Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis op auteur
waterstaatsgeschiedenis bewonersorganisaties Rotte-Dam stedengeschiedenis milieugeschiedenis

 

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

webmaster Jan van den Noort
home

A

ABCnaar Unaar Rnaar Nnaar Onaar P/Qnaar P/Qnaar Snaar Tnaar Vnaar Wnaar X/Ynaar X/Ynaar Znaar Mnaar Lnaar Knaar Jnaar Inaar Hnaar Gnaar Fnaar Enaar Dnaar Cnaar Bnaar TOPnaar op jaar
Answaarden, R. van, 'De lasten van 'het Hondsbossche' in de oude jurisprudentie', TvW 1(11-1992) 2, 59-69. pdf-scan-1,6Mb
Arentz, B., 'Schadevergoeding bij militaire inundaties, Van het ontzet van Leiden tot de Tweede Wereldoorlog', TvW 9(11-2000) 2, 67-76. pdf-215kb
Aten, D., 'Oorlog in het Noord-Hollandse polderland, Waterlinies en waterschappen tijdens de invasie van 1799', TvW 8(5-1999) 1, 1-9. pdf-750kb
Stierp-Impink, A.C. en D. Aten, 'Claes Vastersz. Stierp (circa 1615-circa 1685), Landmeter te Akersloot in Noord-Holland', TvW 8(11-1999) 2, 47-56. pdf-230kb
Aten, D., 'Boekbespreking: Petra J.E.M. van Dam, Vissen in veenmeren, De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530, Hollandse Studiën 34 (Verloren, Hilversum 1998)', TvW 8(11-1999) 2, 96-97. pdf-55kb
Aten, D., 'Waterschapsconcentratie in Noord-Holland, De oprichting van Waterschap Het Lange Rond (1997)', TvW 11(5-2002) 1, 12-24. pdf-400kb
Aten, D., 'Leeghwater, Schabaelje en Hoejewilt, De eerste en tweede druk van Leeghwaters Kleyne Chronycke vergeleken', TvW 12(5-2003) 1, 1-10. pdf-170kb
Aten, D. en P. Smit, 'Petrus de Sonnaville (1765-1837), Heemraad en dijkgraaf van de Schermeer, stadsarts en politicus', TvW 13(8-2004) 1, 1-12. pdf-155kb
Aten, Diederik, 'Boden en bussen, Waterschapsboden en hun ambtsinsigne in Noord-Holland rond 1800', TvW 17(6-2008) 1, 13-21. pdf-290kb
Aten, Diederik, 'Boekbespreking: Willem van Ham, Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken (Amsterdam 2007)', TvW 17(6-2008) 1, 32-34. pdf-115kb
Aten, Diederik, 'Boekbesprekingen: J. Drewes e.a. (red.), Alkmaar, stad en regio, Alkmaar en omgeving in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd. Alkmaarse historische reeks XII (Verloren, Hilversum 2004)', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 123-126. pdf-70kb
Aten, Diederik, 'Boekbespreking: Tom Sintobin (red.), 'Getemd maar rusteloos'. De Zuiderzee verbeeld - een multidisciplinair onderzoek (Uitgverij Verloren; Hilversum 2008)', TvW 17(12-2008) 2, 72-74. pdf-145kb
  Aten, Diederik, 'Drijven of drooghouden? Inundatie als landbouwmethode in Hollands Noorderkwartier, zestiende - negentiende eeuw', TvW 19(6-2010) 1, 1-14. pdf-1Mb
Tsuk, Tsvika en Etan Ayalon, 'Poleg en Herzliya: twee antieke afwateringssystemen in Israël', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 59-62. pdf-scan-550kb

B

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
Bakker, Alfred, 'De afdamming van het IJ en de vorming van Zeeburgereiland, Bouwen op een 'trouweloozen, modderigen ondergrond' tussen 1866 en 1894', TvW 29(12-2020) 2, 68-79.  
Bakker, G., 'Rijkswaterstaat en kerkenbouw in Friesland, 1824-1868', TvW 9(11-2000) 2, 55-66. pdf-195kb
Bakker, G., 'Het ontstaan van het Sneekermeer in relatie tot de ontginning van een laagveengebied, 950-1300', TvW 10(12-2001) 2, 54-66. pdf-280kb
Bakker, G., 'De afsluiting van de Boorne naar de Middelzee, Een waterstaatkundige ommekeer in Zuidwest-Friesland omstreeks 1200-1220', TvW 14(8-2005) 1, 1-10. pdf-510kb
Bartels, Gijs, 'De dijkdoorbraak van 1960 in Amsterdam-Noord, Een 'nationale ramp' of niet? Reacties op en dicussies rond hetdebat', TvW 29(6-2020) 1, 10-19.
Beekman, Frans en Bert van der Valk, 'Merktekens van stormvloeden aan de Nederlandse kust', TvW 7(5-1998) 1, 1-6. pdf-scan-1,9Mb
Beekman, F., 'Boekbesprekingen: J.L. Kool-Blokland, De Rand van 't Land, Waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Werken deel 13 (Middelburg 2003)', TvW 13(8-2004) 1, 37-40. pdf-65kb
Berkers, Eric, 'De handen van 'het genie', Polderwerkers in de negentiende eeuw', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 97-105. pdf-370kb
Bijl, Aart, 'Een dilemma: de Lek of de Linge? De afwatering van de Vijfheerenlanden (1750-1825)', TvW 9(11-2000) 2, 77-88. pdf-240kb
Blauw, Maili, 'Een buur van formaat, Twintigste-eeuws waterbeheer in Amsterdam-West', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 99-106. pdf-160kb
Boer, Geuch de, 'Het fysisch-geografisch onderzoek en de ontstaansgeschiedenis van westelijk Zeeuws-Vlaanderen: een status quaestionis', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 48-58. pdf-150kb
Bont, Chris de, 'Onder de Biesbosch, Historisch-geografische en naamkundige bouwstenen voor een reconstructie van het in 1421 verdronken middeleeuwse cultuurlandschap van de Groote Waard', TvW 15(12-2006) 2, 47-65. pdf-400kb
 

Bont, Chris de, 'Dood tij' in: Discussiedossier: De geheimen van het Eemland, TvW 23(2014) 2, 82-83.

pdf-770kb
  Mol, Chris de Bont en Kees Kuiken, Hans, 'Discussiedossier Zwartwoude', TvW 28(12-2019) 2, 102-104. pdf.2Mb
  Boomsma, Gerrit R. en Petra J.E.M. van Dam, '"Voor de ongelukkigen van de watersnood", Historisch onderzoek naar de donormotieven bij watersnoden in de negentiende eeuw', TvW 24(6-2015) 1, 24-37. pdf-1,7Mb
 

Borger, Guus J., 'De geheimen van het Eemland', in: Discussiedossier: De geheimen van het Eemland TvW 23(2014) 2, 89-90.

pdf-770kb
  Borger, Guus J., 'Bij het overlijden van prof.dr. G.P. van de Ven (1941-2017)', TvW 26(12-2017) 2, 67-68. pdf-2,4Mb
  Borger, Guus J., 'Staat van het water in de geschiedenis', TvW 27(10-2018) 1/2, 3-23. pdf-13,4Mb
  Borger, Guus J., 'Kanaalaanleg en turfwinning in het Gronings-Drentse veengebied', TvW 29(12-2020) 2, 58-67.  
Bosch, A., 'Naar eenheid en eenvoud, De oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat 1798-1850', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 43-53. pdf-645kb
Bosch, Toon, '"'t voornaamste onderwerp in Holland", De betekenis van koning Lodewijk voor de nationale waterstaatszorg (1806-1810)', TVW 16(12-2007) 2, 108-119. pdf-205kb
  Bosch, Toon, 'Natuur en cultuur, Modernisering van hulpverlening na catastrofale overstromingen in de Nederlandse Delta, 1740-1861', TvW 21(2012) 1/2, 39-47. pdf-1,6Mb
  Brakel, Albert van, 'De paalworm in Hollandse zeedijken', TvW 24(12-2015) 2, 70-81. pdf-1,3Mb
Brink, Paul van den, 'Rijnland en de rivieren. Inrichting en vormgeving van de Hollandse rivierzorg in de achttiende eeuw', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 69-78. pdf-275kb
Broeke, P.W. van den, 'Turfwinning en zoutwinning langs de Noordzeekust, Een verbond sinds de ijzertijd?', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 48-59. pdf-695kb
Buijks, Henk, 'Boekbesprekingen: J. Hagen, Waterschappen, veenpolders en particuliere polders in Midden- en Zuid-Friesland, Verzamelinventaris van de gedeponeerde archieven van het voormalige waterschap Boarnferd 1754-1983 (Wetterskip Boarn en Klif, Joure 2000)', TvW 13(12-2004) 2, 80-81. pdf-55kb
Buijks, Henk, 'Boekbesprekingen: Hans Willems en Bram Steketee, Verboden Kringen, Vrije schootsvelden en innundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e eeuw (Adr. Heinen, 's-Hertogenbosch 2003)', TvW 14(8-2005) 1, 29-30. pdf-55kb
Buijks, Henk, 'Boekbesprekingen: Tom van der Aalst e.a. Honderd jaar Bergsche Maas, de scheiding van Maas en Waal (Pictures Publishers, Wijk en Aalburg 2004)', TvW 15(12-2006) 2, 87-88. pdf-60kb
Buitelaar, A.L.P., 'Turfwinning in het Nedersticht vóór 1530, Beheerst gebruik van onontgonnen venen', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 92-97. pdf-95kb
  Burgers, Ton, 'De Zeeuwse spoorweg en de afdammingen van Oosterschelde en Sloe, België tegen Nederland met drie internationale "arbiters"', TvW 26(12-2017) 2, 77-90. pdf-19,8Mb
  Burgers, Ton, 'Boekbespreking: Rick Scholten, Geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal. Verleden, heden en toekomst van een koninklijke waterweg (Epe: Uitgeverij Gelderland 2017) 244 pp. ISBN 9789491826528.', TvW 27(10-2018) 1/2, 98-100. pdf-1,2Mb
  Burgers, Ton, 'Delfland en de Maasdijk 1100-1300', TvW 30(6-2021) 2, 111-125.  
  Burgers, Ton, 'Het Grand Canal du Nord, Voorloper van de Zuid-Willemsvaart en het Kempisch Kanaal', TvW 28(12-2019) 2, 105-119. pdf.18,5Mb

CD

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
  Chamuleau, S.J.J., 'Rijswerk in slikken, De rampzalige bedijkingen van het Verdronken Land van Zuid-Beveland, 1852-1863', TvW 23(2014) 2, 56-68. pdf-1,2Mb
Coert, G.A., 'Een mislukte kolonisatie te Hoogersmilde, Werken en wonen in de Smildervenen in de zeventiende eeuw', TvW 2(11-1993) 2, 58-74. pdf-scan-3,5Mb
Cruyningen, Piet van, 'Boekbespreking: Eric H. Ash,The draining of the Fens. Projectors, politics and state building in early modern England. Baltimore: Johns Hopkins University Press 2017, 398 pp, ISBN 9781421422008.', TvW 27(10-2018) 1/2, 79-80. pdf-1,3Mb
Cruyningen, Piet van, 'Boekbesprekingen: Linde Egberts & Meindert Schroor (red.) Waddenland outstanding, History, landscape and cultural heritage of the Wadden Sea (Amsterdam 2018)', TvW 29(12-2020) 2, 86-87.  
Dam, Petra J.E.M. van, 'De tanden van de waterwolf, De rol van de turfwinning bij het ontstaan van het Haarlemmermeer in de vijftiende eeuw', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 81-91. pdf-215kb
Dekker, Jennie J.C. en Petra J.E.M. van Dam, 'Discussieverslag studiedag turfwinning vóór 1530', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 98-104. pdf-250kb
Dam, Petra J.E.M. van, 'Een terugblik op de eerste tien jaar van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis (1986-1996)', TvW 7(5-1998) 1, 7-16. pdf-720kb
Dam, Petra van, 'Rijnland onbegrensd: watergrenzen en kennisgrenzen', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 50-58. pdf-125kb
Dam, P.J.E.M. van, 'New Orleans aan het IJ? Een waardering van moderne en oude dijkdoorbraken', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 11-18. pdf-355kb
Dam, Petra J.E.M. van, 'Denken over natuurrampen, overstromingen en de amfibische cultuur', TvW 21(2012) 1/2, 1-10. pdf-1,4Mb
  Boomsma, Gerrit R. en Petra J.E.M. van Dam, '"Voor de ongelukkigen van de watersnood", Historisch onderzoek naar de donormotieven bij watersnoden in de negentiende eeuw', TvW 24(6-2015) 1, 24-37. pdf-1,7Mb
  Dam, Petra J.E.M. van, 'Waterstaatserfgoed en de grote verhalen van de waterstaatsgeschiedenis', TvW 25(7-2016) 1, 8-15. pdf-9,3Mb
  Dam, Petra van, 'Boekbespreking: John Lonnquest, Bert Toussaint, Joe Manous Jr. en Maurits Ertsen (Eds.), Two centuries of Experience in Water Resources Management. A Dutch-US Retrospetive (Alexandria, Virginia 2014)', TvW 26(12-2017) 2, 105-107. pdf-1,6Mb
  Dam, Petra van, 'Boekbespreking: Wim Hagoort, Het hoofd boven water. De geschiedenis van de Gelderse zeepolder Arkemheen, gemeenten Nijkerk en Putten 1356 (806)-1916 (Nijkerk: Nabij Producties 2018), 638 pp ISBN 9789492055521.', TvW 27(10-2018) 1/2, 81-86. pdf-3,8Mb
  Dam, Petra van, 'Boekbespreking: S. Gerritsen, met bijdragen van C.P. Schrickx en D.M. Duijn, Wonen aan een wiel, Archeologisch onderzoek naar de doorbraak van de Klamdijk en de 17de-eeuwse nederzetting Lutjesschardam tussen West-Friesland en de Zeevang, West-Friese Archeologische Rapporten 115 (Hoorn 2018)', TvW 28(7-2019) 1, 43-44. pdf.2,3Mb
Danner, H.S., J. Kuijs [i1992], B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, ...' glossarium
Dekker, C., 'De moernering op de Zeeuwse eilanden', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 60-66. pdf-125kb
Dekker, Jennie J.C. en Petra J.E.M. van Dam, 'Discussieverslag studiedag turfwinning vóór 1530', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 98-104. pdf-250kb
Dierendonck, Robert M. van, 'Van Boterzande tot Wevelswaele, Archeologische gegevens van verdronken dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 96-106. pdf-180kb
Dijk, Beatrijs van, 'Leeghwater en de Bijlmermeer', TvW 1(11-1992) 2, 70-75. pdf-scan-870kb
  Zuidhoff, Frieda en Juke Dijkstra, 'De oudste dijk van Zeeland? Vondst van een dijkje en terp uit de Romeinse tijd opWalcheren', TvW 20(12-2011) 2, 53-61. pdf-0,8Mb
Disco, Cornelis, 'De natuur herboren, De ecologische wending in het Nederlandse waterbeheer', TvW 9(5-2000) 1, 1-18. pdf-165kb
Lintsen, Harry, Nil Disco en Frank Geels, 'Hoe innovatief is de Rijkswaterstaat? Een langetermijn-analyse van de wegen, rivieren en kustverdediging (1950-2000)', TvW 13(8-2004) 1, 13-28. pdf-175kb
Disco, Cornelis, 'Boekbesprekingen: Maurits Willem Ertsen, Prescribing perfection, emergence of an engineering irrrigation design approach in the Netherlands East Indies and its lagacy, 1830-1990 (diss. Delft 2005)', TvW 15(12-2006) 2, 89-92. pdf-65kb
Dolfing, Birgitta, 'Tijd voor waterkwaliteit, Wetgever, waterschap en de waterkwaliteitszorg 1900-1970', TvW 10(5-2001) 1, 21-32. pdf-190kb
Döring, Mathias, 'Eeuwenoude irrigatiesystemen in Wallis, Zwitserland', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 47-52. pdf-scan-855kb
Driessen, A.M.A.J., 'De hulpverlening door de Oeconomische Tak na de watersnood van 1784', TvW 4(11-1995) 2, 67-82. pdf-1Mb
Driessen, A.M.A.J., 'Lijst van publicaties van Gerard (G.P.) van de Ven', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 61-66. pdf-105kb

EF

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
Engelse, L. den, 'De Graftermeerpolder, Een negentiende-eeuwse droogmakerij tussen Schermer en Beemster', TvW 4(11-1995) 2, 83-97. pdf-scan-2Mb
Engen, Hildo van en Tim Soens, 'Woord vooraf', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 35-36. pdf-50kb
Engen, Hildo van, 'Boekbesprekingen: M. van Tielhof en P.J.E.M. van Dam, Waterstaat in stedenland, Het Hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 (Matrijs, Utrecht 2006)', TvW 15(12-2006) 2, 93-94. pdf-60kb
  Erdin, Vincent, 'Stoomgemaal bij Tacozijl vroeg voorbeeld van de Delftse school', 24(12-2015) 2, 82-86. pdf-1,1Mb
Ertsen, Maurits, 'Waardig voortbouwen in aangegeven richting, Ontwikkeling en voortbestaan van een Nederlands-Indische irrigatiebenadering', TvW 17(6-2008) 1, 22-31. pdf-3,7Mb
  Ertsen, Maurits W., '"Een beter systeem is later nooit gevonden" De opleiding tot irrigatie-ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, 1850-1980', TvW 20(6-2011) 1, 24-38. pdf-0,5Mb
  Ertsen, Maurits W., 'Boekbespreking: Alfons Fransen, Dijk onder spanning. De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 (Hilversum 2011)', TvW 20(12-2011) 2, 88-92. pdf-0,6Mb
  Ertsen, Maurits W., 'Boekbesprekingen: Ton Burgers, Nederlands grote rivieren, Drie eeuwen strijd tegen overstromingen (Utrecht 2014)', TvW 24(6-2015) 1, 49-50. pdf-630kb
  Ertsen, Maurits, 'Boekbesprekingen: Han Meyer, De staat van de Delta. Waterwerken, stadsontwikkeling en natievorming in Nederland (Van Tilt, Nijmegen 2016)', TvW 25(12-2016) 2, 72-73. pdf-1,50Mb
  Ertsen, Maurits, 'Boekbesprekingen: Hillebrand Ehrenburg en Marcel Meyer, Bouwen aan de Wilde Kust. Geschiedenis van de civiele infrastructuur van Suriname tot 1945 (L.M. Publishers, Volendam 2015)', TvW 25(12-2016) 2, 73-74. pdf-1,5Mb
  Ertsen, Maurits W., 'Voorwoord', TvW 28(7-2019) 1, 1-2. pdf.2,1Mb
  Ertsen, Maurits, 'Boekbespreking: Jos Arts e.a. (red.), Builders and planners, A history of land-use and infrastructure planning in the Netherlands (Delft 2016) en Bert Toussaint (red.), Modern wereldwonder, Geschiedenis van de Deltawerken (Amsterdam 2018)', TvW 28(12-2019) 2, 120-122. pdf.3,7Mb
  Ertsen, Maurits W., 'Boekbesprekingen: Jan Renette, Mijn Holland. Tussen land en zee (Balma 2018)', TvW 29(6-2020) 1, 27-28.  
  Ertsen, Maurits W., 'Boekbesprekingen: Lotte Jensen & Adriaan Duiveman (red.), Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging (Nijmegen 2020)', TvW 29(12-2020) 2, 87-88.  
  Ertsen, Maurits W., 'Boekbespreking: Ton Vermeulen, 'De Driemanspolder, Boeren, baggeren, bouwen en bergen' (Zoetermeer 2020)', TvW 30(6-2021) 2, 130.  
Fluit, Th.P.M. van der, 'Het plan voor een net van doorgaande wegen in de provincie Noord-Holland van 1925', TvW 1(11-1992) 2, 47-58. pdf-scan-1,8Mb
Fluit, Th.P.M. van der, 'Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in...
1991', TvW 1(11-1992) 2, 79-83.
1992 (met aanvullingen uit 1991)', TvW 2(11-1993) 2, 85-90.
1993 (met aanvullingen uit 1991 en 1992)', TvW 3(11-1994) 2, 90-95.
1994 (met aanvullingen uit 1991 en 1993)', TvW 4(11-1995) 2, 106-110.
1995 (met aanvullingen uit 1993 en 1994)', TvW 5(12-1996) 2, 105-109.
1996 (met aanvullingen uit 1995)', TvW 6(11-1997) 2, 62-67.
1997 (met aanvullingen uit 1995 en 1996)', TvW 7(12-1998) 2, 130-135.
1998 (met aanvullingen uit 1996 en 1997)', TvW 8(11-1999) 2, 89-94.
1999 (met aanvullingen uit 1996, 1997 en 1998)', TvW 9(11-2000) 2, 89-93.
2000 (met aanvullingen uit 1999)', TvW 10(12-2001) 2, 69-75.
2001 (met aanvullingen uit 2000)', TvW 11(12-2002) 2, 56-62.
2002 (met aanvullingen uit 2000 en 2001)', TvW 12(12-2003) 2, 107-111.
2003 (met aanvullingen uit 2001 en 2002)', TvW 13(12-2004) 2, 69-75.
2004 (met aanvullingen uit 2003)', TvW 14(12-2005) 2, 116-120.
2005 (met aanvullingen uit 2002, 2003 en 2004)', TvW 15(12-2006) 2, 78-82.
Bronnen
Frielinghaus, Martin, 'Grepen uit de geschiedenis van de drainage in noordoost-Duitsland', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 45-46. pdf-scan-275kb

G

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
  Gaens, Tom, 'Actieve ontginners of slimme investeerders? De kartuizers van Monnikhuizen bij Arnhem" goederenbezit en watermanagement', TvW 18(6-2009) 1, 1-6. pdf-580kb
Lintsen, Harry, Nil Disco en Frank Geels, 'Hoe innovatief is de Rijkswaterstaat? Een langetermijn-analyse van de wegen, rivieren en kustverdediging (1950-2000)', TvW 13(8-2004) 1, 13-28. pdf-175kb
Gerding, Michiel, 'Boekbespreking: J.N.H. Elerie, Weerbarstig land, Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest (diss. Groningen 1998)', TvW 10(12-2001) 2, 67-68. pdf-55kb
Giebels, Ludy, 'Rijnlands bemoeienis met de hoedanigheid van het boezemwater van 1927 tot 1965', TvW 2(6-1993) 1, 10-20. pdf-scan-1,6Mb
Giebels, Ludy, 'Het recht op boezem, Rijnland en Rutgers van Rozenburg, De droogmaking van de Oosteinderpoel', TvW 6(11-1997) 2, 35-45. pdf-660kb
Giebels, Ludy, 'Het Hoogheemraadschap van Rijnland en zijn buren in de negentiende en twintigste eeuw', TvW 11(12-2002) 2, 30-38. pdf-215kb
  Rijswick, Marleen van, Willemijn van Doorn Hoekveld en Herman Kasper Gilissen, 'De rol van het recht bij het verwezenlijken van waterveiligheid, Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomst', TvW 25(7-2016) 1, 24-33. pdf-5,7Mb
Danner, H.S., J. Kuijs [1992], B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen...
... Inleiding op de eerste proeve', TvW 1(5-1992) 1, 34-38.
... De letter a', TvW 1(11-1992) 2, 76-78.
... De letter b', TvW 2(6-1993) 1, 38-43.
... De letter d', TvW 2(11-1993) 2, 80-84.
... De letters e, f g', TvW 3(5-1994) 1, 37-41.
... De letter h, i, j', TvW 3(11-1994) 2, 85-89.
... De letters c en k', TvW 4(11-1995) 2, 100-105.
... De letters l, m, n', TvW 5(5-1996) 1, 31-36.
... De letter o', TvW 6(5-1997) 1, 29-33.
... De letter p', TvW 6(11-1997) 2, 57-61.
... De letters q en r', TvW 7(12-1998) 2, 125-129.
... De letter s: eerste gedeelte', TvW 8(5-1999) 1, 39-45.
... De letter s: tweede gedeelte', TvW 8(11-1999) 2, 81-88.
... De letters t en u', TvW 9(5-2000) 1, 48-52.
... De letter v', TvW 9(11-2000) 2, 94-99.
... De letter w', TvW 10(5-2001) 1, 33-39.
... De letter z', TvW 10(12-2001) 2, 78-83.
Tussen 1992 en 2001 publiceerde de Werkgroep Glossarium een zeventiental artikelen over waterstaatstermen. Voortschrijdend inzicht, onder andere dankzij reacties uit de waterstaatswereld, stelt de werkgroep in staat om een verbeterde versie van deze 'woordenlijst van waterstaatstermen' uit te brengen.  Publicatie van die artikelen op de website wordt in dit stadium niet opportuun geacht.
niet digitaal
Gouw, J.L. van der, 'De oudste dijk van Nederland', TvW 2(6-1993) 1, 5-9. pdf-scan-705kb
  Groot, R.W. de, 'Duikers, sluizen en kadewerken langs de Lek bij Vianen, Sporen van watermanagement bij archeologisch onderzoek in het kader van 'Ruimte voor de Lek'', TvW 26(6-2017) 1, 25-32. pdf-6,2Mb

H

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
Hall, Alfred van, 'Dijkzorg, een continuüm en opmaat tot geïntegreerd waterbeheer, Beschouwingen naar aanleiding van de geschiedenis van een waterschap', TvW 6(5-1997) 1, 8-18. pdf-1,1Mb
Ham, Willem van der, 'J.A. Ringers: grondlegger van de moderne waterstaat', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 88-96. pdf-810kb
Ham, Willem van der, 'Watersnoodramp van 1953 was te voorkomen', TvW 12(5-2003) 1, 21-31. pdf-180kb
Ham, Willem van der, 'Kwetsbaar Holland, Of: hoe de laagste delen van Nederland steeds net aan een ramp ontsnapten', TvW 13(8-2004) 1, 29-36. pdf-190kb
  Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Cordula Rooijendijk, Waterwolven, Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers (Amsterdam.Antwerpen 2009)', TvW 19(12-2010) 2, 78-80. pdf-0,5Mb
  Havekes, Herman en Bert Toussaint, 'Boekbespreking: Erik Driessen, Tranen op het land, Zeeuwen en Brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp (Lelystad 2013) en Eva Vriend, Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moet zijn (Amsterdam 2013)', TvW 22(2013) 2, 70-74. pdf-2,2Mb
  Havekes, Herman, 'Het water aan de lippen, De geslaagde aanpal van de financiële malheur van de waterschappen in het midden van de vorige eeuw', TvW 23(2014) 2, 69-81. pdf-1,9Mb
  Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Beatrijs van Dijk, Sil van Doornmalen, Ellen Nieboer en Hildo van Engen, Tussen Dijkstoel en dorpspolder. De 474 voorlopers van Waterschap Rivierenland (Tiel 2018)', TvW 26(12-2017) 2, 108-109. pdf-1,6Mb
  Havekes, Herman, 'Verandering en continuïteit in de polder, De institutionel ontwikkeling van het aterschap in de periode 1999-2017', TvW 27(10-2018) 1/2, 47-70. pdf-13Mb
  Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Willem van der Ham, Ooggetuigen van de watersnood 1953 (Meppel: Boom Geschiedenis 2018) 272 pp, ISBN 9789024420414', TvW 27(10-2018) 1/2, 86-89. pdf-2,4MB
  Havekes, Herman, 'De Dijkgraaf toen en nu, Een hommage aan Jaap IJff (1929-2019)', TvW 28(12-2019) 2, 61-62. pdf.4,4Mb
  Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Lotte Jensen, Wij tegen het water, Een eeuwenoude strijd (Nijmegen 2018)', TvW 28(12-2019) 2, 124-125. pdf.2,1Mb
  Havekes, Herman, 'Boekbespreking: Thea en Jan de Roos, Geen soldaat kan de polder regeren! DeNoord-hollandse waterschappen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis 35(Wormer 2019)', TvW 28(12-2019) 2, 126-130. pdf.4,7Mb
Heemskerk, W.F.A., 'Oude molen- en stuwrechten, Relicten van regalia minora', TvW 1(5-1992) 1, 15-23. pdf-scan-1,1Mb
Heezik, Alex van, 'Subsidiën of andere beneficiën uit de publieke schatkist, Subsidieverlening voor de waterstaatszorg in de negentiende en twintigste eeuw', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 63-74. pdf-690kb
  Heezik, Alex van, '"Het voordeel eener dubbele defensie", Compartimentering van dijkringen als amfibische strategie', TvW 21(2012) 1/2, 23-38. pdf-1,8Mb
Henderikx, Peter, 'Walcheren en de stormvloed van 19 november 1404', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 90-95. pdf-190kb
  Heuvel, Francien van den, 'Hulpverlening in 's-Hertogenbosch bij de watersnoden van 1740 en 1861', TvW 24(6-2015) 1, 3-10. pdf-1,5Mb
  Heuvel, Francien van den, ''s-Hertogenbosch, een onneembare stad midden in een meer. Hulpverlening en preventie tijdens watersnoden 1740-1795', TvW 29(6-2020) 1, 3-9.
  Rijswick, Marleen van, Willemijn van Doorn Hoekveld en Herman Kasper Gilissen, 'De rol van het recht bij het verwezenlijken van waterveiligheid, Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomst', TvW 25(7-2016) 1, 24-33. pdf-5,7Mb
  Hoes, Olivier, 'Inundatie van de Wieringermeer in april 1945, Reconstructie van de dijkdoorbraak en overstroming', TvW 20(12-2011) 2, 62-74. pdf-0,4Mb
  Hofstra, Maarten, 'Enkele observaties van beleidsontwikkelingen in het waterbeheer', TvW 27(10-2018) 1/2, 24-46. pdf-10 Mb
Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Rijkswaterstaat en de waterschappen, Wetgeving en procedures rond de verlening van vergunningen voor openbare werken', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 54-62. pdf-170kb
Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Een Biografisch Woordenboek van de Waterstaat van de twintigste eeuw', TvW 10(5-2001) 1, 12-15. pdf-65kb
Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Johan van Veen, Geboren 21 december 1893 te Uithuizermeeden, overleden 9 december 1959 te 's-Gravenhage. Werd onder meer bekend door: Studiedienst Benedenrivieren, Deltaplan', TvW 10(5-2001) 1, 16-20. pdf-90kb
Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Gerrit Jan van den Broek, Geboren 8 november 1879 te Dordrecht, overleden 6 oktober 1935 te Bad Nauheim. In 1909 gehuwd met jonkvrouw R.G.C. van Beijma thoe Kingma. Werd onder meer bekend door havenaanleg en het Rijkswegenplan', TvW 10(12-2001) 2, 48-53. pdf-115kb
Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Cornelis Willem Lely, Geboren 9 juni 1885 te Deventer, overleden 8 april 1932 te Aintree bij Liverpool. Gehuwd met C.W. Lodder. Kreeg vooral bekendheid door (berekeningen voor) rivierverbetering', TvW 11(12-2002) 2, 39-46. pdf-180kb
Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Anton Adriaan Mussert, Geboren 11 mei 1894 te Werkendam, overleden 7 mei 1946 te 's-Gravenhage. Gehuwd met M. Witlam. Kreeg als ingenieur vooral bekendheid door het Amsterdam-Rijnkanaal en de wegenproblematiek', TvW 12(5-2003) 1, 32-38. pdf-165kb
Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Hendrik Wortman, Geboren te Amersfoort 25 maart 1859, overleden te Den Haag 21 oktober 1939. Ongehuwd. Kreeg bekendheid door havens en de Zuiderzeewerken', TvW 13(12-2004) 2, 60-68. pdf-145kb
Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Victor Jean Pierre de Blocq van Kuffeler', TvW 15(12-2006) 2, 66-77. pdf-895kb
Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, 'Willem Jacobus Hendirkus Harmsen', TvW 17(12-2008) 2, 62-71. pdf-1,9Mb
  Hoving, J. en A. de Kraker, 'Cruquius' aanpak van het Goereese Gat, De casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuw', TvW 22(2013) 2, 57-68. pdf-3,3Mb
Huisman, Pieter, 'Boekbesprekingen: K. d'Angremond en G.J. Schiereck (red.), Het verjaagde water, Roman van A. den Doolaard bezorgd door K. d'Angremond en G.J. Schiereck (Delft University Press, Delft 2001)', TvW 11(12-2002) 2, 50-55. pdf-75kb
Huisman, Pieter, 'Rijnoeverstaten in de Europese Unie ondernemen acties na vergiftigings- en overstromingsrampen', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 46-55. pdf-175kb
Huisman, Pieter, 'Boekbespreking: Alex van Heezik, Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid of de opkomst en ondergang van het streven naar de normale rivier (HTN Historische Producties, Den Haag/Haarlem 2007)', TvW 17(12-2008) 2, 74-77. pdf-135kb

IJ

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
Ibelings, Bart, 'Turfwinning en waterstaat in het Groene Hart van Holland vóór 1530', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 74-80. pdf-245kb
Ibelings, Bart, '"Scuren ende diepen", De strijd tegen de verlanding van de Hollandse IJssel als gevolg van de afdamming in 1285, tot circa 1550', TvW 10(5-2001) 1, 1-11. pdf-220kb
IJff, Jaap, 'De Dijkgraaf: Toen en Nu', TvW 28(12-2019) 2, 63-77. pdf.16,3Mb
Jakubowski-Tiessen, Manfred, 'Economische en sociale gevolgen van de stormvloed in 1717', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 41-44. pdf-scan-560kb
Jensen, Lotte, 'Zingen om het hoofd boven water te houden, Overstromingen en de Nederlandse liedcultuur', TvW 28(12-2019) 2, 78-91. pdf.9,9Mb
Jeurgens, Charles, 'Vreemde pennen en buitenlandse handen, De Nederlandse negentiende-eeuwse openbare werken in internationaal perspectief', TvW 3(11-1994) 2, 43-51. pdf-scan-1Mb
Jeurgens, Charles, 'Het weer in Rijnland, Beschrijven of meten: een wereld van verschil', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 79-88. pdf-140kb
  Jong, Henk 't, 'Waar lag de Tieselenswaard? De liggging van een verdronken en vergeten polder onder Dordrecht nader bepaald', TvW 19(12-2010) 2, 57-66. pdf-1,3Mb

K

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
  Kagchelland, A. en M. Kagchelland, 'Pennenstrijd over een watersnood, Een cultuur-historisch onderzoek naar de receptie van "Keert u tot Hem die slaat" (1825)', TvW 21(2012) 1/2, 58-68. pdf-1,6Mb
Kamphuis, H.A., 'Tussen algemeen en plaatselijk belang, De verwerping van Tak van Poortvliets ontwerp-Kanalenwet in 1879', TvW 9(5-2000) 1, 34-47. pdf-190kb
Kaptein, Herman, 'De landschappelijke ontwikkeling van het Schermereiland tot 1500', TvW 2(11-1993) 2, 47-57. pdf-scan-2,2Mb
Keunen, G.H., 'Stoomgemalen als industrieel erfgoed', TvW 5(5-1996) 1, 19-30. pdf-scan-3,3Mb
Kleinhans, Maarten G., 'Ontstaan en vergaan van de Grote Waard, Denkmodel voor Nederland en andere 'delta's'', TvW 30(6-2021) 2, 92-95  
Klerk, Aad de en Willem Wolters, 'Ten geleide', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 40. pdf-45kb
Klerk, A.P. de, 'Waterstaat bij Van Deventer, Uitwateringssluizen en -duikers op de Zeeuwse stadsplattegronden van Jacob van Deventer', TvW 11(5-2002) 1, 1-5. pdf-165kb
Klerk, A.P. de en H.C. Toussaint, 'In memoriam ir. J.J. (Jan) Pilon (Amsterdam, 17 mei 1928 - Rotterdam, 5 juli 2002)', TvW 11(12-2002) 2, 29. pdf-45kab
Kingma, J., '"Het licht op den kandelaar en niet in de duisternis gewandeld" Hendrik Verdonk en andere negentiende-eeuwse plannenmakers', TVW 16(12-2007) 2, 93-107. pdf-695kb
Knauss, Jost, 'De prehistorische landontginning in het dal van de Thisvi in zuidwest-Boeotie/midden Griekenland', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 53-58. pdf-scan-815kb
Knegtel, Jacob, 'Innoverende ingenieurs en radeloze raadsleden, De aanloop en aanleg van de Zuiderwaterlinie', TvW 29(12-2020) 2, 49-57.  
  Knoester, Henk, 'Het ontstaan van Groot- en Klein-Kieldrecht (1680-1690), Bedijkingen in het Staats-Spaanse grensgebied bij Hulst', TvW 24(12-2015) 2, 61-69. pdf-1,2Mb
  Knoester, Henk, 'Cornelis van Alphen en de afdamming van het Doelse gat, Een omstreden waterstaatkundige ingreep tijdens de Tachtigjarige Oorlog', TvW 26(6-2017) 1, 3-12. pdf-8Mb
  Knoester, Henk, 'De Moervaart in het zuidelijke Hulsterambacht, Watergangen tijdens de zestiende en zeventiende eeuw', TvW 29(12-2020) 2, 37-48.  
  Koese, Gert, '"In reddeloozen toestand gebragt" De geoctrooieerde Vervening in de Krimpenerwaard, 1778-1916', TvW 20(6-2011) 1, 11-23. pdf-0,6Mb
Kort, J.C., 'Landverlies aan de noordzijde van de Haarlemmermeer voornamelijk in de vijftiende en zestiende eeuw', TvW 6(5-1997) 1, 1-7. pdf-505kb
Kraker, Adrie de, 'Een kwestie van geld en organisatie, Dijkaanleg en dijkherstel in noordoost-Vlaanderen tijdens de zestiende eeuw', TvW 2(6-1993) 1, 26-37. pdf-scan-1,7Mb
  Lases, Wil B.P.M. en Adriaan M.J. de Kraker, 'De Westerschelde, natuurlijk? Verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst', TvW 18(12-2009) 2, 25-39. pdf-3,0Mb
  Kraker, Adriaan M.J. de, 'Lage dijken, overstroming en bemesting, Het einde van de "bemesting" van de polders op en rond het Kampereiland tijdens de negentiende en twintigste eeuw', TvW 19(6-2010) 1, 15-19. pdf-755kb
  Kraker, Adriaan M.J. de, 'Boekbespreking: Willem van der Ham, Hollandse polders (Amsterdam 2009)', TvW 19(6-2010) 1, 35-38. pdf-0,5Mb
  Kraker, Adrie de, 'Boekbespreking: A.A.B. van Bemmel, De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland (Hilversum 2009)', TvW 20(12-2011) 2, 84-86. pdf-0,6Mb
  Kraker, Adrie de, 'Boekbespreking: Alex van Heezik, De Kering, Over de bouwers van de Stormvloedkering Oosterschelde (Diemen 2011)', TvW 20(12-2011) 2, 92-94. pdf-0,6Mb
  Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Aad de Klerk, De oude kaarten van Zeeland, Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie (Zwolle 2015)', TvW 24(6-2015) 1, 50-51. pdf-630kb
  Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: J.H. Notenboom, Verkwanseld erfgoed, Landbouwbedrijf van de Gemeente Groningen bij de Dollard, 1896-1986 (Bedum 2013)', TvW 24(6-2015) 1, 51-52. pdf-630kb
  Leenders, K.A.H.W., W.B.P.M. Lases en A.M.J. de Kraker, 'De verdieping van een artikel over de Westerschelde, Discussiedossier', TvW 19(12-2010) 2, 67-77. pdf-650kb
  Hoving, J. en A. de Kraker, 'Cruquius' aanpak van het Goereese Gat, De casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuw', TvW 22(2013) 2, 57-68. pdf-3,3Mb
  Kraker, A. de, 'Boekbespreking: Bram Steketee en Hans Willems, Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas, Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad 's-Hertogenbosch (Utrecht 2013)', TvW 22(2013) 2, 69-70. pdf-2,2Mb
  Kraker, Adrie de, 'Laatmiddeleeuwse waterstaatskundigen in Vlaanderen, Onderzoek naar effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514', TvW 23(2014) 1, 1-16. pdf-3Mb
  Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Diederik Aten en Frouke Wieringa, De Waterwolf in Waterland. De overstromingen van 1916 in Waterland en Zaanstreek (Pirola, Schoorl 2015)', TvW 24(12-2015) 2, 101-103. pdf-670kb
  Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Bertus Wouda, Watervluchtelingen verzorgd en verguisd. Hulpverlening in Bunschoten, Eemdijk en Spakenburg na de overstroking van het eemland in 1916 (Spakenburg 2016)', TvW 25(12-2016) 2, 76-77. pdf-1,5Mb
  Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Jan Schild, Leven met water. Hoog water op Marken, de watersnood van 1916 en andere overstromingen (Schild & Peetoom ism Stichting Mooi Marken, Marken 2015)', TvW 25(12-2016) 2, 77-78. pdf-1,5Mb
  Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Michiel Bartels (red.) Dwars door de dijk. Archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen (Publicaties Stichting Archeologie West-Friesland 2, Hoorn 2016)', TvW 26(6-2017) 1, 46-49. pdf-670kb
  Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Hans Buiter en Roger Staat, Nederland Kanalenland. Een reis langs twaalf kanalen (Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij, Amsterdam 2016)', TvW 26(6-2017) 1, 49-51. pdf-670kb
  Kraker, Adrie de, 'Boekbesprekingen: Guido van den Eynde en Lauran Toorians (red.) Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Tilburg Zuidelijk Historisch Contact, Verloren, Hilversum 2016)', TvW 26(6-2017) 1, 51-52. pdf-640kb
  Kraker, Adrie de, 'Dijkbouw in Zuidwest-Nederland 1400-1906, Naar veilige dijken in het krachtenveld van overstromingen, risiocobepaling en veranderde kennis', TvW 28(7-2019) 1, 3-16. pdf.2,7Mb
Kramer, Johann, 'Albert Brahms, de eerste zeewerende ingenieur aan de Duitse Noordzeekust', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 33-40. pdf-scan-945kb
Krogt, Peter van der, 'De held van Haarlem gevonden. De mystificatie van Gerrit Verkuyl en een Franse anekdote uit 1821', TvW 29(12-2020) 2, 80-85.  
  Kuiken, Kees, 'Het Bildt (1505), De oudste 'renaissancepolder' van Nederland?', TvW 18(6-2009) 1, 7-19. pdf-2,4Mb
  Kuiken, Kees, 'Van 'niemandsland' tot Meerschap, Duizend jaar waterstaat in Haren bewesten de Hondsrug', TvW 19(12-2010) 2, 45-56. pdf-1,1Mb
  Kuiken, Kees, 'Zwartwoude op Ameland, Sporen van middeleeuwse veenontginning?', TvW 28(12-2019) 2, 92-101. pdf.4,5Mb
  Mol, Chris de Bont en Kees Kuiken, Hans, 'Discussiedossier Zwartwoude', TvW 28(12-2019) 2, 102-104. pdf.2Mb
Danner, H.S., J. Kuijs [i1992], B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, ..' glossarium
  'Speech Deltacommissaris Wim Kuijken', TvW 25(7-2016) 1, 4-7. pdf-610kb
Kuys, Jan, 'Boekbespreking: Johannes Schreiner, Der Schauzwang auf Deich und Schleuse: 'Die dwanck op den dijck ind sluese', Die Entwicklung der Deichschauen am unteren Niederrhein vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (Verlag für Regionalgeschichte, Kalkar: Heresbach Stiftung, Bielefeld 1995)', TvW 7(5-1998) 1, 35-37. pdf-60kb
Kuys, Jan, 'Aflaat en waterstaat, Bekommerde paus Leo X zich om de toestand van de Nederlandse zeedijken?', TvW 10(12-2001) 2, 43-47. pdf-150kb
Kuys, Jan, 'Boekbesprekingen: Willem van der Ham, Meester van de Zee, Johan van Veen waterstaatsingenieur 1893-1959 (Balans, Amsterdam 2003)', TvW 13(12-2004) 2, 77-80. pdf-60kb

L

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
  Lases, Wil B.P.M. en Adriaan M.J. de Kraker, 'De Westerschelde, natuurlijk? Verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst', TvW 18(12-2009) 2, 25-39. pdf-3,0Mb
  Lases, Wil, 'Boekbesprekingen: Henk van de Laak, De Dienstkring. De voordeur van Rijkswaterstaat (Den Haag 2016)', TvW 25(12-2016) 2, 74-75. pdf-1,5Mb
  Leenders, K.A.H.W., W.B.P.M. Lases en A.M.J. de Kraker, 'De verdieping van een artikel over de Westerschelde, Discussiedossier', TvW 19(12-2010) 2, 67-77. pdf-650kb
Leenders, K.A.H.W., 'Een voormalige veenkoepel bij De Zwaluwe (Gemeente Hoge en Lage Zwaluwe, N.Br.)', TvW 2(6-1993) 1, 21-25. pdf-scan-665kb
Leenders, K.A.H.W., 'Noord-Vlaanderen en de Noordwesthoek: een vergelijking', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 67-73. pdf-105kb
Leenders, K.A.H.W., 'Lost villages - the Dutch way. De dynamiek van land en water en de verdronken oorden in westelijk Noord-Brabant', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 2-10. pdf-665kb
  Leenders, K.A.H.W., W.B.P.M. Lases en A.M.J. de Kraker, 'De verdieping van een artikel over de Westerschelde, Discussiedossier', TvW 19(12-2010) 2, 67-77. pdf-650kb
  Leenders, K.A.H.W., 'De waterhuishouding rond Oudenbosch', TvW 26(12-2017) 2, 69-76. pdf-8Mb
Lehouck, Alexander, 'Het verzwolgen cultuurlandschap, Archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 59-68. pdf-230kb
Linden, H. van der, 'Hollandse middeleeuwer in Duitsland geëerd', TvW 2(11-1993) 2, 75-79. pdf-scan-1Mb
Linssen, Georges , 'Max Bongaerts', TvW 14(8-2005) 1, 11-21. pdf-130kb
Lintsen, H.W., 'Twee eeuwen Rijkswaterstaat, Een geschiedenis van drie golven van op- en neergang', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 116-124. pdf-490kb
Lintsen, Harry, Nil Disco en Frank Geels, 'Hoe innovatief is de Rijkswaterstaat? Een langetermijn-analyse van de wegen, rivieren en kustverdediging (1950-2000)', TvW 13(8-2004) 1, 13-28. pdf-175kb

MNO

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
  Mennen, Kristian en Frank Saris, 'Rijkswaterstaat en haar wens tot algehele inpoldering van de Biesbosch (1946-1957)', TvW 30(6-2021) 2, 81-95.  
  Mijnssen-Dutilh, M., 'Een discussie met twee historisch geografen, Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes in de Waterschapskroniek Vallei & Eem 777-2011', TvW 23(2014) 1, 17-38. pdf-3,7Mb
 

Mijnssen-Dutilh, M., 'Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes, De discussie met de historisch-geografen voortgezet', in: Discussiedossier: De geheimen van het Eemland, TvW 23(2014) 2, 87-89.

pdf-770kb
Moelker, H.P. en W.Wolters, 'Bedijking en droogmaking van de "Drie Waterlandsche Meeren" tot aan de scheiding der gronden in 1628', TvW 3(11-1994) 2, 52-64. pdf-scan-1,7Mb
Moelker, H.P., 'De Diemerdijk, De gevolgen van paalwormvraat in de 18e eeuw', TvW 6(11-1997) 2, 46-52. pdf-460kb
Mol, Chris de Bont en Kees Kuiken, Hans, 'Discussiedossier Zwartwoude', TvW 28(12-2019) 2, 102-104. pdf.2Mb
  Mooren, B.M. (Bas) van der, 'Ysdammen en ijkroppingen, Visie op ijsbestrijding in de grote rivieren gedurende de achttiende eeuw bij een geleerd genootschap', TvW 24(6-2015) 1, 17-23. pdf-1,3Mb
  Mostert, Erik, 'De bedijkers van de polder Charlois in 1460', TvW 25(12-2016) 2, 39-46. pdf-6,3Mb
  Mostert, Erik, 'Boekbespreking: Milja van Tielhof mmv Piet van Cruyningen, 'Consensus en conflict, Waterbeheer in de Nederlanden 1200-1800' (Hilversum 2021)', TvW 30(6-2021) 2, 128-129.  
Nakazawa, Satoshi, 'The development of modern river management in Japan', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 34-45. pdf-590kb
  Nehmelman, Remco, 'Spijjkers op laag water? Financiële aspecten van het Nederlandse waterbeheer', TvW 25(7-2016) 1, 16-23. pdf-5,9Mb
Niemeijer, A.F.J., 'Binnenscheepvaartwegen in Nederland tot 1940, De moeizame integratie van een netwerk', TvW 3(5-1994) 1, 22-36. pdf-scan-2Mb
Niemeijer, A.F.J., 'Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (1)', TvW 8(5-1999) 1, 23-35. pdf-1,5Mb
Niemeijer, A.F.J., 'Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (2), Scheepvaartsluizen', TvW 8(11-1999) 2, 67-80. pdf-340kb
Niemeijer, A.F.J., 'Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (3), Overige objecten en slot', TvW 9(5-2000) 1, 19-33. pdf-340kb
Niemeijer, A.F.J., 'Boekbesprekingen: R. Polderman en C.J.M. Tak, Gemalen ... het behouden waard (Nederlandse Gemalenstichting en Tak Architectenbureau, Arnhem 2001)', TvW 12(5-2003) 1, 43-44. pdf-60kb
Nijhof, P., 'Op het gemaal: tien jaar Nederlandse Gemalenstichting 1987-1997', TvW 7(5-1998) 1, 29-31. pdf-485kb
Nobel, Arjan, 'Boekbesprekingen: Loek Zoon (red.), Broek en Waterland, Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811 (Hilversum 2019', TvW 29(6-2020) 1, 26-27.  
Nonhof, Cor, 'Delfland en de Maasdijk 1100-1300', TvW 30(6-2021) 2, 96-110.  
Noort, Jan van den, 'Eerst het zout en dan het zoet, Verzilting en de aanvoer van zoet water voor Zuid-Holland', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 89-98. pdf-350kb
Ormeling, F.J., 'De dreigende teloorgang van de Waterstaatskaart', TvW 1(11-1992) 2, 44-46. pdf-scan-885kb
  Opschoor, J.B. (Hans), 'Waarslieden in de Krimpenerwaard in de zeventiende eeuw', TvW 26(6-2017) 1, 13-24. pdf-5,2Mb
  Opschoor, Hans, 'Kommer om kwellend water in de krimpenerwaard, Ouderkerk versus Lekkerkerk, 1560-1813', TvW 28(7-2019) 1, 17-27. pdf.2,5Mb

PQR

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
Paesie, Ruud, '"De Stadsdocke van Middelburgh". De geschiedenis van het oudste getijdevrije havendok van Nederland', TvW 17(6-2008) 1, 1-12. pdf-390kb
Peleg, Yehuda, 'De verbetering van het Kabaramoeras', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 63-65. pdf-scan-420kb
  Pieters, Harm, 'Herinneringscultuur van overstromingsrampen, Gedenkboeken van overstromingen van 1775, 1776 en 1825 in het Zuiderzeegebied', TvW 21(2012) 1/2, 48-57. pdf-1,4Mb
  Plas, P.S.C. van der, 'De Heimanswetering en het Utrechts-Hollandse vredesverdrag van 1202', TvW 23(2014) 2, 45-55. pdf-1,5Mb
Pleij, Herman, 'Vijfentwintig peilingen naar Nederland en het water', TvW 17(12-2008) 2, 37-46. pdf-165KB
  Polderman, Rutger, 'Waardering en selectie van cultuurhistorische waardevolle duikers en sluizen in Zeeland', TvW 25(12-2016) 2, 59-71. pdf-12,9Mb
Pollmann, Tessel, 'Van Waterstaat tot Wederopbouw, Het leven van dr.ir. Johannes Aleidis Ringers (1885-1965)', TvW 15(8-2006) 1, 28-37. pdf-190kb
Pollmann, Tessel, 'Dr.ir. J.A. Ringers en de landsverdediging, Of: hoe in 1939 een burger het leger te hulp schoot', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 27-33. pdf-240kb
Ravesteijn, Wim, 'Nederlandse ingenieurs overzee, De ontwikkeling van de moderne irrigatie op Java, 1832-1942', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 106-115. pdf-345kb
Ravesteijn, W., 'Een ingenieur met visie, prof.dr.ir. Willem Johan van Blommestein (1905-1985)', TvW 11(5-2002) 1, 6-11. pdf-130kb
Ravesteijn, Wim, 'Een spiraal van waterbouw en natuurgeweld: de beteugeling van de Sampeanrivier, Oost-Java, vanuit ecologisch perspectief, 1832-1995', TvW 15(8-2006) 1, 12-27. pdf-250kb
Reerink, Jan, 'Over Doorslag en Gein', TvW 28(7-2019) 1, 28-35. pdf.2,8Mb
  Reichgelt, A.F.M. (Ton), '"Omme sgmenen lants beste wylle" Het ontstaan van het Waterschap Veluwe (1328-1575)', TvW 20(6-2011) 1, 1-10. pdf-0,6Mb
Ridder, Tim de, 'De oudste deltawerken van West-Europa, Tweeduizend jaar oude dammen en duikers te Vlaardingen', TvW 8(5-1999) 1, 10-22. pdf-760kb
Rijn, C.D. van, 'Boekbesprekingen: Reactie op 'Gemalen bekeken en gewogen' door A.F.J. Niemeijer in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12 (2003), p. 43-44', TvW 13(8-2004) 1, 41-42. pdf-50kb
  Rijswick, Marleen van, Willemijn van Doorn Hoekveld en Herman Kasper Gilissen, 'De rol van het recht bij het verwezenlijken van waterveiligheid, Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomst', TvW 25(7-2016) 1, 24-33. pdf-5,7Mb
Danner, H.S., J. Kuijs [i1992], B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, ...' glossarium
Rossum, H. van, 'Dijken en dijkvakken, De ketting en de schakels', TvW 3(5-1994) 1, 1-12. pdf-scan-1,3Mb
Rutte, Reinout, 'Boekbesprekingen: P. Vesters (red.), De Stelling van Amsterdam, Harnas voor de hoofdstad (Matrijs, Utrecht 2003)', TvW 12(5-2003) 1, 39-40. pdf-55kb

S

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
  Mennen, Kristian en Frank Saris, 'Rijkswaterstaat en haar wens tot algehele inpoldering van de Biesbosch (1946-1957)', TvW 30(6-2021) 2, 81-95.  
  Schevenhoven, Paul, 'Boekbespreking: Tim Soens, De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580)(Gent 2009)', TvW 19(6-2010) 1, 33-35. pdf-0,5Mb
  Schevenhoven, Paul, 'Boekbesprekingen: Carla de Wilt, Landlieden en hoogheemraden. De bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw(Verloren, Hilversum 2015)', TvW 24(12-2015) 2, 99-101. pdf-950kb
  Schevenhoven, Paul, 'Boekbesprekingen: Guus J. Borger, Frits H. Horsten, Johan F. Roest, De dam bij Hoppenesse. Gevolgen voor de afwatering van het gebied tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel 1250-1600 (Verloren, Hilversum 2016)', TvW 26(6-2017) 1, 43-46. pdf-680kb
  Schevenhoven, Paul, 'Boekbespreking: Daan van Rijn, Jaap van Raaij en Rutger Polderman, Tussen stoom en stroom, De rol van de verbrandingsmotor in de Nederlandse polder- en boezembemaling (Hilversum 2017)', TvW 28(7-2019) 1, 41-43. pdf.2,1Mb
  Schiereck, GerritJan, 'Buitenlandse inmenging in onze rivieren, Twee eeuwen Centrale Commissie voor de Rijnvaart', TvW 25(12-2016) 2, 47-58. pdf-8,7Mb
Schmal, Henk, 'De geur van water, De Haagse grachten en het Verversingskanaal', TvW 1(5-1992) 1, 4-14. pdf-scan-1,4Mb
Schoute, C.R., 'Dijken en dijkrechten van de Krimpenerwaard voor 1430', TvW 3(11-1994) 2, 65-84. pdf-scan-2,2Mb
Schultz, Bart, 'Historie van de waterbeheersing in de Nederlandse droogmakerijen', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 3-8. pdf-scan-735kb
  Schultz, Bart, 'Het verhaal van Hans Brinker, Was het wel zijn vinger? Was het wel een dijk?', TvW 26(6-2017) 1, 33-42. pdf-11,8Mb
  Siegel, Judith, 'De overstromingsramp van 12/13 maart 1906 in het waterschap Oud-Vossemeer, Leerprocessen en omgangsstrategieën in de Zeeuwse polder', TvW 24(6-2015) 1, 38-46. pdf-1,2Mb
  Siefers-Van Lijf, Cynthia, 'Gelegenheidsglazen van waterschappen, Een levend(ig)e traditie', TvW 19(6-2010) 1, 20-32. pdf-1,7Mb
  Siertsema, Roderick R., 'De Waterwolf en de Russische Beer, Uitvoering en effect van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (1952-1991) afgezet tegen het begrip meerlaagsveiligheid', TvW 26(12-2017) 2, 91-104. pdf-25,8MB
Sloots en J.V. Witter, K., 'De ramp van 1953 en de dijken in West-Brabant', TvW 28(7-2019) 1, 36-39. pdf.2,2Mb
Aten, D. en P. Smit, 'Petrus de Sonnaville (1765-1837), Heemraad en dijkgraaf van de Schermeer, stadsarts en politicus', TvW 13(8-2004) 1, 1-12. pdf-155kb
Engen, Hildo van en Tim Soens, 'Woord vooraf', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 35-36. pdf-50kb
Soens, Tim, '1404 in Vlaanderen, De eerste Sint-Elisabethsvloed in het licht van de waterstaatsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 79-89. pdf-285kb
Soens, Tim, 'Boekbesprekingen: De Nieuwe Waterstaatsgeschiedenis, Themanummer Holland, Historisch Tijdschrift 36(2004)3, 128-312', TvW 15(8-2006) 1, 40-42. pdf-65kb
  Soetaert, Alexander, ''Pour servir de mémoire à la postérité', Herinneringscultuur en overstromingen in het vroegmoderne Namen', TvW 22(2013) 2, 45-56. pdf-2,8Mb
  Sprang, Hans van, 'Waarom overkomt ons dit?! Religieuze perceptie van grootschalige overstromingen in het Gelders rivierengebied in de periode 1741-1861', TvW 24(6-2015) 1, 11-16. pdf-1,1Mb
Stamhuis, E., 'Het afsluiten van stroomgeulen in de rivieren en estuaria, De ontwikkeling van deze techniek in Nederland', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 21-32. pdf-scan-1,5Mb
Stierp-Impink, A.C. en D. Aten, 'Claes Vastersz. Stierp (circa 1615-circa 1685), Landmeter te Akersloot in Noord-Holland', TvW 8(11-1999) 2, 47-56. pdf-230kb
Stol, Taeke, 'Schaalvergroting in de polders in Amstelland in de 17e en 18e eeuw', TvW 3(5-1994) 1, 13-21. pdf-scan-1Mb
Danner, H.S., J. Kuijs [i1992], B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, ...' glossarium
Streefkerk, C., 'In memoriam Prof.dr. J.L. van der Gouw', TvW 2(6-1993) 1, 3-4. pdf-scan-270kb
Streefkerk, C., 'Een kunstenaar in de waterstaat: interview met cineast Louis van Gasteren', TvW 6(5-1997) 1, 19-26. pdf-190kb

TUV

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
TeBrake, William H., 'Landschapsontwikkeling in Brabant', TvW 6(11-1997) 2, 55-56. pdf-60kb
  Tielhof, Milja van, 'Waterschappen als de oudste democratische instellingen van Nederland, Het ontstaan van een mythe', TvW 24(12-2015) 2, 87-98. pdf-1,2Mb
Vervloet, Jelle en Erik Thoen, 'Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaanderen, Een interdisciplinair onderzoeksproject van het Vlaams-Nederlands Comité', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 37-47. pdf-100kb
Tielhof, Milja van, 'Boekbesprekingen: Ludy Giebels, Hollands water, Het Hoogheemraadschap van Rijnland na 1857 (Matrijs, Utrecht 2002)', TvW 12(5-2003) 1, 41-42. pdf-55kb
Tielhof, Milja van, 'Eendenkooien in Rijnland in de vroegmoderne tijd', TvW 13(12-2004) 2, 47-59. pdf-200kb
Tielhof, Milja van, 'Boekbespreking: Helga S. Danner e.a. (red.), Polder pioneers, The influence of Dutch engineers on water management in Europe, 1600-2000, Nederlandse Geografische Studies 338 (Utrecht 2005). 177 blz. geïll., ISBN 90-6809-378-9, ¬ 14,50', TVW 16(12-2007) 2, 120-122. pdf-90kb
  Toebast, Judith, 'Voor als de dijken doorgingen, Maatregelen tegen rivieroverstromingen bij boerderijen, zeventiende-negentiende eeuw', TvW 21(2012) 1/2, 11-22. pdf-2,5Mb
  Toorians, Lauran, 'Boekbesprekingen: Jean Loicq, Les noms de rivières de Wallonie, y compris les régions germanophones. In: Dictionnaire analytique et historique. Mémoires de la Commission Royale de Toponymie en de Dialectologie, section Wallonne, 26. (Leuven en Parijs 2014)', TvW 24(6-2015) 1, 47-49. pdf-650kb
  Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Paul Kempeneers e.a., De Vlaamse waternamen, verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel I: de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling 29 (Leuven, Parijs, Bristol, CT: Peeters 2016) 426 pp, ISBN 978-90-429-3343-9. Ibidem Deel II: De provincies West- en Oost-Vlaanderen. Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling 30 (Leuven, Parijs, Bristol, CT: Peeters 2018) 533 pp, ISBN 978-90-429-3666-3.', TvW 27(10-2018) 1/2, 92-93. pdf-1,4Mb
  Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Reinoud Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden uit 1545-1575. Schakels tussen verleden en heden (Bussum: Thoth 2018) 516 pp. ISBN 989077699171. Cartografie Yvonne van Mil.', TvW 27(10-2018) 1/2, 96-98. pdf-1,9Mb
  Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Helga Ullrich-Scheyda en Bert Thissen, Johanna Sebus und das Hochwasser von 1809, Neues Licht auf das Heldenepos und auf die Katastrophe. Beiträge zur klevischen Geschichte 3 (Kleef 2017)', TvW 28(7-2019) 1, 44-45. pdf.2,3Mb
  Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Bas Bevaart e.a. (red.), Vier eeuwen militaire inundaties rond 's-Hertogenbosch, Water, eeuwenlang de beste verdediging, Een zegen, maar ook een kwelling ('s-Hertogenbosch 2018) en Joost Findhammer e.a. (red.), Zuidwaterlinie Noord-Brabant, Een open boek ('s-Hertogenbosch 2018)', TvW 28(12-2019) 2, 122-124. pdf.4,3Mb
  Toorians, Lauran, 'Waren de oudste kades heggen? Twee verwante woorden voor mogelijk ook verwante zaken', TvW 29(6-2020) 1, 20-25.  
  Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Willem van der Ham, 'Reuzenarbeid, De Bouw van het moderne Nederland in Beeld 1861-1918' (Rotterdam 2021)', TvW 30(6-2021) 2, 126-127.  
  Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Ties Poeth, 'De vloed, Het land van de kikkers en de kracht van water' (Venlo 2020)', TvW 30(6-2021) 2, 127-128.  
  Toorians, Lauran, 'Boekbesprekingen: Marieke van Delft en Reinder Storm, De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten (Amsterdam 2019)', TvW 29(6-2020) 1, 28-31.  
  Toorians, Lauran, 'Boekbespreking: Tjirk van der Ziel en Albert Corporaal, 'Atlas van de IJsse' (Zwolle 2021)', TvW 30(6-2021) 2, 130-131.  
Toussaint, H.C., 'Uitgetekend en uitgemeten, De Algemene Dienst van Rijkswaterstaat', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 75-87. pdf-640kb
Klerk, A.P. de en H.C. Toussaint, 'In memoriam ir. J.J. (Jan) Pilon (Amsterdam, 17 mei 1928 - Rotterdam, 5 juli 2002)', TvW 11(12-2002) 2, 29. pdf-45kb
Toussaint, Bert, 'Boekbesprekingen: W. van Ravesteijn en J. Kop (red.), Bouwen in de Archipel, Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000 (Walburg Pers, Zutphen 2004)', TvW 14(8-2005) 1, 22-26. pdf-65kb
  Toussaint, Bert, 'Boekbespreking: Paul de Schipper, De slag om de Oosterschelde (Amsterdam/Antwerpen 2008)', TvW 18(6-2009) 1, 20-21. pdf-506kb
  Toussaint, Bert, 'Eerbiedwaardig of uit de tijd? De positie van de waterschappen tussen 1795 en 1870', TvW 18(12-2009) 2, 40-50. pdf-3,3Mb
  Havekes, Herman en Bert Toussaint, 'Boekbespreking: Erik Driessen, Tranen op het land, Zeeuwen en Brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp (Lelystad 2013) en Eva Vriend, Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moet zijn (Amsterdam 2013)', TvW 22(2013) 2, 70-74. pdf-2,2Mb
Tsuk, Tsvika en Etan Ayalon, 'Poleg en Herzliya: twee antieke afwateringssystemen in Israël', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 59-62. pdf-scan-550kb
Tuin, J.D. van der, 'Studies naar het ontstaan van stormvloeden in Nederland, Een beknopt historisch overzicht tot 1980, met biografische aantekeningen', TvW 5(5-1996) 1, 1-10. pdf-scan-3,1Mb
Tuyll van Serooskerken, E.H. van, 'Voorwoord', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 49. pdf-45kb
Beekman, Frans en Bert van der Valk, 'Merktekens van stormvloeden aan de Nederlandse kust', TvW 7(5-1998) 1, 1-6. pdf-scan-1,9Mb
Vanslembrouck, Nele, 'Het reconstrueren van verdronken middeleeuwse landschappen: een utopie? Een methodologische bijdrage toegepast op een deel van westelijk Zeeuws-Vlaanderen', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 69-78. pdf-185kb
Ven, Gerard van de, 'Turfwinning in Laag-Nederland in de Middeleeuwen, Een inleiding op het thema en enige aspecten uit de geologische geschiedenis van het kustgebied', TvW [themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530] 5(12-1996) 2, 41-47. pdf-105kb
Ven, Gerard van de, 'Rijnland en Woerden', TvW [themanummer Rijnland onbegrensd] 12(12-2003) 2, 59-68. pdf-195kb
Verhoef, Frans C., 'Zoeken naar ruimte', TvW 5(5-1996) 1, 11-18. pdf-scan-2,7Mb
Verhoeven, Gerrit, 'Boekbesprekingen: Jan van den Noort, De hand in eigen boezem, Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003 (Verloren, Hilversum 2003)', TvW 14(8-2005) 1, 26-28. pdf-60kb
Vervloet, Jelle en Erik Thoen, 'Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaanderen, Een interdisciplinair onderzoeksproject van het Vlaams-Nederlands Comité', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 37-47. pdf-100kb
Vervloet, J.A.J., '"Een werkzaam leven in dienst van de waterstaatsgeschiedenis", laudatio uitgesproken op donderdag 2 november 2006 ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Gerard van de Ven als hoogleraar waterstaatsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 56-60. pdf-95kb
Vervloet, J.A.J., 'Vijfentwintig jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis', TvW 27(10-2018) 1/2, 71-78. pdf-2,8Mb
Vervloet, Jelle, 'Boekbespreking: Willem van Ham en Karel Leenders, Polders in kaart in Noord-West Brabant 1565-1590 (Zwolle: WBooks ism Kunstcommissie Waterschap Brabantse Delta 2018) 128 pp + 2 losse uitvouwbare kaarten. ISBN 978-94-625-8257-6.', TvW 27(10-2018) 1/2, 89-92. pdf-1,6Mb
Veur, W.Th. van der en E. van Wijk, 'De getijmolens van Middelburg', TvW 8(11-1999) 2, 57-66. pdf-210kb
  Vleesschauwer, Marc de, 'Boekbespreking: Jan van den Noort, Langs de rand van het zand, Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta (Hilversum 2009)', TvW 19(12-2010) 2, 80-81. pdf-0,5Mb
Volker, A., 'De twee belangrijkste uitdagingen in de geschiedenis van de waterbeheersing en de inpoldering in Nederland', TvW [themanummer: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)] 4(5-1995) 1, 9-20. pdf-scan-1,4Mb
Vreugdenhil, D., 'Waterkracht in Nederland, Van waterrad tot buisturbine', TvW 1(5-1992) 1, 24-33. pdf-scan-1,2Mb

WXYZ

ABC naar U naar R naar N naar O naar P/Q naar P/Q naar S naar T naar V naar W naar X/Y naar X/Y naar Z naar M naar L naar K naar J naar I naar H naar G naar F naar E naar D naar C naar B naar TOP naar op jaar
Veur, W.Th. van der en E. van Wijk, 'De getijmolens van Middelburg', TvW 8(11-1999) 2, 57-66. pdf-210Kb
Wilt, Carla de, 'Boekbesprekingen: B. Dolfing, Waterbeheer geregeld? Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800 (zp, zd. ([diss. Leiden] 2000)', TvW 11(12-2002) 2, 47-50. pdf-60kb
Sloots en J.V. Witter, K., 'De ramp van 1953 en de dijken in West-Brabant', TvW 28(7-2019) 1, 36-39. pdf.2,2Mb
Moelker, H.P. en W.Wolters, 'Bedijking en droogmaking van de "Drie Waterlandsche Meeren" tot aan de scheiding der gronden in 1628', TvW 3(11-1994) 2, 52-64. pdf-scan-1,7Mb
Wolters, Willem, 'Boekbespreking: A.M.A.J. Driessen, Watersnood tussen Maas en Waal, overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1810 (Walburgpers Zutphen 1994)', TvW 4(11-1995) 2, 98-99. pdf-scan-245kb
Wolters, W., 'De levensloop van het gemaal Oude Rijn', TvW 7(5-1998) 1, 17-28. pdf-795kb
Klerk, Aad de en Willem Wolters, 'Ten geleide', TvW [themanummer 200 jaar Rijkswaterstaat] 7(12-1998) 2, 40. pdf-45kb
Wouda, Bertus, 'Doordachte dieptelijnen op Rotterdamse rivierkaarten, De Nieuwe Maas in 1697 door Pierre Ancelin gekarteerd', TVW 16(12-2007) 2, 69-92. pdf-1,3Mb
Wouda, Bertus, 'Boeren op het moer of blij met de klei, Disciplines in dicussie over de ontginningsgeschiedenis van Eemland', TvW 17(12-2008) 2, 47-61. pdf-6,6Mb
Wouda, Bertus, 'Boekbespreking: Heleen Kole, Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800. Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis IV (Hilversum: Verloren 2017) 332 pp. ISBN 978-90-8704-688-0.', TvW 27(10-2018) 1/2, 93-96. pdf-1,6Mb
Danner, H.S., J. Kuijs [i1992], B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 'Glossarium van waterstaatstermen, ...' glossarium
Zeiler, Frits David, 'Boekbesprekingen: Wim Coster, Leven met het water in de IJsseldelta, Een waterschapsgeschiedenis. IJsselacademie publicatie nr. 158 (Kampen 2002)', TvW 13(12-2004) 2, 76-77. pdf-55kb
Zeiler, Frits David, '1825: de 'vergeten' watersnood', TvW (themanummer Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven) 16(8-2007) 1, 19-26. pdf-285kb
  Zeiler, Frits David, 'Boekbespreking: J.P.A. Louman, Fries waterstaatsbestuur. Een geschiedenis van waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 (Amsterdam 2007', TvW 18(12-2009) 2, 51-52. pdf-520kb
  Zeiler, Frits David, 'Achter het Polderlands', TvW 20(6-2011) 1, 39-46. pdf-0,4Mb
  Zeiler, Frits David, 'Achter het Polderlands', TvW 20(12-2011) 2, 75-83. pdf-0,5Mb
  Zeiler, Frits David, 'Boekbespreking: D.M. van der Schrier, Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken (Kampen 2011)', TvW 20(12-2011) 2, 86-88. pdf-0,6Mb
 

Zeiler, Frits David, 'Een moeras van 'eemoties', in: Discussiedossier: De geheimen van het Eemland, TvW 23(2014) 2, 83-87.

pdf-770kb
  Zeiler, Frits David, 'Boekbespreking: Bert buizer, Piet Veel en Hans van Weenen (red.), Atlas van het Oer-IJ-gebied (Wormerveer 2018)', TvW 28(7-2019) 1, 40-41. pdf.2Mb
Zeischka, S., 'Boekbesprekingen: W. van der Ham en I. Jacobs (red.), Hoge dijken, diepe gronden, Land en water tussen Rotterdam en Gouda: een geschiedenis van Schieland (Matrijs, Utrecht 2004)', TvW [themanummer: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404] 14(12-2005) 2, 121-123. pdf-65kb
Zeischka, S., 'Besluitvorming rond de droogmaking van de Vierambachtspolder', TvW 15(8-2006) 1, 1-11. pdf-120kb
Zeischka, S., 'Boekbesprekingen: A. van 't Riet, Meeten, boren en besien. Turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800 (Verloren, Hilversum 2005)', TvW 15(8-2006) 1, 42-45. pdf-65kb
Zellem, J. van, '"Nooyt gehoorde hooge waeteren", Bestuurlijke, technische en sociale aspecten, in het bijzonder de hulpverlening, van de overstromingsramp in de Over-Betuwe in 1740-1741', TvW 12(5-2003) 1, 11-20. pdf-220kb
  Zuidhoff, Frieda en Juke Dijkstra, 'De oudste dijk van Zeeland? Vondst van een dijkje en terp uit de Romeinse tijd opWalcheren', TvW 20(12-2011) 2, 53-61. pdf-0,8Mb
naar boven