1843
Gecombineerde Willemspolder
Ti-1158: Gecombineerde Willemspolder, 1708-1950 Anno 1843
Dongendijkse polder
Ti-1154: Dongendijkse Polder, 1689-1950 Anno 1843
Polder van 's-Gravenmoer
Ti-1175: Polder van ´s Gravenmoer, 1812-1950 Anno 1843
Beoosten de `s Gravenmoerse Vaart
Ti-1142: Beoosten de `s Gravenmoerse Vaart, (1904) 1914 - 1950
Eendennest
Ti-1155: Eendennest, 1877-1951
Donge (Tilburg/Gilze)
Ti-1153: Donge (Tilburg-Gilze), (1919) 1921-1965 (1980)  
Beneden Donge
Ti-1141: Beneden Donge, (1885) 1920-1965 (1979)  
Donge
Ti-1152: Donge, (1959) 1965-1976 (1978)  
 
 
Waterschappen vanaf 1976
Dongestroom 1976-2003
geen inventaris  
Waterschap Brabantse Delta vanaf 2004
geen inventaris
 
   
terug naar
kaart West-Brabant
kaart Dongestroom